УКРАЇНА

НОВОГРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від  17.03.2017  № 7/24-1

 м.Новогродівка

Про затвердження Порядку

проведення консультацій з

громадськістю з питань формування

та реалізації державної політики

в м.Новогродівка

 

З метою забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності виконавчих органів міської ради, надання вільного доступу до інформації про їх діяльність, врахування громадської думки у процесі реалізації державної політики, створення належних умов для  безпосередньої участі членів територіальної громади у здійсненні повноважень місцевого самоврядування, відповідно до   Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», керуючись статями 3, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  міська рада

 ВИРІШИЛА:

 

Затвердити Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики в м.Новогродівка (додається).

 

 Новогродівський

міський голова                                                                               Л.М.Білецька

 

 

                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО    

                                                                                 рішення  міської ради

                                                                                 17.03.2017 № 7/24-1

Порядок
проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики в м.Новогродівка

 1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації і проведення виконавчими органами Новогродівської міської ради консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики в м.Новогродівка (далі - консультації з громадськістю).
 2. Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення громадян до участі в управлінні справами місцевого самоврядування, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність міської ради та її виконавчих органів, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності зазначених органів.

Проведення консультацій з громадськістю має сприяти налагодженню системного діалогу виконавчих органів міської ради з громадськістю, підвищенню якості підготовки рішень з важливих питань суспільного життя з урахуванням громадської думки, створенню умов для участі громадян у розробленні проектів таких рішень.

 1. Консультації з громадськістю проводяться з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку міста, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів.
 2. Результати проведення консультацій з громадськістю враховуються міською радою та виконкомом час прийняття остаточного рішення або в подальшій його роботі.
 3. Консультації з громадськістю організовує і проводить відповідальний відділ (управління) міської ради, який є головним розробником проекту розпорядчого документу або готує пропозиції щодо реалізації державної політики в місті.

Інформація про організацію та проведення консультацій з громадськістю оприлюднюється у рубриці "Консультації з громадськістю" на офіційному веб-сайті Новогродівської міської ради.

 1. Відділ з питань внутрішньої політики та організаційно-аналітичної роботи згідно наданих пропозицій від начальників відділів та управлінь міської ради, громадської ради при виконкомі Новогродівської міської ради (далі - громадська рада) щороку складає орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю (далі - орієнтовний план).

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю затверджується розпорядженням міського голови до початку року та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Новогродівської міської ради або в інший прийнятний спосіб.

 1. Громадські об'єднання, релігійні, благодійні організації, творчі спілки, професійні спілки та їх об'єднання, асоціації, організації роботодавців та їх об'єднання, органи самоорганізації населення, недержавні засоби масової інформації, інші непідприємницькі товариства та установи, легалізовані відповідно до законодавства (далі - інститути громадянського суспільства), можуть ініціювати проведення консультацій з громадськістю з питань, не включених до орієнтовного плану, шляхом подання відповідних пропозицій громадській раді або безпосередньо до виконкому міської ради.

У разі коли пропозиція щодо проведення консультацій з громадськістю з одного питання надійшла не менше ніж від трьох інститутів громадянського суспільства такі консультації проводяться обов'язково.

Ініціювати проведення консультацій з громадськістю, не включених до орієнтовного плану, може також громадська рада при виконкомі Новогродівської міської ради.

 1. Відповідальний відділ (управління) ради протягом трьох робочих днів з початку проведення консультацій з громадськістю подають громадській раді проект відповідного розпорядчого документу та інформаційно-аналітичні матеріали до нього.
 2. Виконавчі органи міської ради під час проведення консультацій з громадськістю взаємодіють із засобами масової інформації, надають їм необхідні інформаційно-аналітичні матеріали.
 3. Консультації з громадськістю проводяться у формі публічного громадського обговорення, електронних консультацій з громадськістю (безпосередні форми) та вивчення громадської думки (опосередкована форма).

Консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення, електронних консультацій з громадськістю та вивчення громадської думки з одних і тих самих питань можуть проводитись одночасно.

 1. В обов'язковому порядку проводяться консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення та/або електронних консультацій з громадськістю щодо проектів розпорядчих документів, які:

- стосуються конституційних прав, свобод та обов'язків громадян;

- стосуються життєвих інтересів громадян, у тому числі впливають на стан навколишнього природного середовища;

- передбачають провадження регуляторної діяльності у певній сфері;

- визначають стратегічні цілі, пріоритети і завдання у відповідній сфері місцевого самоврядування (у тому числі проекти міських програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішення стосовно їх виконання);

- стосуються інтересів громади, здійснення делегованих повноважень;

- визначають порядок надання адміністративних послуг;

- стосуються правового статусу громадських об'єднань, їх фінансування та діяльності;

- передбачають надання пільг чи встановлення обмежень для суб'єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства;

- стосуються присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності, які за ними закріплені, об'єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій;

- стосуються витрачання бюджетних коштів (звіти головних розпорядників бюджетних коштів за минулий рік).

12.Строк проведення консультацій з громадськістю становить 20 календарних днів.

Проекти регуляторних актів виносяться на громадське обговорення з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

 1. Публічне громадське обговорення передбачає організацію і проведення публічних заходів: конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей (нарад)з громадськістю.

Додатково у рамках публічного громадського обговорення можуть проводитися засідання громадської ради при виконкомі Новогродівської міської ради, інших допоміжних органів, утворених при виконкомі міської ради.

 1. Публічне громадське обговорення організовує і проводить відповідальний відділ (управління) міської ради у такому порядку:

-  визначає питання, яке буде винесене на обговорення;

- згідно розпорядження міського голови дане питання виносить на  публічне громадське обговорення;

- оприлюднює в обов'язковому порядку інформацію про проведення обговорення на офіційному веб-сайті міської ради або в інший прийнятний спосіб;

- збирає та аналізує інформацію про оцінку громадськістю ефективності запропонованого органом виконавчої влади шляху вирішення питання;

- формуює експертні пропозиції щодо альтернативного вирішення питання;

- забезпечує врахування результатів обговорення під час прийняття остаточного рішення;

- проводить аналіз результатів обговорення;

- оприлюднює результати обговорення на офіційному веб-сайті міської ради  або в інший прийнятний спосіб.

Для організаційного забезпечення проведення публічного громадського обговорення може утворюватися робоча група.

 1. В інформаційному повідомленні про проведення публічного громадського обговорення зазначаються:

- найменування виконавчого органу міської ради, який проводить обговорення;

- питання або назва проекту розпорядчого документу, винесеного на обговорення;

- варіанти вирішення питання;

- адреса (гіпертекстове посилання) опублікованого на офіційному веб-сайті тексту проекту розпорядчого документу;

- соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятого розпорядчого документу;

- можливі наслідки проведення в життя розпорядчого документу для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

- відомості про місце і час проведення публічних заходів, порядок обговорення, акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації учасників;

- порядок участі в обговоренні представників визначених соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

- поштова та електронна адреси, строк і форма подання письмових пропозицій та зауважень;

- адреса і номер телефону, за якими надаються консультації з питання, що винесено на публічне громадське обговорення;

- прізвище, ім'я відповідальної особи органу виконавчої влади;

- строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.

 1. Електронні консультації з громадськістю проводяться у рубриці "Консультації з громадськістю" на офіційному веб-сайті міської ради.
 2. Під час проведення електронних консультацій з громадськістю відповідальний відділ (управління) міської ради оприлюднює на офіційному веб-сайті інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій, текст проекту розпорядчого документу, винесеного на обговорення.

В інформаційному повідомленні про проведення електронних консультацій з громадськістю зазначаються:

- найменування виконавчого органу міської ради, який проводить електронні консультації з громадськістю;

- назва проекту розпорядчого документу або стислий зміст пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері суспільного життя, винесеної на обговорення;

- соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія розпорядчого документу, яке планується прийняти за результатами електронних консультацій з громадськістю;

- можливі наслідки проведення в життя розпорядчого документу для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

- електронна адреса, строк і форма подання пропозицій та зауважень;

- номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення;

- прізвище, ім'я відповідальної особи виконавчого органу міської ради;

- строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.

 1. Консультації з громадськістю розпочинаються з дня оприлюднення інформаційного повідомлення про їх проведення.
 2. Пропозиції та зауваження учасників публічного громадського обговорення подаються в усній та письмовій формі під час публічних заходів та у письмовій формі на поштову і електронну адреси, зазначені в інформаційному повідомленні про проведення публічного громадського обговорення.

Під час проведення заходів у рамках публічного громадського обговорення ведеться протокол, у якому фіксуються висловлені в усній формі пропозиції і зауваження.

Пропозиції та зауваження учасників електронних консультацій з громадськістю подаються в письмовій формі на електронну адресу, зазначену в інформаційному повідомленні про проведення електронних консультацій з громадськістю.

Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні організації, інші юридичні особи під час подання пропозицій і зауважень у письмовій формі зазначають своє найменування та місцезнаходження.

Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.

 1. Пропозиції та зауваження, що надійшли під час публічного громадського обговорення, електронних консультацій з громадськістю, вивчаються та аналізуються із залученням у разі потреби відповідних фахівців.

За результатами публічного громадського обговорення, електронних консультацій з громадськістю відповідальний відділ(управління) міської ради готуює звіт, в якому зазначається:

- найменування виконавчого органу міської ради, який проводив обговорення;

- зміст питання або назва проекту розпорядчого документу, що виносився на обговорення;

- інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні;

- інформація про пропозиції, що надійшли до виконавчого органу міської ради за результатами обговорення, із зазначенням автора кожної пропозиції;

- інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості з обов'язковим обґрунтуванням прийнятого розпорядчого документа та причин неврахування пропозицій та зауважень;

- інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення.

 1. Звіт про результати публічного громадського обговорення та електронних консультацій з громадськістю відповідальний відділ (управління) міської ради в обов'язковому порядку доводить до відома громадськості шляхом оприлюднення на  офіційному веб-сайті міської ради в рубриці "Консультації з громадськістю» та в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами обговорення.
 2. Вивчення громадської думки здійснюється шляхом:

- проведення соціологічних досліджень та спостережень (опитування, анкетування,  тощо);

- створення телефонних "гарячих ліній" для визначення позиції різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

- опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян пропозицій та зауважень з питання, що потребує вивчення громадської думки.

 1. Вивчення громадської думки організовує і проводить виконавчий орган міської ради із залученням громадської ради у такому порядку:

- визначає  потребу у вивченні громадської думки з окремого питання;

- питання, з яких проводиться вивчення громадської думки, альтернативних пропозицій щодо їх вирішення;

- строк, форми і методи вивчення громадської думки;

- на конкурсній основі дослідницькі організації, фахівців, експертів, громадські організації, які проводитимуть вивчення громадської думки;

- ступінь репрезентативності соціальних груп населення та заінтересованих сторін, які досліджуються;

- отримує підсумкову інформацію про результати вивчення громадської думки;

- узагальнює громадську думку щодо запропонованого вирішення питань, що потребували вивчення громадської думки;

- забезпечує врахування громадської думки під час прийняття міською радою та виконкомом остаточного рішення з питань, що потребували вивчення громадської думки;

- оприлюднює в обов'язковому порядку на офіційному веб-сайті міської ради та в інший прийнятний спосіб результати вивчення громадської думки.

 1. У звіті про результати вивчення громадської думки зазначається:

- найменування виконавчого органу міської ради, який організував вивчення громадської думки (вивчав громадську думку);

- соціальні групи населення та заінтересовані сторони, вивчення думки яких проводилося;

- тема та питання, з яких проводилося вивчення громадської думки;

- методи, що застосовувалися для вивчення громадської думки;

- інформація про осіб, що проводили вивчення громадської думки;

- узагальнення громадської думки щодо запропонованого вирішення питань, що потребували вивчення громадської думки та її врахування під час прийняття міською радою та виконкомом остаточного рішення;

- обґрунтування прийнятого рішення у разі неврахування громадської думки.

 • Для організації вивчення громадської думки з метою отримання об'єктивної та достовірної інформації виконавчі органи міської ради можуть відповідно до законодавства укладати договори з дослідницькими організаціями, фахівцями, експертами, інститутами громадянського суспільства про проведення на умовах відкритого конкурсу фахових, наукових соціологічних досліджень, спостережень, експрес-аналізу пропозицій різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін.

Секретар міської ради                                                           К.І.Мусейко

Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики в м.Новогродівка розроблено відділом з питань внутрішньої політики та організаційно-аналітичної роботи

Начальник відділу                                                                                 Н.Є.Гусак

 

Повідомлення про підготовку проекту Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю в м.Новогродівка на 2020 рік

 Виконавчий комітет Новогродівської міської ради на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», згідно рішення Новогродівської міської ради від 17.03.2017 №7/24-1 розробляє Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю в м.Новогродівка на 2020 рік.

Пропонуємо до 01.12.2019 включно надавати пропозиції до Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю  в м.Новогродівка на 2020  рік.

   Під час формулювання пропозицій просимо: вказувати найменування інституту громадянського суспільства або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, контактні дані (телефон, електронна пошта); зазначати суть та обґрунтування питання, вирішення якого потребує проведення консультацій з громадськістю; зазначати орієнтовний період проведення консультації; надавати відповідні матеріали (у разі наявності).

   Пропозиції просимо надсилати на  електронну пошту novogrodovkaorg@ukr.net  з поміткою «Пропозиції до орієнтовного плану консультацій з громадськістю» або до відділу організаційної роботи, інформаційної та внутрішньої політики за адресою: м.Новогродівка,    вул. О.Кошового, 46 (І поверх).

Про затвердження орієнтовного плану консультацій з громадскістю на 2020 рік

Про затвердження Програми культурно-розважальних заходів для населення м.Новогродівка   на 2020 рік

З метою підвищення рівня надання культурних послуг населенню, відродження і розвитку національної духовності, підтримки мистецтва і народної творчості, збереження національної спадщини міським відділом культури Новогродівської міської ради розпочинається робота з формування Програми культурно-розважальних заходів для населення м.Новогродівка   на 2020 рік

Пропонуємо до 30.11.2019 включно надавати пропозиції до проекту Програми культурно-розважальних заходів для населення м.Новогродівка   на 2020 рік.

Пропозиції просимо надавати на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. з позначкою «Пропозиції щодо консультацій з громадськістю», або до міського відділу культури за адресою: м.Новогродівка, вул.Театральна, 18а (І поверх), або за телефоном +380623734020.

Програма культурно-розважальних заходів для населення м.Новогродівка на 2020 рік

ПЛАН реалізації Програми культурно-розважальних заходів для населення м.Новогродівка на 2020 рікПро затвердження   Програми з енергоефективності та енергозбереження м. Новогродівка на  2019-2020 роки»      

Управлінням міського господарства розроблена «Програма з енергоефективності та енергозбереження м. Новогродівка на  2019-2020 роки»  на виконання вимог Закону України «Про енергозбереження», указів Президента України від 28.02.2008р. № 174/2008 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів», від 28.07.2008р. № 679/2008 «Про стан реалізації державної політики щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 15.03.2006р. № 145-р  «Енергетична стратегії України на період до 2030 року»,   від 17.12.2008р. № 1567-р «Про програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів», від 11.02.2009р. № 159-р «Деякі питання реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів», «Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року».

Пропонуємо до 22.01.2019 включно надавати пропозиції до цієї Програми. Пропозиції просимо надавати на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. з поміткою «Пропозиції щодо громадського обговорення» або до управління міського господарства за адресою: м. Новогродівка, вул. О. Кошового, 46.

Програма енергоефективності та енергозбереження міста Новогродівка на 2019-2020 роки

Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми

Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста Новогродівка на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки

Відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного  і соціального розвитку України», на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 09.10.2018 № 1224/5-18 «Про розробку проекту Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

Пропонуємо до 20.12.2018 включно надавати пропозиції до проекту Програми соціального і економічного розвитку м. Новогродівка на 2019 рік.

Пропозиції просимо надавати на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. з поміткою «Пропозиції щодо консультацій з громадськістю» або до відділу економіки за адресою: м.Новогродівка, вул.О.Кошового, 46 (ІІ поверх).

Програма економічного і соціального розвитку міста Новогродівка на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки

Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми

Долучаймося до планування майбутнього нашого міста!

З метою сприяння економічному розвитку міста, підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності, впровадження та аналізу державних реформ (у т.ч. децентралізації), вирішення проблемних питань життєзабезпечення міста, для визначення  першочергових заходів розпочинається робота з формування Перспективного плану розвитку території м. Новогродівка на 2019-2021 роки.

Звертаємось до активних громадян міста з пропозицією долучитися до формування Перспективного плану розвитку м. Новогродівка на 2019–2021 роки.

Для включення пропозицій до Перспективного плану розвитку території громади на 2019-2021 роки просимо надсилати їх на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. до 20.01.2019 року.

ГРАФІК проведення засідань Ради регіонального розвитку м. Новогродівка, обговорень напрямів розвитку м. Новогродівка на 2019-2021 роки

Повідомлення про підготовку проекту Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю в м.Новогродівка на 2019 рік

 Виконавчий комітет Новогродівської міської ради на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», згідно рішення Новогродівської міської ради від 17.03.2017 №7/24-1 розробляє Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю в м.Новогродівка на 2019 рік.

Пропонуємо до 01.12.2018 включно надавати пропозиції до Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю  в м.Новогродівка на 2019  рік.

   Під час формулювання пропозицій просимо: вказувати найменування інституту громадянського суспільства або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, контактні дані (телефон, електронна пошта); зазначати суть та обґрунтування питання, вирішення якого потребує проведення консультацій з громадськістю; зазначати орієнтовний період проведення консультації; надавати відповідні матеріали (у разі наявності).

   Пропозиції просимо надсилати на  електронну пошту novogrodovkaorg@ukr.net  з поміткою «Пропозиції до орієнтовного плану консультацій з громадськістю» або до відділу організаційної роботи, інформаційної та внутрішньої політики за адресою: м.Новогродівка,    вул. О.Кошового, 46 (І поверх).

Про затвердження орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю в м.Новогродівка на 2019 рік

 

Відділом у справах сім’ї, молоді та спорту Новогродівської міської ради з метою забезпечення подальшої реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту в м.Новогродівка, відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорту», Постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 115 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року», на виконання розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26 грудня 2016 № 1181 «Про затвердження Регіональної цільової програми розвитку фізичної культури і спорту в Донецькій області на 2017-2021 роки» розроблено міську цільову програму розвитку фізичної культури і спорту в м.Новогродівка на 2018-2022 роки.

Пропонуємо до 19.01.2018 включно надавати пропозиції до міської Програми.

Пропозиції просимо надавати на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. з поміткою «Пропозиції щодо консультацій з громадськістю» або до відділу у справах сім’ї, молоді та спорту за адресою: м.Новогродівка, вул.О.Кошового, 46 (ІІ поверх).

«Про затвердження Регіональної цільової програми розвитку фізичної культури і спорту в Донецькій області на 2017-2021 роки» розроблено міську цільову програму розвитку фізичної культури і спорту в м.Новогродівка на 2018-2022 рокиУправлінням міського господарства розроблена «Програма з енергозбереження та енергоефективності м.Новогродівка на 2018 рік» на виконання вимог Закону України «Про енергозбереження» (зі змінами, внесеними згідно із Законами України), указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів» від 28.02.2008 р. № 174/2008, «Про стан реалізації державної політики щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів» від 28.07.2008 р. № 679/2008, розпорядження Кабінету Міністрів України «Енергетична стратегії України на період до 2030 року» від 15.03.2006 р. № 145-р, розпорядження Кабінету Міністрів України «Про програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів» від 17.12.2008 р. № 1567-р, розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів» від 11.02.2009р. № 159-р, «Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року».

Пропонуємо до 20.01.2018 включно надавати пропозиції до цієї Програми. Пропозиції просимо надавати на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. з поміткою «Пропозиції щодо громадського обговорення» або до управління міського господарства за адресою: м.Новогродівка, вул.О.Кошового, 46.

Про Програму енергозбереження та енергоефективності міста Новогродівка на 2018 рік

Звіт про проведення електронної консультації 


З 01.11.по 01.12.2017 року відділом з питань внутрішньої політики та організаційно-аналітичної роботи проведено електронні консультації  щодо підготовки Орієнтовного плану консультацій з громадськістю на 2018 рік. Надійшли пропозиції від Громадської ради при виконкомі Новогродівської міської ради про включення до Плану наступних питань: "Про затвердження міської Програми енергоефективності, енергозбереження і термомодернізації", "Положення про міський громадський бюджет «Бюджет участі» у м.Новогродівка", "Про затвердження Положення про наглядові ради та склад наглядових рад". Всі питання були включені до Орієнтовного плану консультацій з громадськістю в м.Новогродівка на 2018 рік".