Відповідно до змін у діючому законодавстві України у сфері благоустрою,  на підставі  Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань, оприлюднюється проєкт рішення Новогродівської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території м.Новогродівака» та аналіз регуляторного впливу цього акта, розроблений управлінням міського господарства Новогродівської міської ради.

  На теперішній час на території міста Новогродівка діють Правила благоустрою, які були затверджені рішенням Новогродівської міської ради від 20.08.2010 №5/54-15  «Об утверждении Правил благоустройства территории г.Новогродовка», у зв’язку із змінами у діючому законодавстві України у сфері благоустрою виникла необхідність їх перегляду  та прийняття нових.

  Проєкт регуляторного акта спрямований на удосконалення нормативно-правового регулювання відносин у сфері благоустрою міста, належного утримання та раціонального використання його території, забезпечення чистоти та порядку в місті.

  Підставою для розробки проєкту рішення є Закон України «Про благоустрій населених пунктів», Типові правила благоустрою території населеного пункту, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 27.11.2017 № 310.

  Проєкт рішення та аналіз регуляторного впливу розміщено 01.06.2020 в мережі Інтернет на офіційному сайті Новогродівської міської ради за адресою: http://novogrodovka-rada.gov.ua у рубриці «Регуляторна політика».

  Зауваження та пропозиції до проєкту рішення  Новогродівської міської ради приймаються розробником від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань у письмовій формі  протягом 30-ти днів з дня його оприлюднення на поштову адресу управління міського господарства Новогродівської міської ради: 85483, м.Новогродівка, вул.О.Кошового, 46, на електронну  адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  або за телефонами: 06237-3-33-43,    06237-3-33-69, відповідальні  особи – Колісниченко Ангеліна Миколаївна і Стрельнікова Надія Михайлівна.

Начальник управліня  міського

господарства Новогродівської міської ради                                              С.Є.Гашимова

 

Проєкт рішення Новогродівської міської ради від   01.06.2020

Про затвердження Правил благоустрою

території м.Новогродівка

З метою створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорони навколишнього природного середовища, збереження санітарного благополуччя населення та забезпечення належного контролю за благоустроєм та санітарним станом території м.Новогродівка, утримання території  в належному стані  та врегулювання прав та обов’язків учасників правовідносин у сфері благоустрою, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, пункту 2 частини першої статті 10 і статті 34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  «Про затвердження Типових правил благоустрою території населеного пункту» від 27.11.2017 №310, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закону України   «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»,  керуючись  статтями 26, 30  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити Правила благоустрою території м.Новогродівка (додаються).
  2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Новогродівської міської ради від 20.08.2010 №5/54-15 «Об утверждении Правил благоустройства территории г.Новогродовка».
  3. Громадяни та юридичні особи є відповідальними за порушення Правил

благоустрою територій м.Новогродівка, згідно з вимогами чинного законодавства України.

  1. Рішення набирає чинності з дня офіційного оприлюднення його на офіційному сайті міської ради: http://novogrodovka-rada.gov.ua.

Міський голова                                                                              Л.М.Білецька

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішення  міської ради

           ___________________

Правила благоустрою території м.Новогродівка

Розділ І. Загальні положення 

1.1.  Правила благоустрою території міста Новогродівка (далі за текстом - Правила)      є місцевим нормативно-правовим актом, який встановлює вимоги щодо  благоустрою та утримання території об'єктів благоустрою міста Новогродівка, визначає правові, екологічні, соціальні та організаційні основи благоустрою міської території.

1.2. Правила є обов'язковими для виконання всіма розміщеними на території міста Новогродівка органами державної влади та  місцевого самоврядування, їх посадовими особами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, їх посадовими та службовими особами, органами самоорганізації населення, а також громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають на території міста Новогродівка.

1.3. Дія цих Правил поширюється на відносини, що виникають у сфері благоустрою міста, спрямовуються на створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля та охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.

1.4.  Благоустрій здійснюється в обов'язковому порядку на всій території міста.

1.5.  Учасниками правовідносини у сфері благоустрою є:

- органи державної влади та їх посадові особи;

- орган місцевого самоврядування та його посадові особи;

- органи самоорганізації населення;

- підприємства, установи, організації, їх посадові та службові особи;

 - громадяни України, іноземці, особи без громадянства.

1.6. Правила містять загальнообов’язкові для виконання на території м.Новогродівка норми, за порушення яких передбачена  адміністративна відповідальність на підставі статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

1.7. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

прилегла територія - територія, яка межує із об’єктом благоустрою (його частиною) або спорудою (тимчасовою спорудою), розташованою на об’єкті благоустрою по його периметру;

  інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України, Законах України «Про благоустрій населених пунктів»«Про регулювання містобудівної діяльності»«Про охорону культурної спадщини»«Про місцеве самоврядування в Україні»«Про органи самоорганізації населення».

    1.8. Правила розроблені на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про рекламу», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про регулювання містобудівної діяльності»,    «Про дорожній рух», Типових правил благоустрою території населеного пункту, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  від 27.11.2017  № 310.

   1.9.  Фінансування заходів із благоустрою населеного пункту здійснюється відповідно до статті 36 Закону України «Про благоустрій населених пунктів». Участь громадян у фінансуванні заходів із благоустрою населеного пункту здійснюється відповідно до статті 37 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

Розділ ІІ. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою

2.1.  Благоустрій території м.Новогродівка здійснюється з урахуванням особливостей даної території відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-технічних документів.

Проєктування та будівництво об’єктів будівництва на об’єктах благоустрою здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а також ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».

2.2.   До об’єктів благоустрою належать:

2.2.1.Території загального користування:

а) парки (гідропарки, лісопарки, лугопарки, парки культури і відпочинку, парки - пам’ятки садово-паркового мистецтва, спортивні дитячі, меморіальні та інші, рекреаційні зони,  сади, сквери і майданчики);

б) пам’ятки культурної та історичної спадщини;

в) майдани, площі;

г) вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки, майданчики для паркування транспортних засобів;

д) місця поховань;

є) інші території загального користування.

2.2.2.  Прибудинкові  території.

2.2.3.  Території будівель та споруд інженерного захисту території.

2.2.4. До об’єктів благоустрою також можуть належати інші території в межах населеного пункту.

2.3.  До елементів благоустрою належать:

а) покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, тротуарів, пішохідних зон і доріжок, відповідно до діючих норм та правил;

б) зелені насадження, (у тому числі снігозахисні та протиерозійні) уздовж вулиці і доріг, в парках, скверах, на алеях, в садах, інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно –захисних зонах, на прибудинкових територіях;

в) будівлі та споруди системи збирання та вивезення відходів;

г) засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами;

д) технічні засоби регулювання дорожнього руху;

є) будівлі та споруди системи інженерного захисту території; 

ж) обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків;

з) малі архітектурні форми (павільйони і навіси на зупинках громадського транспорту, фонтани, декоративні скульптури, пам’ятники, лави, урни, паркани, огорожі, вази для квітів);

і) побутове та комунальне обладнання території житлової забудови, майданчики для сушіння білизни, відпочинку населення);

й) інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами.

Об’єкти благоустрою використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням правил благоустрою.

2.4. Утримання об’єктів благоустрою здійснюється відповідно до статті 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за № 189/8788.

2.5. Благоустрій та утримання у належному стані парків, рекреаційних зон, садів, скверів і розташованих на їхніх територіях майданчиків для дозвілля здійснюється з дотриманням вимог Законів України «Про благоустрій населених пунктів»«Про охорону навколишнього природного середовища»«Про оцінку впливу на довкілля», а також: Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105; Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01 березня 2006 року № 110; Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417; Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145; ДБН В.2.3-5-2017 «Вулиці та дороги населених пунктів»; інших нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів.

2.6. Не допускається знищення чи пошкодження елементів благоустрою на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків.

2.7. Вимоги до прибирання території парків полягають у такому. Господарська зона парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків з контейнерними майданчиками та громадськими вбиральнями розташовується не ближче ніж 50 м від місць масового скупчення людей (танцювальні, естрадні майданчики, фонтани, головні алеї, видовищні павільйони).

2.8. Кількість урн для сміття  встановлюють з розрахунку одна урна на 800 м-2 площі. На головних алеях парку відстань між урнами повинна бути не більше ніж 40 м. Біля кожної тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності встановлюють урну для сміття місткістю не менше ніж 0,01 м-3.

2.9. Кількість контейнерів для сміття на господарських майданчиках парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків визначається за показником середнього утворення відходів за три дні.

2.10.  Основне прибирання парків здійснюється після їх закриття та до восьмої години ранку. Протягом дня необхідно збирати відходи, у тому числі екскременти тварин, опале листя, проводити патрульне прибирання, поливати зелені насадження.

2.11.  Благоустрій території  парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку, утримання їх в належному стані включає:

-санітарне  очищення території;

-освітлення території;

-озеленення і збереження існуючих зелених насаджень;

- відновлення територій у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, інших випадків;

-утримання у належному стані будівель та споруд і їх фасадів, пішохідних доріжок, алей, розташованих на територіях парків, рекреаційних зон, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для відпочинку;

- встановлення та утримання у належному стані обладнання, приладів освітлення, меморіальних дошок, пам’ятників та інших елементів благоустрою

- інші заходи.

2.12. З метою підвищення природоохоронних, естетичних, рекреаційних та інших корисних властивостей, забезпечення належного санітарного стану території парків, суб’єкти, у віданні яких перебувають ці об’єкти благоустрою, самостійно або із залученням інших осіб на умовах, визначених законодавством:

-  забезпечують дотримання режиму парку

- встановлюють інформаційно-охоронні щити для інформування відвідувачів, режим і правила поведінки в парках

-  здійснюють догляд за територією парків, забезпечують належний санітарний стан і благоустрій

- здійснюють посадку інших порід дерев і чагарників, здійснюють боротьбу із бур’янами і сорною рослинністю.

2.13. На територіях головних алей парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених засаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку встановлюються урни для сміття.

2.14.  Громадські туалети влаштовуються на відстані не ближче 50 метрів від місць масового накопичення відпочиваючих.

2.15.   Забороняється спалювати опале листя в парках, майданчиках  для  відпочинку.

2.16.   Забороняється пошкодження зелених насаджень в межах рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, парків, скверів, майданчиків для дозвілля, та відпочинку, а також збір квітів, насіння рослин тощо на газонах, квітниках.

2.17. Догляд за парковими урнами включає видалення сміття, прибирання бруду, фарбування. Періодичність догляду визначається залежно від інтенсивності експлуатації.

2.18.  На територіях парків, рекреаційних зон,  садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку забороняється будь-яка діяльність, що не пов’язана з їх функціональним призначенням або загрожує збереженню цих територій, в тому числі:

а) проведення господарської і підприємницької діяльності без відповідної дозвільної документації, передбаченої законодавством;

б) незаконна вирубка і пошкодження дерев та чагарників, знищення і пошкодження природного трав’яного покриву, газонів, квітників;

в) проїзд усих видів транспортних засобів, крім спеціалізованого автотранспорту та випадів проведення господарських заходів, пов’язаних із забезпеченням функціонування зазначених об’єктів і здійсненням природоохоронних заходів;

г) самовільне встановлення мангалів, випалювання сухої рослинності або її залишків, а також спалювання чи захоронення деревини та інших матеріалів;

д) знищення або пошкодження інформаційно-охоронних щитів, охоронних і господарських знаків, пошкодження алей, стежок, рекреаційних об’єктів і паркової меблі та інші.

є) застування пестицидів, псування та забруднення земель хімічними  речовинами, паливно-мастильними матеріалами, іншими відходами, влаштування сміттєзвалищ, а також складування ґрунту, листя та інших матеріалів;

ж) розміщення на деревах рекламних щитів, електропроводів, добування дерев з соку і живиці, нанесення їм механічних пошкоджень;

2.19.Утримання майданчиків для дозвілля та відпочинку

Утримання майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх  балансоутримувачі.

2.19.1. Майданчики для дозвілля та відпочинку повинні бути безпечними для життя  та здоров’я громадян. Наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у  належному санітарно-технічному стані і додержанням санітарних, екологічних та технічних норм.

2.19.2. Обладнання  майданчиків  для дозвілля і відпочинку необхідно підтримувати у справному стані, регулярно обстежувати своєчасно ремонтувати, фарбувати, щорічно здійснювати їх ремонт.

2.20.Утримання пам’яток культурної спадщини

2.20.1.Благоустрій території об’єктів культурної спадщини здійснюється відповідно до:

Закону України «Про благоустрій населених пунктів»;  Закону України «Про охорону культурної спадщини»; постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 318 «Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць»; постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року       № 878 «Про затвердження Списку історичних населених місць України»;  постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 року № 1768 «Про затвердження Порядку укладення охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини»; Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697; ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій»; ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень»; ДСТУ Б Б.2.2-10:2016 «Склад та зміст науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування».

2.20.2. Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов’язані утримувати пам’ятки культурної спадщини в належному стані  за власний рахунок, своєчасно проводити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення, відповідно до вимог законодавства України, правових актів органу місцевого самоврядування, цих Правил.

2.21. Утримання доріг, вулиць, провулків, проїздів  

2.21.1. Утримання та ремонт об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі населеного пункту здійснюється з дотриманням вимог:

Закону України «Про дорожній рух»; Закону України «Про автомобільні дороги»; Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198; Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678; Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697; ДСТУ 3090-95 «Безпека дорожнього руху. Організація робіт з експлуатації міських вулиць та доріг. Загальні положення»; ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану»; ДБН В.2.3-5-2017 «Вулиці та дороги населених пунктів».

2.21.2. Власник або балансоутримувач об’єкта благоустрою вулично-дорожньої мережі населеного пункту забезпечує утримання такого об’єкта з необхідною кількістю машин, механізмів, спеціалізованої техніки, посипних матеріалів та реагентів.

2.21.3. Озеленення об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754.

2.21.4. Суб’єкти господарської діяльності, які є власниками земельних ділянок та/або землекористувачами, а також власники та/або користувачі тимчасових споруд, що розташовані в межах «червоних ліній» вулиць і доріг, зобов’язані на закріпленій території:

а) забезпечувати утримання та ремонт відповідної території;

б) утримувати та забезпечувати належний технічний стан охоронної зони інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших елементів дорожніх об’єктів, що використовуються, відповідно до їх функціонального призначення;

в)   у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об’єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об’єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об’єктів або уповноважених ними органів, а також територіальний орган або підрозділ Національної поліції України;

г) дотримуватись вимог норм і правил щодо охорони дорожніх об’єктів.

2.21.5. У межах «червоних ліній» вулиць і доріг забороняється:

- розміщувати споруди та об’єкти, проводити будівельні та інші роботи без отримання  відповідного дозволу та погодження;

- смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, пошкоджувати та знищувати зелені насадження;

- скидати на проїзну частину дороги сніг,

- спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання;

- скидати каналізаційні  води в систему дорожнього зливостоку;

- встановлювати намети та влаштовувати місця для відпочинку;

- випасати худобу та свійську птицю

- прокладати нові та проводити ремонт існуючих мереж у межах червоних ліній вулиць і доріг без відповідного дозволу органу місцевого самоврядування.

2.21.6.  Місця проведення дорожніх робіт з утримання або ремонту об’єктів благоустрою на вулично-дорожній мережі повинні мати відповідне огородження, тимчасові дорожні знаки та належне освітлення в нічний час.

2.21.7. Усі дорожні об’єкти згідно з їх класифікацією та значенням підлягають інвентаризації, технічному обліку власниками дорожніх об’єктів або уповноваженими ними органами.

2.21.8. Розміри, форма та розміщення дорожніх знаків повинні відповідати вимогам Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306 (далі - Правила дорожнього руху), та ДСТУ 4100-2014 «Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування».

Розміри, форма та колір дорожньої розмітки повинні відповідати вимогам Правил дорожнього руху та ДСТУ 2587:2010 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування».

Технічні вимоги до дорожніх світлофорів та їх розміщення визначають згідно з ДСТУ 4092-2002 «Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпеки».

Дорожні огородження мають відповідати вимогам ДСТУ 2734 «Огородження дорожнє тросового типу. Загальні технічні умови», ДСТУ 2735-94 «Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила застосування. Вимоги безпеки дорожнього руху», ДСТУ Б В.2.3-10-2003 «Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.3-11-2004 «Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.3-12-2004 «Огородження дорожнє металеве бар’єрного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ 7168:2010 «Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови».

2.21.9. Обмеження або заборона дорожнього руху під час виконання робіт на автомобільних дорогах, вулицях здійснюється відповідно до вимог Законів України   «Про дорожній рух»«Про автомобільні дороги».

2.21.10. Утримання штучних споруд вулично-дорожньої мережі здійснюється з додержанням вимог Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678, та нормативно-технічних документів.

Обстеження мостів і труб здійснюється з дотриманням вимог законодавства та ДБН В 2.3-6-2009 «Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження та випробування».

2.21.11. На територіях автостоянок забезпечується додержання Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195, вимог цих Типових правил, встановленого порядку паркування.

Утримання у належному стані територій автостоянок здійснюють із дотриманням вимог Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року № 115, Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року   № 1342 та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417.

2.21.12. Роботи з утримання в належному стані територій автостоянок включають:

-очищення, миття, відновлення і заміну дорожніх знаків та інформаційних стендів (щитів), належне утримання дорожньої розмітки місць для стоянки або паркування, в’їздів та виїздів, а також транспортних або пішохідних огороджень (у разі наявності);

-систематичне очищення території та під’їзних шляхів від пилу, сміття та листя шляхом їх підмітання та миття;

-забезпечення постійного очищення території та під’їзних шляхів від снігу, починаючи з початку снігопаду, та від ожеледі, починаючи з моменту її виникнення, і обробки їх фрикційними та іншими протиожеледними матеріалами;

-утримання та поточний ремонт дорожнього покриття і під’їзних шляхів, а також систем поверхневого водовідведення у межах території (у разі наявності);

-забезпечення утримання та належного функціонування засобів та обладнання зовнішнього освітлення території;

-утримання контрольно-пропускного пункту, приміщення для обслуговуючого персоналу, вбиралень, побутових приміщень тощо (у разі наявності);

-забезпечення функціонування систем відеоспостереження за рухом транспортних засобів на їх території і табло із змінною інформацією про наявність вільних місць (у разі їх наявності), яке розташовується на в’їзді;

-утримання систем протипожежного захисту та зовнішнього протипожежного водопроводу;

-утримання первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників), пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння;

-утримання зелених насаджень, їх охорона та відновлення.

2.21.13. На автостоянках забороняється: засмічувати територію, мити транспортні засоби в непередбачених для цього місцях, розпалювати вогнища, здійснювати торгівлю, зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє покриття, псувати обладнання місць стоянки, паркування, пошкоджувати зелені насадження.

Автостоянки використовують виключно за цільовим призначенням.

2.22.  Утримання кладовищ, а також інших місць поховання

2.22.1.Утримання кладовищ, а також інших місць поховання здійснюється з дотриманням вимог: Закону України «Про поховання та похоронну справу»; Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 року № 193;

Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України» (ДСанПіН 2.2.2.028-99), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 липня 1999 року № 28.

2.23.  Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюється з додержанням санітарних і технічних норм, які забезпечують безпечне користування ними. Наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному технічному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду.

Не допускається наявність небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.

2.24. Утримання майданчиків та зон для вигулу домашніх тварин здійснюється з дотриманням вимог статті 30-1 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

2.25. Порядок проведення робіт з технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою визначається Інструкцією з проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженою наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  від 29 жовтня 2012 року № 550.

Розділ ІІІ. Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій у сфері благоустрою

3.1. Підприємства, установи, організації, які розміщуються на території об’єкта благоустрою, можуть утримувати закріплену за ними територію або брати пайову участь в утриманні цього об’єкта на умовах договору, укладеного із балансоутримувачем.

Визначення меж утримання територій, прилеглих до території підприємств, установ, організацій, здійснюється відповідно  Додатку  до цих Правил.

Визначення обсягів пайової участі підприємств, установ, організацій (В), які розміщуються на території об’єкта благоустрою, в утриманні цього об’єкта здійснюють органи місцевого самоврядування за формулою

В = Пз х Сбв,

де

Пз

-

загальна площа території, закріпленої за підприємством, установою, організацією;

 

Сбв

-

базова вартість одного квадратного метра земель у межах населеного пункту, визначена у технічній документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах населених пунктів.

3.2. Підприємства, установи й організації на власних та закріплених територіях повинні здійснювати увесь комплекс робіт, спрямованих на забезпечення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:

-забезпечення постійного прибирання сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу з метою утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані (тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності) - до бордюрного каменю);

-забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або об’єкти поводження з відходами. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із підприємствами;

-регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою (у разі їх придатності до миття) з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані;

-регулярне прибирання контейнерних майданчиків, що дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані;

-утримання приміщень громадських вбиралень у належному санітарному та технічному стані;

-очищення опор ліній електропередач, стовбурів дерев, стовпів, парканів, будівель, інших елементів благоустрою від оголошень, реклам, вивішених у недозволених місцях;

-спостереження за станом водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж, колодязів пожежних гідрантів. У разі виявлення відкритих люків або інших недоліків в утриманні інженерних мереж про це повідомляють організації, які їх експлуатують, для негайного приведення цих мереж у належний стан;

-регулярне знищення бур’янів, скошення трави заввишки більше ніж 10 см, видалення сухостійних дерев та чагарників, видалення сухого та пошкодженого гілля та забезпечення їх видалення;

-регулярне обстеження власних та прилеглих (закріплених) територій з метою виявлення амброзії полинолистої, інших карантинних рослин, вжиття негайних заходів з їх знищення;

-здійснення заходів, що забезпечують збереження зелених насаджень, квітників, газонів;

-вжиття протягом року необхідних заходів боротьби зі шкідниками та хворобами зелених насаджень, а також з поширенням сезонних комах і кліщів, що становлять загрозу здоров’ю населення;

-проведення у повному обсязі заміни засохлих та пошкоджених кущів і дерев;

-усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкоджень інженерних мереж або наслідків аварій, що сталися з їх вини;

-усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

3.3. Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, світлових покажчиків розміщення пожежних гідрантів, установки з декоративного підсвічування будинків, будівель, споруд, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечувати їх належний режим роботи та технічний стан.

Усі вітрини повинні бути обладнані спеціальною освітлювальною апаратурою, переважно енергозберігаючою.

3.4. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків.

Вуличне освітлення повинно вмикатися відповідно до встановленого графіка залежно від пори року та природних умов.

Розміщення обладнання архітектурно-художнього освітлення на фасаді будівель та споруд здійснюється виключно на підставі згоди власника будівлі або приміщень.

На пішохідних переходах, а також ділянках автомобільних доріг відключення освітлення у темний час доби забороняється.

Розділ ІV. Вимоги до утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою - територіях загального користування

4.1. Правові та організаційні засади озеленення , спрямовані на забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини, регламентовані Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105.

4.2. Інвентаризація зелених насаджень здійснюється відповідно до  Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 грудня 2001 року № 226.

4.3. Замовники будівництва повинні огороджувати зелені насадження, щоб запобігти їх пошкодженню.

4.4. Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється відповідно до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045.

4.5. Забороняється самовільне знищення, пошкодження або видалення зелених насаджень.

Видалення зелених насаджень, збір квітів на територіях парків, рекреаційних зон,  скверів, майданчиків здійснюється відповідно до законодавства у сфері охорони та утримання зелених насаджень.

4.6. Для озеленення територій населеного пункту використовуються види рослин аборигенної флори та їх декоративні форми.

4.7. Забороняється використовувати в озелененні територій населених пунктів інвазивні (чужорідні) види рослин.

Розділ V. Вимоги до утримання будівель і споруд інженерного захисту територій

5.1. Утримання в належному стані територій  будівель і споруд інженерного захисту здійснюється їх балансоутримувачем відповідно до законодавства України, цих Правил і з дотриманням вимог: постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 1996 року    № 1369  «Про інженерний захист територій, об’єктів і споруд від зсувів»; Правил експлуатації споруд інженерного захисту територій населених пунктів від підтоплення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 січня 2012 року № 23, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2012 року за № 170/20483; ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 «Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення».

5.2. Утримання фонду захисних споруд цивільного захисту здійснюється відповідно до Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138.

Розділ VІ. Вимоги до санітарного очищення території

6.1. Збирання та вивезення побутових відходів у межах певної території здійснюються суб’єктом господарювання, який уповноважений на це органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах відповідно до Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від  16 листопада 2011 року № 1173.

6.2. Зберігання побутових відходів здійснюється згідно з вимогами Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145  та Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 серпня 2011 року № 133.

6.3. Роздільне збирання побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі, здійснюється власниками таких відходів з дотриманням вимог: Закону України   «Про відходи»; Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 1070; Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 серпня 2011 року № 133; Порядку розроблення, погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23 березня 2017 року № 57; Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року   № 145; Державних будівельних норм «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту» (ДБН Б.2.2-6:2013); інших нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів у сфері поводження з відходами.

6.4. Зберігання вилучених та зібраних небезпечних відходів у складі побутових відходів здійснюється в спеціально організованих відповідно до схеми санітарного очищення населеного пункту місцях їх тимчасового зберігання до передачі їх спеціалізованим організаціям, що мають ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

6.5. Механізоване посипання піщаною або змішаною сумішшю та оброблення іншими дозволеними для цієї мети матеріалами проїзної частини вулиць, тротуарів, площ, мостів, шляхопроводів, перехресть, підйомів і узвозів у зимовий період здійснюється за нормами та з періодичністю, визначеними Технічними правилами ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678.

6.6. Власники, балансоутримувачі або особи, які утримують території населених пунктів, зобов’язані:

-мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев’яні, мітли, кригоруби), достатній запас матеріалу для посипання з метою своєчасного проведення протиожеледних заходів;

-прибирати сніг негайно (від початку снігопаду) для запобігання утворенню накату;

-негайно очищати дахи, карнизи та інші елементи будинків, споруд, будівель від снігу та бурульок із дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, не допускаючи пошкодження покрівель будинків і споруд, зелених насаджень, електромереж, рекламних конструкцій тощо; огороджувати небезпечні місця на тротуарах, переходах;

-повністю розчищати снігові вали над зливостічними колодязями, розміщеними на вулицях і дорогах, з яких сніг не передбачається вивозити на снігозвалище;

-очищати від снігу, льоду та бруду оголовки зливостічних колодязів та дощоприймачів у разі сніготанення та на початку весняного періоду;

-очищати від снігу, льоду, бруду оголовки колодязів для розташування пожежних гідрантів, розміщених на вулицях і дорогах.

Розділ VII. Розміри меж прилеглої до підприємств, установ та організацій територій у числовому значенні

7.1.   Межі утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій наведено у Додатку до цих правил (додаються).

7.2. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями території визначають відповідні органи державної влади та органи місцевого самоврядування залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою або власник, якщо територія перебуває у приватній власності. 

Розділ  VIII. Порядок розміщення малих архітектурних форм

8.1. Проєктування малих архітектурних форм здійснюється з дотриманням Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198, та ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».

8.2. Кількість розміщуваних малих архітектурних форм визначається залежно від функціонального призначення території і кількості відвідувачів на цій території, виходячи з таких принципів: екологічність, безпека (відсутність гострих кутів), зручність у користуванні, легкість очищення, привабливий зовнішній вигляд.

Розміщення малих архітектурних форм не повинно ускладнювати або унеможливлювати доступ до пожежних гідрантів, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння.

8.3. З метою забезпечення максимально доступного користування територіями загального користування особами з вадами зору малі архітектурні форми треба підбирати яскравих (контрастних) тонів або фарбувати яскравими (контрастними) кольорами.

Для оформлення мобільного і вертикального озеленення застосовують такі види конструкцій: трельяжі, шпалери, перголи, альтанки, квіткарки, вазони, навіси, амфори.

8.4. Садові, паркові лави необхідно розставляти згідно з планами парків, скверів, зелених зон, утримувати їх у справному стані, фарбувати.

Садові, паркові лави встановлюються та утримуються підприємствами, що утримують відповідні об’єкти благоустрою.

Утримання садових, паркових лав включає їх миття, очищення від пилу і снігу, поточний ремонт.

8.5. Розміщення тимчасових споруд (далі - ТС) торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності здійснюється відповідно до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244, та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417.

8.6. Кожна стаціонарна ТС має бути забезпечена зовнішнім освітленням та прилеглим покриттям удосконаленого зразка відповідно до вимог законодавства.

8.7. При розміщенні ТС мають бути враховані вимоги щодо пішохідної та транспортної доступності (розвантаження товарів). У разі розміщення ТС на відстані більше 2 метрів від тротуару до неї з тротуару будується пішохідна доріжка завширшки не менш як 1,5 метра.

8.8. Біля кожної ТС встановлюється однотипна урна для сміття, обов’язки з обслуговування якої покладаються на її власника. Стаціонарні ТС за бажанням власника можуть обладнуватись декоративними елементами, вазонами для квітів тощо.

8.9. Не допускається користування ТС, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власники не дотримуються вимог нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів щодо благоустрою прилеглої території та забезпечення належного утримання та використання інженерного обладнання.

Розділ  ІХ. Порядок здійснення самоврядного контролю у сфері благоустрою міста

9.1. Контроль у сфері благоустрою м.Новогродівка спрямований на забезпечення дотримання органами державної влади, органом місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства  вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», інших нормативно-правових актів, у тому числі цих Правил.

9.2. Самоврядний контроль за станом благоустрою міста здійснюється відповідно до статті 40 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», шляхом:

-проведення перевірок території;

-розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

-участі в обговорені проєктів благоустрою території міста, іншої технічної документації з питань благоустрою.

9.3. Для здійснення контролю за станом благоустрою міста, виконанням вимог цих  Правил, в тому числі організації озеленення, охорони зелених насаджень, створення місць відпочинку громадян, утримання в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій,  міська  рада відповідно до статті 40 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» може утворювати інспекції з благоустрою населених пунктів.

   Розділ Х. Вимоги до здійснення благоустрою та утримання прибудинкової території

10.1. Утримання прибудинкової території здійснюється з дотриманням вимог Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 2005 року   № 76, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 серпня 2005 року за № 927/11207, та ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень».

Для визначення прибудинкових територій багатоквартирних будинків застосовується Національний стандарт України ДСТУ-Н Б Б.2.2-9:2013 «Настанова щодо розподілу територій мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови», затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 лютого 2014 року № 56.

10.2. Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки території здійснюється власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з органом місцевого самоврядування, забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

10.3. Організація благоустрою присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік як безхазяйне майно або передані в комунальну власність як безхазяйне майно, здійснюється органом місцевого самоврядування.

10.4. Забороняється складати опале листя на прибудинкових територіях, а також поряд з контейнерними майданчиками.

10.5. Забороняється викидати трупи собак, котів та інших тварин або захоронювати їх у не відведених для цього місцях (контейнерах для сміття, газонах тощо).

10.6. Дороги, проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути у вільному доступі, утримуватися справними, взимку очищатися від снігу. Забороняється довільно зменшувати нормативну ширину доріг та проїздів. 

Розділ ХІ. Відповідальність за порушення правил благоустрою

11.1. За порушення Правил винні особи несуть відповідальність, встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України “Про благоустрій населених пунктів”, цими Правилами. 

11.2. За фактами порушення цих Правил особи, уповноважені виконавчим комітетом Новогродівської міської ради, інші особи, передбачені законодавством України, складають протокол про адміністративне правопорушення.

  Якщо уповноваженою особою виконавчого комітету Новогродівської міської ради було видане попередження  на усунення умов та причин, що можуть привести до порушення об’єктів благоустрою, протокол про адміністративне правопорушення складається, якщо виявлене порушення не усунуто в термін, зазначений в попередженні. 

11.3. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою міста притягуються посадові особи та громадяни, що допустили порушення.

11.4. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до відповідальності, передбаченої законом, не  звільняє  їх  від  обов'язку  відшкодування  шкоди, завданої внаслідок порушення вимог законодавства у сфері благоустрою.

11.5. Усунення наслідків порушення здійснюється негайно. 

Розділ XIІ. Порядок внесення змін та доповнень до Правил благоустрою  

12.1. Зміни та доповнення до цих Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення на сесії Новогродівської міської ради.

 Секретар міської ради                                                                                        К.І.Мусейко

Правила благоустрою території м.Новогродівка підготовлені управлінням міського господарства Новогродівської міської ради, начальник управління міського господарства Новогродівської міської ради    Гашимова С.Є.

                                                                           

                                                                                                                                                   

           Додаток

до Правил благоустрою   території м.Новогродівка

 

Межі  утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій

№ з/п

Прилегла територія

Суб’єкти господарювання, на яких покладається утримання прилеглої території

Межі утримання прилеглої території підприємства, установи, організації (не менше)

1

2

3

4

1.

Двори, тротуари, покриття проїзної частини проїздів, прибудинкової території житлового фонду  ОСББ

Об’єднання співвласників багатоквартирних  будинків

20 м від межі відведеної земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

2.

Двори, тротуари, майданчики, покриття проїжджої частини вулиці, інші території земельних ділянок, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам

Власники або користувачі земельних ділянок

20 м від межі земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

3.

Території, прилеглі до об’єктів соціальної інфраструктури

Комунальні підприємства

15 м від межі земельної ділянки до проїжджої частини вулиці

4.

Території, прилеглі до автозаправних станцій

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

50 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

5.

Території, прилеглі до торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, авторемонтних майстерень, магазинів, ринків, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

6.

Території, прилеглі до колективних гаражів

Гаражно-будівельні кооперативи

20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

7.

Території, прилеглі до теплових пунктів, трансформаторних підстанцій

Підприємства, установи, організації, на балансі яких знаходяться вказані об’єкти

у радіусі 10 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

8.

Автобусні зупинки

Балансоутримувач

у радіусі 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

9.

Майданчики для паркування

Суб’єкти господарювання, які утримують майданчики для паркування

20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

10.

Шляхопроводи, інші штучні споруди, території під шляхопроводами

Балансоутримувачі штучних споруд

10 м від периметру споруд

11.

Контейнерні майданчики

Суб’єкт господарювання, який надає послуги з вивозу ТПВ

5 м від периметру споруди

12.

Території, відведені під проектування та забудову

Фізичні особи, яким відповідно до законодавства відведені земельні ділянки, незалежно від того, ведуться на них роботи чи не ведуться

20 м від межі земельної ділянки, яка відведена під проектування та забудову, та до проїжджої частини вулиці

13.

Засоби зовнішньої реклами

Балансоутримувачі (або власники)

у радіусі 6 м від споруди або проїжджої частини вулиці

Секретар міської ради                                                                                К.І.Мусейко

Додаток до Правил благоустрою території м.Новогродівка підготовлено управлінням міського господарства Новогродівської міської ради, начальник управління міського господарства Новогродівської міської ради Гашимова С.Є.

Аналіз регуляторного впливу  проєкту  рішення Новогродівської міської ради

«Про затвердження Правил благоустрою території м.Новогродівка»

Назва регуляторного акта – проєкт рішення Новогродівської міської ради  «Про затвердження Правил благоустрою території м.Новогродівка».

Даний аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до вимог    Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

І. Визначення проблеми

  1. Проблема, яку передбачається розв’язати, шляхом прийняття цього регуляторного акта.

Правила благоустрою території м.Новогродівка (далі – Правила) – нормативно - правовий акт, яким встановлюється порядок утримання об’єктів благоустрою на території м.Новогродівка, регулюються права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою.

Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, наведення належного порядку та покращення санітарного стану м.Новогродівка і є обов’язковими для виконання на території міста виконавчими органами міської ради, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками, працівниками, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.

На теперішній час в місті діють «Правила благоустройства территории г.Новогродовка», затверджені рішенням Новогродівської міської ради від 20.08.2010 №5/54-15. Проте, діючі Правила не відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів у сфері благоустрою, а тому не можуть об’єктивно, за допомогою сьогоднішніх важелів впливу регулювати відносини, що виникають у сфері благоустрою. У зв’язку з цим виникла необхідність врегулювати права та обов’язки всіх учасників правовідносин у сфері благоустрою на території міста і затвердити цей нормативний документ за процедурою регуляторного акту.

Проєкт регуляторного акту розроблено відповідно до Законів України  «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про відходи», Кодексів України,  Типових правил благоустрою території населеного пункту», затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 27.11.2017 № 310 та інших нормативно-правових актів і нормативних документів.  

Благоустрій територій м.Новогродівка передбачає:

- розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території міста у належному стані, її санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування.

- організацію належного утримання та раціонального використання території, будівель, інженерних споруд та об’єктів іншого призначення.

- створення умов для реалізації прав та виконання обов’язків суб’єктами у сфері благоустрою населеного пункту.

  1. Обґрунтування причин, з яких визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів.

На даний час на території  Новогродівської міської ради діючі Правила благоустрою  не регулюють у повній мірі відносини у сфері благоустрою.

Відсутнє чітке нормативне регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері благоустрою, норм та правил поведінки, що забезпечують утримання об’єктів та елементів благоустрою належним чином, за порушення яких можливо притягнути винних осіб до відповідальності.

Основними групами, на які проблема справляє вплив наведені в наступній таблиці:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Населення

+

х

Органи влади

+

х

Суб’єкти господарювання,

+

х

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

х

Розв’язання викладених проблем за допомогою ринкових механізмів не уявляється можливим, оскільки затвердження Правил благоустрою на території міста віднесено до компетенції місцевої ради.

У разі якщо місцевою радою не буде прийнято рішення про затвердження правил благоустрою теритрії м.Новогродівка будуть застосовуватися  Типові правила.

ІІ. Визначення цілей державного регулювання

     Мета регуляторного  акта – регулювання  благоустрою  м.Новогродівка, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності середовища, захист довкілля, покращення санітарного стану на території міста, збереження об’єктів  та елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень, їх раціональне використання, належне утримання та охорона.

    Прийняття регуляторного акту є механізмом виконання Закону України    «Про благоустрій населених пунктів», що забезпечить реалізацію державної політики щодо ефективного вирішення проблеми благоустрою території м.Новогродівка.

ІІІ.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Альтернативними способами досягнення мети регуляторного акту є:

Альтернатива №1 - залишити дану ситуацію без змін. Дана альтернатива є неприйнятною, як для мешканців  міста так і для органу  місцевого самоврядування, оскільки діючі правила не відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів, а тому не можуть за допомогою сучасних важелів регулювати відносини у сфері благоустрою, забезпечувати охорону прав і законних інтересів громадян м.Новогродівка.

Альтернатива№ 2 – залучення юридичних та фізичних осіб до добровільного виконання дій, спрямованих на утримання  території міста  в належному санітарному стані, збереження елементів благоустрою.

Залучення до вказаних дій на добровільній основі не є методом, що забезпечує постійне докладання зусиль до збереження благоустрою міста,  оскільки такі дії можуть здійснюватися виключно на добровільній основі. Дія такого способу є неефективною.

Альтернатива 3 - прийняття рішення  Новогродівської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території  м.Новогродівка» забезпечить:

– дотримання вимог законодавства щодо затвердження органом місцевого самоврядування правил благоустрою території;

– чітке визначення прав і обов’язків суб’єктів у сфері благоустрою;

– розмежування відповідальності між суб’єктами господарювання, населенням та органом місцевого самоврядування;

– наявність єдиного систематизованого нормативно-правового акта, який регулює відносини, що виникають у сфері благоустрою Новогродівської міської ради,  визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою міста і спрямований на створення сприятливих умов для життєдіяльності людини;

      -     дає  змогу ширшого застосування статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

       Таким чином, єдиним прийнятним заходом є затвердження нових Правил благоустрою території м.Новогродівка,  як нормативно-правового акта, що цілком відповідає вимогам законодавства і встановлює відповідальність субєктів за порушення законодавства у сфері благоустрою. 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Альтернативи

Переваги

Недоліки

Залишення усього без змін

Відсутні

Буде призводити до збільшення випадків порушення норм чинного законодавства у сфері благоустрою, використання не за цільовим призначенням об’єктів благоустрою тощо.

Обраний спосіб регулювання

Стимулюватиме та зобов’язуватиме суб’єктів господарювання дотримуватися вимог законодавства України у  сфері благоустрою, сприятиме охороні та раціональному використанню об’єктів благоустрою, своєчасному оформленню (переоформленню) дозвільних документів.

Відсутні

Користуватися чинними нормативно-правовими актами

Відсутні

При цьому можуть бути не враховані місцеві особливості та виникнути невідповідності норм чинних нормативно-правових актів.

Діючі норми та Правила благоустрою певним чином застаріли і не дають змоги використовувати свої права  у сфері благоустрою суб’єктам господарювання, міській громаді

Постійне приведення території м.Новогродівка у належний стан за рахунок коштів місцевого бюджету.

Відсутні

Даний спосіб не забезпечує відповідальне ставлення мешканців міста та суб’єктів господарювання до питань з благоустрою.

Місцевий бюджет не може забезпечити постійне відновлення елементів благоустрою  території м.Новогродівка за власний рахунок.

  Перевага обраного виду регулювання над усіма іншими можливими способами ґрунтується на імперативності (загальнообов’язковості) рішень Новогродівської  міської  ради для виконання на території міста, що передбачено статтею 144 Конституції України та статтею  73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Вибраний спосіб, а саме прийняття даного проєкту регуляторного акта  Новогродівською міською радою відповідає чинному законодавству та прямо регулює проблему.

V. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Досягнення мети, зазначеної у п. 2 цього Аналізу, є можливим завдяки прийняттю рішення Новогродівської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території м.Новогродівка» і забезпечується при виконанні та дотриманні суб’єктами господарювання, посадовими особами місцевого самоврядування вимог положень запропонованого проєкту регуляторного акта.

   При прийнятті запропонованого проєкту регуляторного акта будуть діяти наступні механізми та заходи, що забезпечать розв’язання визначених проблем:

- залучення громадян та суб’єктів господарювання до благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою;

- чітке визначення прав та обов’язків учасників правовідносин у галузі благоустрою, обмеження щодо використання об’єктів та елементів благоустрою;

- контроль за дотриманням Правил благоустрою;

-  відповідальність за порушення законодавства у сфері благоустрою.

  На дію даного регуляторного акта можуть вплинути зміни у чинному законодавстві у галузях землевпорядкування, будівництва та містобудування щодо визначення благоустрою, встановлення вимог до суб’єктів господарювання.

   До негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог рішення Новогродівської міської ради можна віднести:

- не здійснення (недотримання) обов’язків та правил благоустрою власником (балансоутримувачем) з утримання об’єктів благоустрою у санітарно-технічному стані;

- відсутність коштів для фінансування робіт з утримання та відновлення об’єктів та елементів благоустрою.

 VІ. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Можливість досягнення цілей регуляторного акта забезпечується у разі добросовісного виконання громадянами і  суб'єктами господарювання його вимог.

Зовнішніми факторами, що впливають на дію акта, можуть бути наступні:

- позитивні: відповідальне ставлення суб’єктів господарювання та громадян до збереження об'єктів та елементів благоустрою;

-   здійснення будь якої діяльності з додержанням санітарних та будівельних норм і правил;

- негативні: недотримання обов'язків та правил благоустрою власником (балансоутримувачем) з утримання об’єктів благоустрою у санітарно-технічному стані; відсутність коштів для фінансування робіт з утримання та відновлення об’єктів та елементів благоустрою.

На органи місцевого самоврядування та уповноважених осіб покладається вчинення дій, пов'язаних з охороною об'єктів та елементів благоустрою, які є в комунальній власності: здійснення постійного контролю за додержанням Правил благоустрою та притягнення до відповідальності осіб, винних у порушені Правил благоустрою. 

VІІ. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

До очікуваних позитивних факторів прийняття проєкту  регуляторного акта відносяться:

      -    упорядкування відносин між суб’єктами у сфері благоустрою;

-  ефективне використання та збереження об’єктів та елементів благоустрою, зелених насаджень;

-    покращення рівня благоустрою території та санітарного стану м.Новогродівка;

-  покращення та підтримка належного санітарно-технічного стану земельних ділянок, збереження і утримання вулиць, споруд, будівель, об’єктів для здійснення підприємницької діяльності, малих архітектурних форм;

-   більш ефективна робота комунальних  підприємств;

- дотримання вимог чинного законодавства з охорони навколишнього природного середовища, запобігання забруднення земель побутовими відходами, покращення мікроклімату;

- додаткові находження в місцевий бюджет коштів від фінансових санкцій за порушення правил благоустрою.

      До очікуваних негативних факторів прийняття регуляторного акта можна віднести витрати суб’єктів господарювання та населення на:

- оплату на вивезення побутових та рідких відходів у санкціоновані місця їх складування;

- утримання в належному санітарному стані власних або орендованих земельних ділянок, прилеглих територій, зелених насаджень, будівель тощо.     

VІІІ. Строк дії регуляторного акту

Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється на необмежений   або до моменту внесення змін до Законів України, які можуть суттєво змінювати норми дії даного регуляторного акту.

 До акта можуть вноситися зміни за підсумками відстеження його результативності.

         При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні корегування.

ІX. Показники результативності регуляторного акта

Показниками ефективності регуляторного акту будуть:

9.1. Кількість порушень правил благоустрою, які обчислюються відповідно до кількості складених протоколів про адміністративні правопорушення за статтею 152 КУпАП.

9.2. Кількість  ліквідованих несанкціонованих звалищ сміття.

9.3. Об’єми зібраних та вивезених  побутових відходів.

9.4. Кількість укладених  договорів на вивіз побутових відходів

9.5. Розміри компенсацій від шкоди, заподіяної порушенням Правил благоустрою.

 Головними чинниками результативності цього регуляторного акта є:

  • дотримання порядку утримання та прибирання вулиць міста, парків, скверів тощо;
  • дотримання порядку при проведенні робіт по прокладанню нових інженерних мереж та інших робіт пов’язаних з розриттям територій загального користування;
  • загальне покращення санітарного стану міста, естетичного вигляду об’єктів благоустрою;
  • виконання вимог щодо дотримання тиші в громадських місцях. 

X. Заходи, за допомогоюяких буде здійснюватисявідстеження результативності нормативно-правового акта

 Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через 3 місяці  з дня вступу даного регуляторного акта в силу, повторне – через рік з дня набрання чинності, періодичне - через три роки з моменту проведення та публікування повторного відстеження результативності регуляторного акта. 

На підставі результатів відстеження ефективності регуляторного акту буде прийматися рішення про залишення регуляторного акту без змін, необхідність внесення змін та доповнень до регуляторного акту, або визнання регулярного акта або окремих його положень такими, що втратили чинність.

Для здійснення відстеження результативності регуляторного акта планується використання лише статистичних показників.

Начальник управління міського господарства

Новогродівської міської ради                                                                               С.Є.Гашимова