1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується.

Рішення Новогродівської міської ради  від 29.05.2015 року № 6/49-6 «Про затвердження Правил торгівлі на ринку в місті Новогродівка».

  1. Назва виконавця заходів з відстеження результативності регуляторного акта.

Відділ  економіки Новогодівської міської ради. 

  1. Цілі прийняття акта.
    Метою прийняття регуляторного акта є:

-  привести діючи правила  торгівлі на ринку в місті Новогродівка у відповідності до  вимог чинного законодавства;

-    забезпечення належних умов для здійснення торгівлі та обслуговування покупців на ринках, підвищення ефективності функціонування ринку, як важливого структурного елементу ринкової економіки;

-    впровадження ефективного контролю за якістю і безпекою товарів, що реалізуються на ринках;

-  врегулювання правових відносин між органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, які займаються організацією ринкової торгівлі у місті, громадянами, які здійснюють торгівлю на ринках, та споживачами;

-    надання послуг, додержання ветеринарних, санітарних, протипожежних вимог і правил безпеки праці;

-   забезпечення стабільної роботи ринку.

  1. Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта.

Відстеження результативності регуляторного акта проводиться раз на кожні три роки. Строк дії регуляторного акта не обмежений  у часі. Період  відстеження з 01.05.2017 по 24.04.2020. Термін відстеження з 01.04.2020 по 24.04.2020.

  1. Тип відстеження регуляторного акта.

Здійснюється періодичне відстеження результативності регуляторного акта.

  1. Методи одержання результатів відстеження

Під час проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта був застосований аналітичний метод одержання результатів відстеження.

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи їх отримання

Відстеження результативності здійснювалося методом аналізу роботи ринків міста, а також аналіз звернень громадян з питань організації роботи ринків, торговельного обслуговування покупців, створення умов торгуючим тощо.

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

Головним чинником результативності даного регуляторного акта є зменшення кількості звернень з питань організації роботи ринку, торговельного обслуговування  покупців, створення умов торгуючим тощо. На теперішній час в місті Новогродівка функціонує 1 об’єкт ринкового господарства.

 Якісні показники:

Правила спрямовані на сталий розвиток ринкової торгівлі та інфраструктури ринку, про що свідчить удосконалення функціонування ринку, поліпшення його зовнішнього вигляду, забезпечення належних умов для здійснення торгівлі та обслуговування покупців, збільшення об’єктів торгівлі. На ринку здійснено низку заходів, направлених на визначення загальної стратегії його розвитку, підвищення соціально-економічної ефективності їх діяльності, зміцнення матеріально-технічної бази, проведення реконструкції, благоустрою територій та технічне переобладнання з метою покращення умов праці продавців та обслуговування покупців. Так, на теперішній час на теріторії ринку проведено переобладнання відкритих торговельних прилавків на ролетні конструкції, з метою безпечного пересування здійснено укладання тротуарної плитки на території ринку.

Кількісні показники:

Сучасний стан функціонування ринків передбачає посилення вимог до порядку здійснення торговельної діяльності, захисту прав споживачів і учасників торгівлі на ринку. Ринок забезпечує мешканців міста найбільш різноманітним асортиментом товарів та послуг за цінами та якістю, що в значній мірі задовольняють попит споживачів.

Показники, які характеризують результативність роботи регуляторного акту, наведені в наступній таблиці:

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів

- Можливість отримання якісного обслуговування на ринках міста

- Можливість розвитку на території міста сучасних підприємств ринкової торгівлі

відсутні

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

-Можливість здійснювати торгівельну діяльність у відповідності до вимог діючого законодавства

відсутні

За період дії регуляторного акту з 29.05.2015 року по 24.04.2020 року, звернень від мешканців міста та підприємців щодо внесення змін в діючі Правила торгівлі на ринку в  м.Новогродівка на адресу Новогродівської міської ради не надходило.

  1. Оцінка результатів реалізації  регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей

Таким чином еріодичне відстеження підтвердило, що цілі, поставлені при прийнятті регуляторного акту, виконуються. Його реалізація сприяє своєчасному і якісному здійсненню послуг, укріпленню матеріально-технічної бази, нормальному функціонуванню ринка, а також захисту прав підприємців, які здійснюють торгівлю на ринку.

Рішення Новогродівської міської ради «Про затвердження Правил торгівлі на ринку в місті Новогродівка» є регуляторним актом, який діє на невизначене коло осіб, є загальнообов’язковим до застосування на територіях об’єктів ринкового господарства міста.

Головними чинниками результативності дії регуляторного акта є те, що Правилами чітко визначено вимоги до організації роботи ринків, порядку продажу на ринках, обов’язки адміністрації ринку щодо цієї організації та обов’язки торгуючих при здійсненні діяльності на ринках, уточнено вимоги до реалізації продовольчих та непродовольчих товарів, у тому числі реалізацію яких на ринках міста здійснювати заборонено.

Однак, до деяких законодавчих актів України внесено зміни, тому, Правила торгівлі на ринку в місті Новогродівка потребують внесення змін і приведення у відповідність до вимог чинного законодавства.

Висновок.

Аналіз періодичного відстеження свідчить, що рішення Новогродівської міської ради  від 29.05.2015 року № 6/49-6 «Про затвердження Правил торгівлі на ринку в місті Новогродівка» є актуальним для подальшого забезпечення здійснення контролю за забезпеченням належного рівня та умов торговельного обслуговування, захисту прав і інтересів споживачів, забезпеченням належної якості та безпеки продукції, яка реалізується на ринках тощо.

За період дії регуляторного акта пропозиції та зауваження до зазначеного рішення міської ради  від громадян, суб’єктів господарювання та їх об’єднань не надходили. Даний регуляторний акт має достатній ступень досягнення визначених цілей. Результати мають позитивну динаміку. Але, Правила торгівлі на ринку в місті Новогродівка потребують внесення змін у зв’язку зі зміною діючого законодавства.

Новогродівський міський голова                                                Л.М.Білецька

Гриценко Н.В.