1. Вид та назва регуляторного акта

Рішення міської ради від 31.03.2015  № 6/47-24 «Про затвердження Порядку оформлення права користування частиною земельної ділянки для прибудови до вбудованих приміщень багатоквартирних жилих будинків у м.Новогродівка».

  1. Назва виконавця заходів з відстеження.

Новогродівська міська рада.

  1. Мета прийняття акту.

Рішення міської ради від 31.03.2015  № 6/47-24   «Про затвердження Порядку оформлення права користування частиною земельної ділянки для прибудови до вбудованих приміщень багатоквартирних жилих будинків у  м.Новогродівка» прийнято для вирішення питання щодо плати за земельні ділянки комунальній власності під прибудовою до вбудованих приміщень багатоквартирних жилих будинків у  м. Новогродівка.

  1. Строк виконання заходів з відстеження.              

Строк виконання заходів з періодичного відстеження регуляторного акту – 

 з 01.02.2017 по 01.01.2020.

  1. Тип відстеження.

Періодичне відстеження.

  1. Методи одержання результатів відстеження.

Статистичні дані.

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

З метою відстеження результативності цього регуляторного акту визначено наступні показники результативності:

-  кількість укладених договорів сервітуту для оформлення  права користування   частиною земельної ділянки;

-       надходження до міського бюджету коштів від плати за земельні ділянки.

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

Для визначення розміру плати за землю достатньо замовити в центрі адміністративних послуг  міста Новогродівка витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку та витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

За період проведення відстеження для оформлення  права користування   частиною земельної  ділянки до  Новогродівської міської  ради звернувся          1 приватний підприємець. На підставі рішення міської ради №7/59-23 від 25.10.2019 украдено 1 договір особистого  строкового сервітуту.

Надходження до міського бюджету коштів від плати за земельні ділянки:

2017 рік – 327,72грн.

2018 рік – 327,72 грн.

2019 рік – 124,08 грн.

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

В результаті прийняття даного регуляторного акту проводиться робота з впорядкування використання земельних ділянок комунальної власності під прибудовою до вбудованих приміщень багатоквартирних жилих будинків у     м. Новогродівка.

В результаті періодичного  відстеження регуляторного акту – рішення Новогродівської міської ради від 31.03.2015  № 6/47-24   «Про затвердження Порядку оформлення права користування частиною земельної ділянки для прибудови до  вбудованих  приміщень  багатоквартирних  жилих  будинків  у  м. Новогродівка» залишається без змін та перегляду.

Перший заступник міського голови                                    Л.П.Булі

ПІДГОТОВУВ:

Спеціаліст відділу економіки                                               Н.В.Гриценко