І. Вид та назва регуляторного акта,  результативність якого відстежується:

- рішення Новогродівської міської ради від 30.01.2015 №6/45-14 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в м.Новогродівка»

2.Назва виконавця заходів з відстеження:

відділ містобудування та архітектури Новогродівської міської ради

3.Цілі прийняття акта:

  Запровадження у місті Новогродівка процедури впорядкування та оперативного вирішення питань розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на підставі належним чином оформлених документів та у відповідності до затвердженої схеми розміщення тимчасових споруд; стимулювання  ефективності використання земельного фонду, активізації підприємницької діяльності, проведення земельної реформи та наповнення міського бюджету.

  1. Строк виконання заходів з відстеження: 01.01.2017 по 29.01.2020.
  2. Тип відстеження: повторне.
  3. Методи одержання результатів відстеження:

  Аналіз даних з кількості оформлених паспортів прив’язки тимчасових споруд та договорів на право користування територією земельних ділянок; аналіз даних з обсягу надходження коштів до міського бюджету.  

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність:

Основою для відстеження   результативності   цього  регуляторного   акту є;  дані Головного архітектора міста міської ради щодо оформлених паспортів прив’язки тимчасових споруд, стосовно укладених договорів  на  право  користування     територією     земельних   ділянок,

з приводу надходження коштів до міського бюджету від користування землею.

  1. Кількісні та якісні зазначення показників результативності акта.

У 2017 році до місцевого бюджету надійшло 9 982 грн (десять тисяч дев’ятсот вісімдесят дві грн.), кількість суб’єктів господарювання, за зверненнями яких були прийняті рішення щодо розміщення тимчасових споруд 1.

У 2018 році до місцевого бюджету надійшло 20 719 грн ( двадцять чотири тисячі сімсот дев’ятнадцять грн.), кількість суб’єктів господарювання, за зверненнями яких були прийняті рішення щодо розміщення тимчасових споруд 4.

У 2019 році до місцевого бюджету надійшло 33 543  грн (п’ятдесят одна тисяча чотириста сімдесят дві грн.), кількість суб’єктів господарювання, за зверненнями яких були прийняті рішення щодо розміщення тимчасових споруд 14.

Діаграма надходження коштів до місцевого бюджету за період 2017-2019 за результатами регуляторного акту

31.01 архитектор.jpg

 

Якісні показники результативності відстеження цього регуляторного акта:

а) виконання вимог чинного законодавства;

б) встановлення чіткої процедури розміщення тимчасових споруд для провадження                                                                                                                                                                                                                                                                                            підприємницької діяльності в місті Новогродівка;

в) визначення органів, які здійснюють процедуру оформлення договірної документації;

г) стимулювання землекористувачів в своїй діяльності додержуватися встановленого законом та рішенням Новогродівської міської ради від 30.01.2015 № 6/45-14  порядку розміщення тимчасових споруд.

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акту:

За результатами періодичного відстеження регуляторного акту - рішення Новогродівської міської ради від  30.01.2015 №6/45-14  «Про затвердження порядку розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності в м. Новогродівка» залишається без змін та перегляду.

Дата розміщення: 29.01.2020

Перший заступник міського голови                                                                    Л.П. Булі                                                                                                     

Гринда С.М.

237-3-41-70