1. Вид та назва регуляторного акту.

Рішення Новогродівської міської ради «Про встановлення місцевих податків на території м. Новогродівка» від 04.07.2018 року №7/45-7.

  1. Назва виконавця заходів з відстеження результативності.

Фінансове управління Новогродівської міської ради Донецької області

  1. Цілі прийняття акту.

- встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків у відповідності до Податкового кодексу України;

- встановлення відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків;

- збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок встановлення місцевих податків.

  1. Строк виконання заходів з відстеження.

 з 01.01.2020 року по 24.01.2020 року.

  1. Тип відстеження: повторне відстеження.
  2. Методи одержання результатів відстеження.

Статистичний.

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання даних.

Для відстеження результативності регуляторного акту на підставі даних Державної казначейської служби та Головного Управління Державної фіскальної служби у Донецькій області були визначені такі показники:

 - обсяг надходжень місцевих податків до міського бюджету;

 - кількість платників місцевих податків.

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності актів.

Статистичні дані

                                                                 тис. грн.

Показники результативності 2018 рік факт 2019 рік факт 
Місцеві податки, всього: 3746,9 5404,2
у тому числі:    
податок на нерухоме майно 130,1 147,2
плата за землю 895,5 1790,6
єдиний податок 2721,3 3466,5
     
Кількість платників місцевих податків 421 440

Рівень проінформованості - суб’єкти підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб можуть ознайомитися з регуляторним актом, виходячи з того, що публікація даного акту здійснена в Новогродівській міській газеті «Региональные вести» №13 від 06.06.2018 року. Також дана інформація розміщена на офіційному веб-сайті Новогродівської міської ради.

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

         Надходження місцевих податків і зборів до міського бюджету у 2019 році склали 5404,2 тис.грн., що більше проти показників 2018 року на 1657,3 тис.грн. або на 44,2 відсотки, у тому числі від сплати єдиного податку надійшло – 3466,5 тис.грн., плати за землю – 1790,6 тис.грн., податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 147,2 тис.грн. Переважно збільшення пов’язано з внесенням змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Поповнення дохідної частини у 2019 році до міського бюджету сприятиме виконанню програм місцевого значення, соціального захисту населення тощо.

Начальник фінансового управління                                             

Новогродівської міської ради                                                        О.В. Коломієць