Звіт про базове відстеження результативності  рішення Новогродівської міської ради «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг у місті Новогродівка»

 1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

            Рішення Новогродівської міської ради «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг у місті Новогродівка».

 1. Назва виконавця заходів з відстеження

Відділ з питань надання адміністративних послуг Новогродівської міської ради.

 

 1. Цілі прийняття акта

Прийняття даного регуляторного акта дозволить визначити порядок організації роботи Центру надання адміністративних послуг у місті Новогродівка (далі-Центр), порядок дій адміністраторів та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг і суб’єктами звернень, а також спрямовано на:

 • забезпечення прозорості, об’єктивності, неупередженості діяльності суб’єктів надання адміністративних послуг;
 • забезпечення вільного доступу суб’єктами звернення до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг;
 • доступність та зручність для суб’єктів звернень;
 • забезпечення мінімізації кількості відвідувань, документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг.
 1. Строк виконання заходів з відстеження

З 05.12.2019 по 05.01.2020р.

 

 1. Тип відстеження

Базове.

 

 1. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод та метод соціологічного опитування.

 

 1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу статистичної інформації та результатів анонімного анкетування щодо:

 • кількості звернень до Центру;
 • кількості наданих адміністративних послуг;
 • кількості наданих консультацій суб’єктам звернень;
 • кількості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;
 • кількості звернень відвідувачів для отримання адміністративних послуг (однієї особи для вирішення свого питання);
 • рівня поінформованості відвідувачів про роботу Центру;
 • рівня задоволеності графіком прийому населення для надання адміністративних послуг в Центрі;
 • час прийому населення для надання адміністративних послуг;

-                оцінки умов для відвідувачів у приміщенні Центру.

 

 

 1. Кількісні та якісні значення показників результативності

Показники результативності

 

Станом на 05.01.2020

кількість звернень до Центру

360

кількість наданих адміністративних послуг

328

кількість наданих консультацій суб’єктам звернень

433

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

Всі юридичні та фізичні особи, які зареєстровані як на території Новогродівської міської ради, так і в інших містах України, які є суб’єктами звернень щодо отримання адміністративних послуг.

кількість звернень відвідувачів для отримання адміністративних послуг (однієї особи для вирішення свого питання)

2 рази під час подання та отримання документів (встановлено за результатами моніторингу проведеного соціологічного опитування шляхом анонімного анкетування)

рівень поінформованості відвідувачів про роботу Центру

Рівень поінформованості оцінюється як високий, оскільки, з числа респондентів, які прийняли участь у соціологічному опитуванні, 96,2% вважають достатньою, повною та доступною інформацію розміщену на інформаційних стендах та веб-сайті Новогродівської міської ради

розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами звернень під час отримання адміністративних послуг

Буде визначено під час проведення повторного відстеження

рівень задоволеності графіком прийому населення для надання адміністративних послуг в Центрі

96,2 % респондентів, які прийняли участь у соціологічному опитуванні, задовольняє існуючий графік роботи Центру надання адміністративних послуг

оцінка умов для відвідувачів у приміщенні Центру

Зручними та комфортними вважать умови для відвідувачів та оснащення приміщення в Центрі надання адміністративних послуг всі 100% респондентів, які прийняли участь у соціологічному опитуванні.

 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Повторне відстеження результативності буде проведено не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом. За результатами повторного відстеження у співставленні з результатами базового дослідження з метою визначення ефективності його впливу на громадян та суб’єктів господарювання різних форм власності, та для удосконалення його окремих положень буде визначена ефективність та доцільність цього регуляторного акту.

Перший заступник міського голови                                                   Л.П.Булі