Звіт базового відстеження результативності регуляторного акта - рішення Новогродівської міської ради  від 01.02.2019  № 7/53-13  «Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Новогродівка»

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується: рішення Новогодівської  міської ради від 01.02.2019  №7/53-13  «Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Новогродівка»”

Назва виконавця заходів з відстеження: Селидівське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства, яке являється  відокремленим підрозділом  Комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу»

Цілі прийняття акта:

            -  захист здоров’я персоналу систем збирання, відведення стічних вод та очисних споруд;

            - запобігання псуванню обладнання систем водовідведення, очисних і суміжних з ними підприємств;

            - гарантування безперебійної  в межах регламентних норм роботи споруд очищення стічних вод та обробки осадів;

            -  гарантування, що скиди стічних вод з очисних споруд не спричинять згубного впливу на навколишнє середовище;

            - гарантування, що осад може бути утилізований у безпечний і прийнятний для навколишнього середовища спосіб;

            -  визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення.

          Строк виконання заходів з відстеження: листопад 2019 року

          Тип відстеження:  базове.

          Методи одержання результатів відстеження

Аналіз інформації про виконання підприємствами діючих Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Новогродівка.

         Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Дані про виконання підприємствами Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Новогродівка  за звітний період, які надані Селидівським виробничим управлінням водопровідно-каналізаційного господарства, яке являється  відокремленим підрозділом  Комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу».

        Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

№ з/п

Показники

Одиниці виміру

2018 рік (По попереднім Правилам)

2019 рік

(По новим Правилам)

1.         

2

3

4

5

2.         

Кількість підприємств, які планується перевірити на дотримання допустимих концентрацій (ДК) забруднених речовин у стічних водах, що відводяться до міської каналізації

одиниць

         5

        5

     

3.         

Кількість відібраних проб по підприємствам, всього:

одиниць

20

20

 

у тому числі:

     
 

- не відповідають ДК;

одиниць

-

-

4.         

Кількість виявлених залпових скидів

одиниць

-

-

5.         

Сума нарахованої плати за скид понаднормативних забруднень

грн

-

-

6.         

Сума отриманої плати  за скид понаднормативних забруднень

грн

-

-

7.         

Кількість випадків перешкоджання відбору проб

 

-

-

      

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей

Рішення Новогродівської міської ради від 01.02.2019 №7/53-13 «Про затвердження «Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м.Новогродівка» зобов’язало абонентів Селидівського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства, яке являється  відокремленим підрозділом  Комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу»:

  • дотримуватись установлених кількісних та якісних показників стічних вод на випусках у систему каналізації міста Новогродівка;
  • при порушенні Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м.Новогродівка, вжити необхідних заходів для усунення порушень, а також інформувати про це КП «Компанія «Вода Донбасу», в особі Селидівське ВУВКГ»  та органи охорони природи;
  • компенсувати збитки, заподіяні стічними водами системи міській каналізації, водному об’єкту або іншим абонентам міської каналізації;
  • у разі неможливості використання осадів та мулів у сільському господарстві (підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо) і необхідності їх розміщення на спеціальних полігонах, кошторисна вартість цих робіт (разом із збором за розміщення відходів) розподіляється серед підприємств, які винні в забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів.

Прийняття регуляторного акта  позитивно вплинуло на удосконалення відносин між комунальним підприємством «Компанія «Вода Донбасу», в особі  Селидіського ВУВКГ та споживачами послуг з водовідведення, Новогродівської міської ради, сприяє  уникненню екологічно небезпечних ситуацій.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення, встановлених цілей буде надано при повторному відстеженні результативності прийнятого регуляторного акту.

Повторне відстеження регуляторного акту  Новогродівської міської ради буде проведено через рік після введення його в дію.

Директор Селидівського ВУВКГ

 

                                 С.В. Маковський