АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення Новогродівської міської ради

«Про Порядок проведення виїзної  торгівлі, святкових та сезонних ярмарків на території міста Новогродівка»

 

 1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання.

 На даний час актуальним є питання врегулювання здійснення виїзної (виносної) торгівлі, святкових та сезонних ярмарків на території міста Новогродівка. Це зумовлено стихійним характером здійснення виїзної (виносної) торгівлі на вулицях міста у весняно-літній та осінній період.

Хаотичне розміщення об’єктів дрібнороздрібної торгівлі ускладнює контроль за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності законодавства щодо захисту прав споживачів, правил торгівлі, нормативних документів щодо санітарії, охорони праці, техніки безпеки тощо.

 1. Цілі регулювання.

Основною метою запропонованого проекту рішення є впорядкування порядку організації святкових та сезонних ярмарків, виїзної (виносної) торгівлі підприємствами, організаціями незалежно від форм власності, підприємцями, що здійснюють діяльність на території міста.

 1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

Альтернативи

Переваги

Недоліки

Залишення

усього без змін

Відсутні

- хаотичність та стихійність здійснення дрібнороздрібної торгівлі  на території міста;

- відсутність правового регулювання здійснення виїзної (виносної) торгівлі

Обраний спосіб регулювання

- визначає вимоги до організації виїзної (виносної), святкової  торгівлі у м. Новогродівка поширюється на суб’єктів господарювання всіх форм власності.

Відсутні

 1. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

 Для розв’язання проблеми пропонується прийняти рішення міської ради «Про Порядок проведення виїзної  торгівлі, святкових та сезонних ярмарків на території   міста Новогродівка».

Заходи, спрямовані на розв’язання проблеми: затвердження Порядоку проведення виїзної торгівлі, святкових та сезонних ярмарків на території   міста Новогродівка.

 1. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

Цілі можуть бути досягнуті, оскільки проектом рішення чітко вказано вимоги до розміщення та функціонування об’єктів виїзної (виносної) торгівлі, визначений порядок отримання необхідних документів для розміщення об’єктів виїзної (виносної) торгівлі, а також зазначено особливості здійснення святкової торгівлі.

 1. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат.

Базові групи інтересів

Вигоди

Витрати

Місцева влада

- впорядкування здійснення виїзної (виносної) торгівлі;

- збільшення обсягу

надходжень до міського бюджету.

-                додаткових витрат не потребує

Суб`єкти підприємницької діяльності

- наявність чіткого механізму отримання документів, необхідних для здійснення виїзної (виносної) торгівлі

- витрати на оплату місця здійснення

виїзної (виносної) торгівлі та провадження

ярмаркової діяльності. Значна

частина виїзної (виносної)  торгівельної діяльності на

території міста залишатиметься у тіні  та здійснюватиметься хаотично.

Населення

- доступність сезонних товарів за помірними

цінами по районах міста;

-                можливість вибору якісних товарів від різних товаровиробників.

відсутні

В результаті досягнення визначених цілей буде отримано загальний позитивний ефект від запровадження даного регуляторного акта.

 Вигод від впровадження регуляторного акта очікується більше, ніж витрат.

 1. Строк дії регуляторного акту.

Строк дії пропонується не обмежувати в часі.

 1. Показники результативності регуляторного акту.

Відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акта передбачається за наступними критеріями:

 1. Кількість суб’єктів господарювання, які подали заяви на розміщення об’єктів виїзної (виносної) торгівлі.
 2. Кількість розміщених об’єктів виїзної (виносної) торгівлі .
 3. Сума надходжень від плати за право розміщення об’єктів виїзної (виносної) торгівлі.
 4. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту

Відстеження результативності здійснюватиметься на підставі отриманих статистичних даних.

Результативність даного рішення буде відстежуватись на підставі аналізу регуляторного акта шляхом базового, повторного та періодичного відстеження. Базове відстеження буде здійснено до набрання чинності регуляторного акта, повторне відстеження – через рік з дня набрання чинності, періодичне відстеження - один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акту.