• Головна
 • Поточна діяльність
 • Звіт міського голови

Звіт міського голови перед громадою м.Новогродівка за 11 місяців 2018 року

 

І. Вступ

Загальна площа, яку займає місто, становить 555 га.

За останніми даними чисельність постійного населення складає 14847 осіб. За 2018 рік народилося 119 дітей, померло 264 чоловіка, в тому числі переселенці. Зареєстровано 80 одружень, 13 розлучень. Кількість зареєстрованих переселенців складає 9119 осіб.

Основна промисловість міста – вугільна, яка представлена двома відокремленими підрозділами державного підприємства «Селидіввугілля»: шахта 1/3 «Новогродівська», шахта «Котляревська». На гірничодобувних підприємствах добувається енергетичне вугілля  марки Г, ГР, ДГ.   

Загальна чисельність робітників, зайнятих на вугільних підприємствах, розташованих на території міста, становить 4488 осіб. Середня заробітна плата за 2018 рік становить 9534,7 грн.

Оборот роздрібної торгівлі за 2018 рік склав 142,8 млн. грн., що складає 100,3%  до факту 2017 року.

ІІ. Структура органів місцевого самоврядування

До структури органів місцевого самоврядування належать :

Виконком ( 13 відділів) , УМГ, МФУ, УСЗН, відділ освіти, відділ культури, такі структурні підрозділи як ЦСССДМ, Територіальний центр соціального захисту населення, КП «Спорт для всіх» є також бюджетними установами і виконують функції надання різних послуг мешканцям міста.
  ІІІ. Міський голова.

Міський голова є головною посадовою особою міста. Він забезпечує здійснення у межах повноважень керівництва органами виконавчої влади додержання Конституції України та актів Президента України, несе відповідальність за здійснення повноважень, звітує про свою роботу перед громадою.

Протягом 11 місяців 2018 року до виконкому Новогродівської міської ради всього надійшло    3255 звернень громадян

Усі питання, які порушуються у зверненнях громадян, що надходять до Новогродівської міської ради, уважно розглядаються та вживаються  заходи щодо максимального задоволення законних вимог громадян.

Протягом звітного періоду до виконкому Новогродівської міської ради надійшло 19 колективних звернень громадян. Повторних звернень громадян не надходило.

Продовжено співпрацю з засобами масової інформації з питань висвітлення роботи із зверненнями громадян. В місцевій газеті « Регіональні вісті» щомісячно розміщуються графіки прийомів громадян керівництвом міської ради, всього оприлюднено 22 графіки. Також оприлюднений   звіт по роботі із зверненнями громадян у виконкомі Новогродівської міської ради за 2017 рік. Розміщено 104 матеріали на веб – сайті Новогродівської міської ради.

Усі звернення громадян розглянуті належним чином у встановлені законодавством терміни.

Відділом діловодства, контролю та кадрової роботи за звітний період оброблено  і внесено до програми електронного  документообігу 11655 документів.

Підготовлено і розміщено на сайті міської ради 108 інформаційних оголошень. Щотижня на веб-сайті оприлюднюються розпорядчі документи та регулярно оновлюється інформація.

У сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно проведено 508 реєстрацій права власності на об’єкти нерухомого майна.

Питому вагу часу у роботі відділу економіки займає робота по розробці інфраструктурних проектів та залученню коштів на їх реалізацію, а також робота з підприємцями по розвитку малого та середнього бізнесу.

У обласній програмі  «Український донецький куркуль» від нашого міста приймав участь і отримав перемогу Полгородник Володимир. Він відкрив сімейне кафе «Муравейник» на умовах співфінансування (50 на 50)

 У співпраці з відділом освіти подано заявку на участь у програмі фінансування від уряду Японії «Кусаноне».

На розгляд регіональної комісії ДФРР на 2019 рік підготовлено та подано проекти по реконструкції лікарні та каналізаційної насосної станції, на даний час ці проекти пройшли попередній відбі

'У співпраці з благодійним фондом «Рух молоді» (шляхом співфінансування 50% на 50%) в м. Новогродівка встановлено 1 спортивний майданчик в травні 2018 року. Спеціалістами відділу економіки на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних оприлюднюється  перелік регуляторних актів. На даний час в місті діють 14 регуляторних актів.


  ІV. Бюджет міста (економіка, інвестиції, земля, торгівля)

За 11 місяців 2018 року до бюджету міста надійшло доходів у сумі  111,6 млн. грн., а саме:

 • 61 млн. грн. - власні та закріплені податки, збори та платежі;
 • 47 млн. грн. - міжбюджетні трансферти (субвенції – освітня, медична, соц. захисту);
 • 3, 6 млн. грн. - надходження спеціального фонду.

Власні надходження :

1) Податку на доходи фізичних осіб надійшло до місцевого бюджету у сумі 55,5млн. грн., що складає 91, 7 % до плану за відповідний період

2) Акцизного податку надійшло 1,7 млн. грн.

3) Плата  за оренду землі склала 834,5 тис. грн.

4) Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, надійшло  127,5тис. грн.

5) Єдиного податку за звітний період надійшло 2,5 млн. грн.

Інші надходження до місцевого бюджету складають 305, 1 тис. грн. Очікувана сума невиконаних надходжень – 5,5 млн. грн.

В структурі видатків загального фонду міського бюджету (із врахуванням міжбюджетних трансфертів) найбільш значною є частка видатків на фінансування соціально-культурної  (бюджетної) сфери міста. На утримання галузей соціально-культурної сфери у звітному періоді спрямовано 73, 8 млн. грн., або 70,1 %  загального обсягу здійсненних видатків.

Охорона здоров`я

Охорона здоров`я в місті представлена двома ланками закладів медицини – Центральною міською лікарнею та Центром первинної медико-санітарної допомоги.

ЦМЛ

Новогродівська ЦМЛ працює у складі консультативної поліклініки та стаціонару з цілодобовим перебування на 100 ліжок.

Стаціонарна допомога надається на 100 ліжках, з яких :

 • терапевтичне відділення – 30 ліжок;
 • геріатричне відділення 20 ліжок;
 • хірургічне відділення – 30 ліжок;
 • неврологічне відділення – 20 ліжок.

Лікарів працює 21, молодших медичних спеціалістів – 54 .

3)  Всього проліковано за 11 місяців 2018 року – 2997 осіб. Проведено 30579 ліжко-днів.

Серед питомої ваги перебування у стаціонарі хворих з різними нозологіями, на першому місті лікуються хворі з хворобами системи кровообігу, на другому – захворювання органів дихання, на третьому – захворювання органів травлення, та на четвертому – хвороби кістково – м’язової системи.

Всього прооперовано за 11 місяців 2018 року – 293 особи у т.ч. прооперовано у відділенні загальної хірургії  - 275 осіб.

У фізіотерапевтичному відділенні було проліковано 1985 хворих, в т.ч. 402 дитини, всього відпущено 22771 процедура.

  Відвідування лікарів Новогродівської ЦМЛ за 11 місяців всього складають – 33538.

Охоплено профілактичними оглядами всього 1891 особа.

Виявлено захворювань при профілактичних оглядах всього - 360,  у т.ч. ішемічна хвороба серця – 18, гіпертонічна хвороба – 32, цукровий діабет – 9, хронічний бронхіт – 4.

  Захворіло на туберкульоз за звітний період 6 осіб. По місту  від туберкульозу померло 2 людини.

Під диспансерним наглядом перебуває 68 осіб з діагнозом ВІЛ - інфекція,  СНІД, із них 2 дітей. Серед цих хвороб по місту зареєстровано 2 випадки смертності.

Структура смертності залишається незмінною протягом багатьох років. На першому місті за звітний період знаходяться захворювання системи кровообігу – 127 осіб, на другому місті новоутворення – 23 особи, на третьому місті хвороби органів травлення 19 осіб, на четвертому місті травми та отруєння – 6 осіб, інші причини - 23 особи.

В 2018 році придбано:

- один комп’ютер;

- три принтера;

- три медичні шафи.

Проводиться капітальний ремонт приймального відділення та поточний ремонт геріатричного відділення.

ЦПМСД

Надання первинних медичних послуг населенню здійснюється КНП  «ЦПМСД Новогродівської міської ради», до складу якого входить 1 лікарська амбулаторія.

В Центрі забезпечується рівність та доступність первинних медичних послуг населенню, працює :

 • лікарів – 10;
 • молодших медичних спеціалістів – 24;
 • інших працівників – 24.

Для доступності та наближення первинної допомоги до віддалених районів міста в березні 2018 року в с. Рубіжне  було відкрито «Кабінет сімейного лікаря». Для його оснащення було закуплено: холодильник, стерилізатор медичний, ноутбук для сімейного лікаря на загальну суму 23 900грн. В цьому ж приміщенні відкрито аптечний кіоск.

В центрі працює стаціонар на дому, в якому проліковано 685 осіб. Всього під диспансерним наглядом знаходиться 7187 осіб. Також працює денний стаціонар на 30 ліжок терапевтичного профілю, у якому проліковано 866 осіб та які провели 7095 ліжко-днів.

Центр проводить профогляди дитячого та  дорослого населення, яке не працює. За  11  місяців 2018 року підлягло огляду 6908 осіб, з них дітей – 2124. Виявлено  захворювань при профоглядах 1056.

Хворі на цукровий діабет були забезпечені інсулінами та таблетованими  цукрознижувальними препаратами на безоплатній основі через аптечну мережу на суму майже 270 тис. грн.

Всього було витрачено коштів з місцевого бюджету на придбання ліків, наркотичних засобів, перев’язувальних матеріалів та пільгових медикаментів на суму 66 тис. грн. З медичної субвенції витрачено 42 тис. грн.

За 11 місяців поточного року пільговій категорії населення було відпущено рецептів на загальну суму 83 тис. грн.

За міськими програмами з імунопрофілактики та боротьби з туберкульозом витрачено майже 1, 8 тис. грн. на придбання вакцини проти грипу та туберкульозу.

З 01. 04. 2018 року Центр працює по програмі «Доступні ліки» з 01.04.2017 року. За 11 місяців 2018 року витрачено  359 тис. грн.

З квітня 2018 року в м. Новогродівці розпочалась національна кампанія «Лікар для кожної сім’ї». Мешканці міста, незалежно від місця реєстрації  чи проживання, вільно обирають свого сімейного лікаря та підписують декларації з надання первинної медичної допомоги .

Станом на 01.12.2018 року було підписано 9240 декларацій про вибір лікарів, що складає 62,0%  від кількості постійного населення міста.

Відповідно до рішення Головної акредитаційної комісії при Міністерстві охорони здоров’я України, «Центру первинної медико-санітарної допомоги Новогродівської міської ради» присвоєна перша акредитаційна категорія

Освіта

  Основними  пріоритетами освіти міста в 2018 році були: реалізація міських програм «Освіта Новогродівки. Кроки до змін, що ведуть до успіху», «Творча обдарованість міста Новогродівка на 2017-2021роки»

Дошкільна освіта

 У місті функціонує 5 закладів дошкільної освіти,  із них  5- комунальної форми власності. 487 дітей віком від 2-х до 6(7) років отримують послуги з дошкільної освіти . Освітній процес у дитячих садочках здійснюють 57 педагогів , функціонує 23 групи , із них : 2 групи – логопедичні , 14 – профільних груп різних напрямків .

 Першого листопада поточного року відбулося урочисте відкриття трьох нових груп у діючому дитячому садочку № 16 «Радість» . Приміщення трьох груп і спортивної зали капітально відремонтовано за рахунок коштів інвестора-дитячого фонду ООН ( ЮНІСЕФ ) в Україні .

Завдяки залученню коштів інвесторів – Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Міжнародної неурядової організації «Save the children» ( Сейв зе чіл дрен ) , лідеру на ринку побутової техніки Bosch – в дитячому садочку №16«Радість» покращено і оновлено матеріально-технічну базу.

У поточному році вартість харчування в закладах дошкільної освіти  складає 27,00 грн. на день, з яких батьківської оплати - 60 % від загальної вартості, 40% - за рахунок коштів місцевого бюджету  .

 Загальна середня освіта

У місті Новогродівка функціонує 4 загальноосвітні заклади освіти.                              У 2018-2019 навчальному року в 58 класах отримують освітні послуги 1293 учні, середня наповнюваність класів – 22 учні.

Освітня субвенція запроваджена в Україні з 2015 року. На 2018 рік розрахунок обсягу освітньої субвенції з державного бюджету здійснено Міністерством освіти і науки України на підставі нової формули, в основі якої розрахункова наповнюваність класів ( для міст обласного підпорядкування – 25 учнів).

У поточному бюджетному році наше місто отримало 12, 2 млн. грн. освітньої субвенції на заробітну плату з нарахуваннями педагогічним працівникам .

Середня вартість утримання одного учня на рік в школах складає 13,8 тис. грн.

Основним завданням сучасної освіти є впровадження реформи «Нова українська школа», в перший клас якої пішли діти у 2018 році (123 учні в 5-ти перших класах).

З метою створення сучасного, яскравого, креативного середовища для учнів перших класів Нової української школи виділено кошти на придбання меблів, мультимедійного обладнання, дидактичного матеріалу в сумі 533,5 тис. грн., із них: 294,0 тис. грн.. – кошти державного бюджету, з місцевого бюджету виділено кошти в сумі 239,5 тис. грн.

У липні поточного року завершилась процедура зовнішнього належного оцінювання для випускників 11-х класів. 

За результатами зовнішнього незалежного оцінювання цього року, наше місто посідає 6 місце із 30-ти місць по Донецькій області.

Аналіз цьогорічних результатів зовнішнього незалежного оцінювання – свідчення надання ґрунтовних, якісних знань випускникам 11-х класів.

Рішенням міської ради затверджено міську Програму «Творча обдарованість» міста Новогродівка на 2017-2021 роки. В рамках Програми  передбачено розвиток здібностей, творчості, обдарувань учнів відповідно до їх інтересів та нахилів та   виплати грошових премій. Відповідно до положення програми, за результатами 2017-2018 навчального року 131 учень-переможець отримав грошову премію на загальну суму 37,2 тис. грн. за рахунок коштів місцевого бюджету.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування у поточному  році з місцевого бюджету було виділено:

 • матеріальну одноразову допомогу після досягнення 18-ти річного віку у розмірі 5430,0 грн.;
 • 10,5 тис. грн. на придбання святкового одягу випускникам 9, 11 класів.

Гаряче харчування організовано в 4-х закладах загальної середньої освіти міста. З  місцевого бюджету виділено 1350,7 тис. грн. на організацію безоплатного гарячого харчування. На 100% безоплатним гарячим харчуванням забезпечені учні 1-4 класів та діти пільгових категорій (5 -  вихованці закладів дошкільної освіти , 6 - учні   закладів загальної середньої освіти).

Позашкільна освіта

 Сьогодні позашкільна освіта виконує свою, окрему від інших, функцію і доповнює, поглиблює, розширює, інтегрує освітній процес, підтримує дитину на шляху розвитку її здібностей та обдарувань.

У Новогродівському  Будинку дитячої творчості  функціонує 36 гуртків: декоративно-ужиткового мистецтва – 20, спортивного напрямку – 8, вокально-хореографічного напрямку – 8.

Результатом творчої , цілеспрямованої роботи педагогів – позашкільників та вихованців Будинку дитячої творчості  став високий рейтинг закладу за кількістю отриманих нагород у змаганнях, конкурсах, фестивалях та інших масових заходах на обласному та Всеукраїнському рівнях. Переможцями обласних, Всеукраїнських, Міжнародних заходів стали 52 вихованця Будинку дитячої творчості .

Протягом вересня – листопада поточного навчального року вихованці гуртків поповнили скарбничку перемог 15 призовими місцями на обласному та Міжнародному рівнях .

Значна видаткова частина кошторису відділу освіти м.Новогродівка використовується на оплату праці з нарахуваннями, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Протягом 11-ти місяців 2018 року на утримання освітянської галузі використано з місцевого бюджету майже 20 млн. грн. та державної субвенції 12 млн. грн.

VII. Культура

Мережу культурних закладів в місті складають:

 • Бібліотека для дорослих
 • Бібліотека для дітей
 • Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад музична школа

Одним із головних завдань  міського відділу культури є забезпечення високоякісних культурних послуг для всіх верств населення.

Програма культурно-розважальних заходів для населення міста затверджена рішенням сесії Новогродівської міської ради. Згідно Програми у місті проведені 28 культурно-мистецьких масових заходи, в тому числі 13 заходів загальнонаціонального значення. Місто достойно було представлене на обласному фестивалі до Дня Європи. Мешканців міста привітали з Днем міста та Днем шахтаря, Днем молоді.

Фінансове забезпечення їх виконання здійснювалось за рахунок міського бюджету. Загальна сума витрат на організацію культурно-мистецьких заходів склала – 695,8тис.грн.

У музичній школі музичні освітні послуги отримують 104 учні. У школі працюють творчі колективи учнів та викладачів. Вони беруть активну участь у міських, регіональних, обласних, Всеукраїнських та міжнародних фестивалях і конкурсах: за підсумками участі у 9 конкурсах звання лауреатів отримали 23 учасники  та 14 учасників є дипломантами. Колектив музичної школи є активним учасником  загальноміських заходів.

Новогродівська міська бібліотека для дорослих обслуговує громадян міста всіх вікових категорій. Читацький абонемент мають 1526 городян міста.

Послугами Новогродівської міської бібліотеки для дітей користуються 333 дошкільнят, 500 учнів 1-4 класів, 450 учнів 5-9 класів.

Загальний обсяг бібліотечного фонду міста становить 31 тисячу одиниць на суму 321,9 тис. грн. За 11 місяців бібліотечний фонд поповнений на 150 примірників книг вартістю 12,2тис.грн.

В рамках угоди про співробітництво із Міжнародною організацією з міграції за підтримки Уряду Японії було відремонтовано приміщення Новогродівської міської бібліотеки для дорослих повністю оновлена матеріально-технічна база на суму 186,1тис.грн. Метою проекту є реалізація заходів, направлених на соціальне згуртування громади, інтеграцію внутрішньо переміщених осіб та осіб, які постраждали від конфлікту на сході України, освітній та культурний розвиток громадян. У рамках екологічного заходу «Green fest» місто отримало 20 саджанців сакури, які висаджені алеєю по вул. Центральній.

Соціальний захист

УСЗН

 Статтею 46 Конституції України закріплено право громадян на соціальний захист та встановлено види  соціального забезпечення, зокрема, сукупність державних заходів і видатків бюджету, пов'язаних з наданням фінансової допомоги окремим верствам населення, які через незалежні від них причини не мають достатніх для самозабезпечення доходів. Соціальним захистом всіх верств населення міста займаються Управління соціального захисту населення, служба у справах дітей, центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,територіальний центр соціального обслуговування.

До Єдиної приймальні громадян УСЗН звернулось 1688 громадян за призначенням та перерахунком державних соціальних допомог, житлових субсидій, щомісячних адресних допомог внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. 

На обліку в Управлінні  перебуває майже 2 тис. одержувачів усіх видів державних соціальних допомог, які фінансуються з різних видів бюджету, 4810 осіб пільгової категорії,  в тому числі  35 учасників АТО.

Загальний обсяг затверджених на 2018 рік асигнувань на виконання державних та міських програм соціального захисту складає  36,9 млн. грн., в тому числі  947,1 тис. грн. – кошти з міського бюджету та субвенція з обласного бюджету.

З метою підвищення соціального захисту малозабезпечених верств населення в місті діє міська програма «Турбота» на 2018-2020 роки. Протягом 11 місяців поточного року за рахунок коштів міського бюджету,  в рамках  виконання  зазначеної  програми,                 за  участю  міського  управління  соціального  захисту населення вжито наступних заходів:

Надано одноразової грошової матеріальної допомоги 206 мешканцям міста на суму 189, 5 тис. грн., а саме :

-  громадянам міста, в тому числі внутрішньо переміщеним особам;

-  інвалідам воїнам-афганцям ;

-  громадянам,  які постраждали  внаслідок   аварії   на   ЧАЕС;  

-   інвалідам  війни до Дня  Перемоги над нацизмом у Європі;

-  учасникам бойових дій  АТО;

-  дітям з інвалідністю до 18 років.

 Надано одноразової допомоги у вигляді  продуктових  наборів 150 учасникам війни на суму 63 тис. грн.

 Встановлено з 01.01.2018 року щомісячну стипендію у розмірі  500,00грн. найстарішій мешканці міста, якій виповнилося більше 100 років.

Також , на 2018 рік було здійснено передплату на міську газету «Регіональні вісті» для  пільгової  категорії  громадян  у  кількості 1271 екземпляр  на  загальну  суму        299,3 тис. грн. 

Крім цього, міській громадській організації ветеранів війни та праці, з якою плідно співпрацює Новогродівське міське управління соціального захисту населення, у 2018 році  надана фінансова підтримка на розв’язання нагальних проблем інвалідів Другої світової війни та учасників бойових дій на загальну суму 100,00  тис. грн., відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 14.02.2018 №156. На звітну дату використано 76,0 тис. грн..

З метою забезпечення соціального захисту пільгових категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на пільговий проїзд в міському автомобільному транспорті та надання пільг на послуги зв’язку, в місті діє  міська Програма надання компенсаційних виплат      за пільговий проїзд окремих категорій громадян міста  приміським автомобільним транспортом та пільг з послуг зв’язку. На виконання програми витрачено 238, 1 тис. грн.. 

Служба у справах дітей Новогродівської міської ради забезпечує відповідно до законодавства України реалізацію державної політики щодо соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема їх права на влаштування в сім’ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу. Всього в місті 60 дітей, які прожи­вають та виховуються в родинах опікунів, прийомних сім’ях та сім’ях  усиновлювачів.

На сьогоднішній день в місті функціонує 8 прийомних родин, в яких виховується 10 статусних дітей.

Працівники служби у справах дітей приймають участь у судових засіданнях при розгляді справ стосовно дітей.

Міський Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді опікується сім’ями, які опинились в складних життєвих умовах, вихованням дітей в цих сім’ях, проблемами людей, які звільнені з місць позбавлення волі.

На обліку в НМ ЦСССДМ заходиться 902 сім'ї, в них 711 дітей.

Спеціалісти центру допомагають сім’ям у вирішенні питань відновлення документів, працевлаштуванні, оформленні пенсій, вирішенні конфліктів в сім’ї, надання гуманітарної допомоги. Майже 1 тис. звернень були вирішені.

Територіальний   центр  створений  для  надання  соціальних послуг  непрацездатним громадянам та інвалідам.

Територіальний центр здійснює свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу.

У міському територіальному центрі утворені та функціонують такі структурні підрозділи:

- відділення соціальної допомоги вдома,

- відділення денного перебування,

- відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги.

В центрі працює 18 спеціалістів.

На обслуговуванні знаходиться 692 мешканця міста в різних підрозділах.

Соціальну допомогу вдома отримують 118 людей.

Відвідування підопічних здійснювалися соціальними робітниками відповідно до індивідуального плану від 1 до 5 разів на тиждень.                 

Відділення   денного   перебування   надає    соціальні   послуги:   соціальна адаптація, консультування, представництво інтересів, соціальна профілактика, посередництво.

Медична сестра організовує та впроваджує комплекс соціально-оздоровчих заходів для пенсіонерів та інвалідів міста.

Соціальні  послуги, які надаються громадянам у відділенні денного перебування, надаються безоплатно за рахунок кошторису територіального центру.

З лютого 2018 року у територіальному центрі  надається  соціально-педагогічна послуга «Університет третього віку» за двома напрямками «Здоровий спосіб життя» та «Мій край».

Відділення   організації    надання    адресної    натуральної та грошової допомоги  забезпечує організацію надання побутових послуг (перукарські послуги, послуги з ремонту одягу, послуги соціального робітника) та натуральної допомоги (благодійна допомога у вигляді одягу та взуття б/в) малозабезпеченим громадянам.

Терцентр при наданні соціальних послуг співпрацює з іншими організаціями, а саме : релігійні та громадські організації, Червоний Хрест. 

Фізкультура і спорт

Реалізацією державної політики у сфері фізичної культури та спорту в місті займаються спеціалісти відділу у справах сім’ї, молоді та спорту, комунальний заклад міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», сумісно з відділом освіти.  Рішенням сесій міської ради прийняті відповідні програми.

В місті мають розвиток такі види спорту: бокс, важка атлетика, косікі карате, кікбоксинг, настільний теніс, футбол, спортивні танці. В поточному році зареєструвалась громадська організація «Федерація волейболу м.Новогродівка». 

При фінансовій підтримці Новогродівської міської ради, спортсмени міста взяли участь в обласних змаганнях з важкої атлетики, кікбоксингу. Команда «Молот» м.Новогродівка  взяла участь у Чемпіонаті Донецької області з міні – футболу на майданчиках зі штучним покриттям серед аматорських команд. 

В цьому році проведені :

- Веселі старти;

- Міські змагання з настільного тенісу («Спортивна зима»);

-  Змагання серед ЗОШ міста з шахів;

- Козацькі розваги;

- Першість ВП ш. Котляревська з міні-футболу (діти);

- Першість з міні футболу серед дитячих дворових команд;

- Легкоатлетичний забіг;

- Турнір з волейболу;

- Військово-патріотичні змагання;

- Змагання з настільного тенісу між депутатами міської ради та  військовослужбовцями.

Створення мережі сучасних і привабливих спортивних споруд за місцем проживання є однією з найголовніших умов розвитку рухової активності населення. Так, на території міського парку, що по вул. Паркова з’явилось нове обладнання для занять воркаутом – це вже третій майданчик, який встановлено завдяки спільним зусиллям міської влади та Благодійного фонду «Рух молоді». В цьому році на дані цілі з міського бюджету виділено 65,0 тис. грн., а 25,0 тис. грн. на безповоротній основі надав фонд.

Багато уваги було приділено відновленню стадіону «Шахтар», який з квітня минулого року знаходиться у комунальній власності територіальної громади м.Новогродівка. Комунальним закладом «НМЦФЗН «Спорт для всіх» проведені роботи по підключенню спортивної споруди до водопостачання, по відновленню і підключенню до електропостачання, заміні вікон в будівлі, здійсненню ремонтних робіт системи опалення. Відремонтовані глядацькі трибуни на суму 188.0 тис. грн. з коштів місцевого бюджету та майданчик зі штучним покриттям і використано на це 320 тис. грн..

За результатами проведеної роботи щодо ремонту та облаштування спортивних споруд, майданчиків за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення, за своєчасну та якісну підготовку фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд до ефективного їх використання,  місто у 2018 році відзначене кубком та грамотою за зайняте ІІІ місце в ІІІ групі міст у  «Всеукраїнському  місячнику  «Спорт  для  всіх  -  спільна  турбота».

За ініціативи місцевої молоді вперше в місті 23 червня 2018 року  в міському парку відбувся обласний молодіжний FEST «Чотири стихії». В заході взяли участь керівний склад та фахівці  департаменту сім’ї, молоді та спорту Донецької обласної державної адміністрації, переможці обласного конкурсу «Український донецький куркуль», делегації міст, районів та об’єднаних територіальних громад Донецької області, депутати міської ради, представники виконавчих органів міської ради, підприємств та організацій міста молодіжна громадська організація «NovoСхід»,  мешканці та гості міста. В рамках молодіжного заходу відбувся екологічний конкурс «Земля наш спільний дім», основною метою якого було – знайти шляхи вирішення екологічних проблем Донеччини, поділитись успішними практиками, знайти однодумців, заснувати партнерство. У заході взяли участь молодіжні центри м.Новогродівка, м. Покровськ, Ясинуватського, Мар`янського, Покровського, Великоновоселківського районів.

Оздоровлення

Турбота про здоров'я дітей була одним з основних показників ставлення дорослих до проблем підростаючого покоління. Пріоритетним напрямком літньої оздоровчої кампанії була організація відпочинку та оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

З метою виконання плану заходів щодо підготовки та проведення оздоровлення і відпочинку дітей, були задіяні можливості місцевого, обласного та державного бюджетів,це відповідно суми 425 тис. грн., 252, 8 тис. грн. та 168 тис. грн.  За ці кошти оздоровлено 148 дітей в заміських таборах відпочинку.

Для організованого і своєчасного перевезення дітей до оздоровчих центрів та у зворотному напрямку з міського бюджету використано  35,7 тис. грн.

Відділом освіти м.Новогродівка  організовано відпочинок 245 дітей у пришкільних таборах з денним перебуванням і 70дітей на ігрових майданчиках, на що з міського бюджету витрачено 122,8 тис. грн.  та 60,2 тис. грн. – батьківських коштів.

Благоустрій

Житловий фонд м.Новогродівка складає 1954 будинків, з яких 253 од. багатоквартирних жит­лових будинків знаходяться на балансі об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, яких на сьогодні в місті створено та діє 101 та 1701 од. при­ватного сектору.

З міського бюджету в поточному році виділено фінансової підтримки на проведення капітальних і поточних ремонтів у житлових будинках 18 млн. грн., а саме на:

 • капітальний ремонт – 1 млн. грн.;
 • поточний ремонт – 850, 000 тис. грн..

За 11 місяців п’ять ОСББ міста прийняли участь у державній програмі                   «Теплі кредити» . Виконано  заміну вікон та дверей у під’їздах на суму 142,36 тис. грн., за рахунок місцевого бюджету сплачено відсотки по кредиту ОСББ

Для збереження  житлового фонду міста та заселення пустуючого житла постійно проводиться звірка з головами ОСББ, щодо наявності пустуючого житла.

Станом на 01.12.2018 виявлено 82 пустуючі квартири, з яких 53 приватизовано,  власники яких за різними причинами не мешкають.

В 2018 році видано 11 ордерів на квартири.

Електричне забезпечення

Послуги з електричного постачання м.Новогродівка надають Селидівські районні електромережі - структурний підрозділ  акціонерного товариства                                    ДТЕК « Донецькі електромережі».  Штат Новогродівської дільниці РЕМ складає  1 майстер та  2 електромонтера.

За 11 місяців 2018 р.

 При підготовці до зимово-осіннього періоду силами РЕМ виконано:

- Ревізію обладнання трансформаторних підстанцій - 32од.

- Заміну аварійних ділянок повітряних мереж ( 1,3 км. )  на:

ТП-5 ( вул.Центральна 11-17; вул. З.Космодем`янської, Надії) ,

ЦРП -2 ( вул.О. Кошового, Паркова, Восточна та інші)

ЦРП-4 (Паркова, Ломоносова, Молодіжна)

-  очистку траси повітряної лінії  від  порослі – 1,5 км ( вул. Мира, Водоп’янова , Пушкіна та інші).

До кінця поточного року планується виконати демонтаж та заміну аварійних опор                   по вул. Садова.

Міська рада постійно тримає на контролі роботи, що проводить Селидівський РЕМ на електричних мережах

Водопостачання і водовідведення

 Послуги з водопостачання та водовідведення населенню міста надає Новогродівська дільниця Селидівської виробничої дільниці водопровідно-каналізаційного господарства комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу». На балансі Новогродівської дільниці знаходяться 142,8 км водопровідних мереж та 57,7 км каналізаційних мереж, 1 КНС.

 У поточному році з місцевого бюджету Новогродівській  дільниці було виділено фінансову підтримку у розмірі 14,3 тис. грн. та придбано 70 од. залізобетонних кришок, якими накриті водопровідні та каналізаційні колодязі в м.Новогродівка.

Опалення в м.Новогродівка

Всього: багатоповерхових житлових будинків – 231, з них було обладнано центральним опаленням -212 житлових будинків. Квартир – 5677.

Опалювалось від КВТС-20- 131 житловий будинок, квартир – 4381

Масове відключення від мережі ц/опалення за період 2003-2015р.р. призвело до зменшення  : 10 житлових будинків, квартир 270

Субвенція  на погашення різниці  тарифу з теплопостачання 2017 рік 5 590,5 тис. грн.

Обладнано пічними вогнищами-204 житлові будинки. Квартир - 5409

Отримують вугілля – 3195 мешканців; вугілля-18801т*3тис.грн.=56 403 тис. грн.

Благоустрій міста

Роботи з благоустрою та санітарного приби­рання території м.Новогродівка виконують кому­нальні підприємства «Міський гуртожиток», «Комунтех», «Комунальник»  та підрядні організації.

У поточному   році   виконані  роботи    із благоустрою м. Новогродівка на суму 739 тис. грн. ,  а саме:

 • утримання парків та скверів ;
 • видалення паростків, покос карантинних трав, догляд за квітами, підрізка гілок дерев;
 • підрізка живих огороджень ;
 • підрізання дерев ;
 • видалення дерев ;
 • придбані та висаджені одно - та багаторічні  саджанці квітів;

Постійно проводилися роботи з :

 • очищення зливної каналізації в місті;
 • благоустрою території міського кладовища;
 • захоронення безрідних осіб;

З метою приведення у порядок існуючого міського обладнання, виконані роботи на суму 460 тис. грн., а саме:

- заміна двох  аварійних зупинок громадського транспорту по вул. Мічуріна на сучасні;

- капітальний ремонт зупинки  (вул. Центральна) ;

- поточний ремонт зупинок (вул. Паркова, вул. Центральна) ;

- поточний ремонт дитячих майданчиків .

Придбано та встановлено:

 • ігровий майданчик ( міський парк, Кораблик )
 • обладнання для дитячих майданчиків
 • дві в'їзних стели

На суму 355 тис. грн..

У комунальній власності міської ради знаходиться 27 км. автомобільних доріг. З метою утримання їх в належному стани виконано поточний  ремонт доріг на суму 502 тис. грн.

Крім цього, виконано:

-  роботи з на­несення дорожньої розмітки ;

- встановлення попереджувальних дорожніх знаків та лежачих поліцейських;

-   утримання доріг та тротуарів у зимовий період ;

-  придбання посипного матеріалу .

Всього на суму 477 тис. грн..

А також, облаштовано тротуарну пішохідну доріжку біля дитячого закладу «Радість» на суму 158,938 тис. грн.

Виконано заходи з гуманного поводження з безпритульним тваринами на суму                 65,64 тис. грн.  ( стерилізація 40 безпритульних тварин ).

 Протягом року по зовнішньому освітленню вулиць виконано робіт з придбанням матеріалу на загальну суму 264 тис. грн.

Постійно проводяться роботи по вивозу палого листя та ліквідації стихійних звалищ

З метою покращення життєдіяльності населення, в місті  розроблено 6 проектів по реконструкції централізованого водопостачання та водовідведення, 5 робочих проектів по утепленню  житлових будинків та  десять робочих проектів щодо переведення споживачів на електричне опалення

Для реалізації цих проектів власних коштів немає, тому постійно ведеться робота по залученню коштів різних міжнародних фондів.

У вересні 2018 року місто отримало грант у розмірі 600 тис. євро  від міжнародної фінансової компанії НЕФКО для впровадження комплексу енергоефективних заходів у найбільший дитячий садок  "Радість". Цей проект планується реалізувати впродовж 2019-2020 років.

Впровадження системи енергетичного менеджменту в бюджетних  установах та закладах міста Новогродівка за  11 місяців 2018 року дозволило отримати економію  електроенергії 18,34%; води - 14,77%; тепла - 30,5 % .

XII. Послуги

В 2018 році для мешканців міста відкрив двері новий центр надання адміністративних послуг. На ремонт будівлі та обладнання було витрачено більше 4 млн. грн. з Державного фонду регіонального розвитку.

Центр здійснює свою діяльність за принципом «єдиного вікна», тобто прийом документів та видача результатів адміністративних послуг здійснюється виключно через адміністраторів  Центру. Рішенням Новогродівської міської ради  від 30.11.2018  затверджено перелік адміністративних послуг, які надаються в Центрі. Цей перелік складає 161 адміністративну послугу, на момент відкриття Центру  перелік становив тільки 38 послуг, збільшилась кількість послуг на 123 одиниці.

Однією з важливих послуг для наших мешканців є отримання закордонних паспортів. На сьогодні підготовчі роботи завершуються, з січня послуга буде доступно. Це стало можливим завдяки допомозі американської міжнародної фінансової організації, що надала 150 тис. грн. допомоги.

Для підвищення якості надання адміністративних послуг в приміщенні Центру   функціонує система електронного керування чергою, що дозволяє  систематизувати черговість звернень. З 03.05.2018 в Центрі надання адміністративних послуг почали працювати платіжні термінали для здійснення безготівкової оплати за надання адміністративних послуг картками платіжних систем VISA та Mastercard. 

 В приміщенні Центру  щотижня в середу спеціалістами Новогродівського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області та в  вівторок спеціалістами Новогродівського міського центру зайнятості проводяться консультації.

В листопаді 2018 року проведено зустріч з представниками та експертами Програми «U-LEAD з Європою» з питань покращення якості надання адміністративних послуг для населення. За фінансової підтримки цієї організації буде впроваджене новітнє програмне забезпечення та удосконалення системи надання адміністративних послуг.

В будівлі центру розташовані також відділи державної реєстрації майна фізичних і юридичних осіб, відділ земельних відносин та геокадастру, міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦС).

Зал для урочистостей з нагоди укладання шлюбу на сьогодні є одним з кращих в нашому регіоні.

Заключення

Таким чином протягом 2018 року проведена велика робота всіх структурних підрозділів міської ради по всіх напрямках життєдіяльності громади, особливо по залученню позабюджетних коштів міжнародних організацій та державних і обласних фондів.

В умовах дуже скрутного фінансового становища наших вугледобувних підприємств та нестабільного наповнення бюджету міста, все ж таки, в кожній галузі життєдіяльності громади є зміни на краще. Але є і багато ще проблем, вирішення яких відноситься не тільки до компетенції міської влади.

Самою важливою є стабільна робота вугільних шахт. Це компетенція держави. Тому постійно разом з депутатським корпусом ми звертаємось до керівників області, профільного міністерства, народних депутатів, прем`єр міністра з листами, в яких обґрунтовано доводимо доленосну необхідність збереження наших шахт та сприяння їх стабільній роботі. Це дасть можливість забезпечити всі верстви населення соціальним захистом, підняття рівня життя людей, покращення інфраструктури.

Другою проблемою вбачаю забезпечення міста теплопостачанням. А це не тільки опалення багатоповерхівок, а і забезпечення людей твердим паливом. Цю проблему треба вирішувати спільно з Міністерством енергетики та вугільної промисловості, Міністерством регіонального розвитку, обласним керівництвом та залучати допомогу міжнародних фондів. На місцевому рівні ми вже зробили декілька кроків, але до остаточного вирішення ще багато треба попрацювати.

Ця проблема існує в місті десятки років і вирішити її за 2-3 роки неможливо.

Проблемою для нас став і капітальний ремонт ЗОШ № 7. Вирішенням її опікується вже і обласна адміністрація. На сьогодні вже є позитивні зрушення, але все йде дуже повільно і ми знову стурбовані та звертаємось в обладміністрацію, тому що обласний Департамент капітального будівництва уклав договір підряду на ремонт і веде всі фінансові і юридичні взаємовідносини з підрядною організацією.

Можна продовжити цей перелік проблем, але все, що належить до компетенції міської влади ми намагаємось вирішувати в міру своїх можливостей, вчасно.

В грудні цього року створена Рада регіонального розвитку м. Новогродівка, яка буде відбирати необхідні громаді проекти, прийматиме та обговорюватиме всі пропозиції від жителів. Кожен з вас може долучитися до роботи в цій раді.

Якщо кожний житель міста буде небайдужим, ощадливим та з любов’ю буде відноситись до всього,що його оточує, то наше місто з кожним роком буде все краще і жити в ньому буде комфортніше.

Дякую за увагу!