Корисна інформація для суб’єктів підприємницької діяльності

Інформуємо про перелік програм ЄС та фінансових інструментів,відкритих для участі України (українською та англійською мовами)

ПРОГРАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ОПИС

ПОТЕНЦІАЛЬНІ

БЕНЕФІЦІАРИ

ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ УКРАЇНИ

Як діяти ?

1. Горізонт 2020

Горизонт 2020 охоплює широкий спектр діяльності від фундаментальних досліджень до ринкової діяльності  з широкою сферою в області наукових досліджень, розробок та інновацій. Майже 80 мільярдів фінансування доступно у період з 2014 до 2020 року.

Інструменти, які використовуються, це власний капіталта інструментирозподілу ризиків (у вигляді кредитів і гарантій), а також нове покоління боргових і пайових інструментів: InnovFin продукти (гарантії малого та середнього бізнесу,  венчурний капітал малого та середнього бізнесу, MidCap гарантії,MidCap зростання фінансів, великі проекти, а також демонстраційні проекти енергетики, проблемні аспекти, консультації).

Україна є членом асоційованих країн з березня 2015 року.

Різні основні принципи і завданняГорізонт2020 пов'язаніз потенційними проектами:

-Перехресна тема

-Євроатом

—Відмінна наука ( Дослідницькі інфраструктури Марі Склодовської-Кюрі)

-Промислове лідерство (Додаткові матеріали, Простір , Інформація та зв'язок, Технології )

-Наука з і для суспільства (Заохочення рівності в області наукових досліджень і інновацій)

-Соціальні проблеми(Дії клімату, навколишнє середовище, ефективність використання ресурсів і сировини; Європа в світі, що змінюється - включно, інноваційні та мислячі Товариства; Продовольча безпека, стійке сільське та лісове господарство, морські та внутрішні дослідження води; Безпечні суспільства - Захист свободи і безпеки Європи та її громадян; Безпечна, чистата ефективна енергетика; Розумний, зелений і інтегрований транспорт ; Здоров'я, демографічні зміни і добре самопочуття)

-Поширення передового досвіду та розширення участі (Об’єднання дослідних інститутів )

Будь-які фізичні та юридичні особи (наприклад, будь-яка компанія, великі чи малі, науково-дослідні організації, університети, неурядові організації, автономні проекти і т.д.).

З прийнятними умовами для участі можна ознайомитися тут (на сторінці 7).

Оскільки більшість проектів Горізонт 2020 спільні, є перелік послуг, які допоможуть вам в пошуку відповідних партнерів для вашого наступного проекту.

Відбір проектів заснований на конкуренції між проектами, кращі проекти вибираються (тобто гроші не резервуються на країну): це є складним завданням, але це дає неоціненний досвід, щоб конкурувати з адміністраціямиMS Європейського Союзу (ЄС) і дає доступ до мережі експертів і дослідників  ЄС,

Однією з можливих дій є розвиток сфери учасників, в даний час від української сторони приймають участь в програмі Горізонт2020 переважно вищі навчальні заклади (ВНЗ), приватний сектор (ПР) і науково-дослідні організації (НДІ).

Заявкуможна подати тут.

 

 

ПРОГРАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ОПИС

ПОТЕНЦІАЛЬНІБЕНЕФІЦІАРИ

ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ УКРАЇНИ

Як діяти ?

2. Євроатом Програма наукових досліджень і навчання

Науково-навчальна програма Євроатому, працює з 2014 року до 2018 року, доповнює Горізонт 2020. Бюджет, який залишився на три роки (2016-2018) для прямих і непрямих дій при об'єднаному та роздільному використанні складає 872.5 мільйонів євро.

Україна приєдналася до програми підготовки Єворатом 27 червня 2016 року (Угоду ратифіковано). Україна також була пов'язана з попередньоюдослідною програмоюЄвроатому в періоді між 2007 і 2013 років.

Вона охоплює програму наукових досліджень і розробок термоядерної енергії,науково-дослідницької діяльності  поділу атому та радіаційного захисту, а також прямі дії Об'єднаного дослідницького центру в галузі ядерної безпеки.

Програма допомагатиме організації «ІнноваційнийСоюз», підтримуючикомерційні та багатопланові ядерні дослідження, що має важливезначення для політики та сприятиме  передачі знаннь і технологій процесу між науковими установами, промисловістю та державними органами.

Поставивши акцент на навчання у всій своїй діяльності, підвищенні конкурентоспроможності в сучасній ядерній промисловості та створення нового сектора індустрії високих технологій для термоядерної енергії, зокрема, Програма Євратом призведе до зростання нових робочих місць в широкому діапазоні сфер економіки.

Участь науково-дослідних центрів, корпорацій, адміністрацій держав, малих та середніх підприємств, університетів, міжнародні організаціїта промисловість.

Сприяння участі малих і середніх підприємств, громадян і громадянського суспільства.

Українську участь дозволено в заявкахдля бюджету 2016 року та 2017 року.

ЄС і Україна отримають вигоду з розширення можливостей в області науки, і науково-технічного співробітництва шляхом розробки нових партнерських відносин та нових наукових ідей.

Заявку можна знайти тут («Євроатом дослідженнята підготовки кадрів

Програма 2014- 2018 років).

 

 

ПРОГРАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ОПИС

ПОТЕНЦІАЛЬНІБЕНЕФІЦІАРИ

ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ УКРАЇНИ

Як діяти ?

3. COSME

COSME це програма ЄС для конкурентоспроможностімалих і середніх підприємств (МСП), яка працює з 2014 до 2020 року із запланованим бюджетом 2,3 млрд євро. Інструменти, в основному, цеакціонерний капітал і гарантії.

Україна підписала угоду в січні 2016 року.

COSME буде надавати підтримку МСП в чотирьох областях:

- Поліпшення доступу дофінансування для малого та середнього бізнесу у вигляді власних і позикових коштів,

- Поліпшення доступу до іноземних ринків,

- Поліпшення структури умов дляконкурентоспроможності тастійкості підприємства,

- Просуванняпідприємництва тапідприємницька культура.

Підприємства, зокрема, малого та середнього бізнесу зможуть отримати вигоду від підтримки, наданої в рамках програми COSME (наприклад, користуються більш легкими кредитами або венчурним капіталом, доступ до ринків послуг). Українські МСП можуть отримати вигоду з 25 підпрограм в рамках COSME, що  класифікуються за трьома цілями: допомога виходу на зовнішні ринки, підвищення конкурентоспроможності та поліпшення бізнес-культури. Серед підпрограм, є такі важливі ініціативи, як Erasmus для молодих підприємців,  група європейського стратегічного партнерства, напрямки європейського передового досвіду і т.д.

Організації бізнес підтримки (наприклад, торгові палати, кластерні організації) можуть отримати вигоду з виділеної підтримки та створення мереж.

Політики можуть отримати вигоду з діяльності (наприклад, обмін передового досвіду), спрямованої на поліпшення рамкових умов для бізнесу.

Європейська комісія закликає Україну ратифікувати підписану угоду про приєднання до COSME якомога швидше, тому що фінансовий інструмент в програмах ще не доступний для українських підприємств.

Комісія також закликає створити спеціальну контактну точку COSME, щоб допомогти передавати інформацію про конференції, Мережу Європейських Підприємствта її дослідженнь, а також заохочувати українські МСП до участі в програмі. Важливе завдання в рамках реалізації програми, щоб переконати підприємців про можливості COSME.

Українські підприємці будуть отримувати професійні консультації та аналітику, підтримку експортно-імпортних операцій, а також допомогу з розширенням торгово-економічних відносин. Освітній компонент програми включає в себе обмін інформацією та досвідом, в тому числі програми «Erasmus для підприємців», різні галузеві конференції, тренінги, семінари, програми обміну та стажувань.

Крім того, МережаЄвропейських Підприємств (EEN), в даний час розширюється в Україні в результаті COSME. EEN представляє собою інтернет-платформу для підтримки малогота середнього бізнесу, спрямованою на підвищення міжнародного співробітництва та інновацій, а також для поліпшення передачі технологій з науково-дослідних інститутів для підприємств. EEN-Україна допоможе МСП знайти нових клієнтів, постачальників, партнерів, інвесторів, виробників або дистриб'юторів, а також надавати консультації з питань участі в фінансових програмах ЄС, в тому числі інформаційні дні та тренувальні сесії, міжнародні ярмарки та виставки.

Заявку можна знайти на EASMEвеб-сайт.

Заявкуможна подати тут.

 

ПРОГРАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ОПИС

ПОТЕНЦІАЛЬНІ БЕНЕФІЦІАРИ

ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ УКРАЇНИ

Як діяти ?

4. Креативна Європа

З бюджетом 1,46 мільярдів євро за 2014-2020 роки, CreativeEurope є новою програмою ЄС для підтримки європейського кіно, культурних та творчих галузей (підпрограми культури і засоби масової інформації).

Україна підписала угоду в листопаді 2015 року.

Креативна Європа дозволить культурним і творчим організаціям співпрацювати з партнерами по всій Європі танадасть доступ до фінансування для проектів в області культурного співробітництва, літературних схем перекладута культурних мереж і платформ.

Креативна Європа не буде відкрита для заяв від окремих осіб, але фінансування буде отримано за рахунок проектів, представлених організаціями культури.

Потенційні бенефіціари: художники, культурні та аудіовізуальні фахівці і організації (в тому числі малогота середнього бізнесу) у виконавському мистецтві, образотворче мистецтво, видавництво, кіно, телебачення, музика, міждисциплінарне мистецтво, спадщина та індустрія відеоігор.

Практично всі проекти, які отримують підтримку буде мати транскордонний вимір. Велика частина бюджету буде використовуватися для надання грантів на окремі проекти. Проте, програма також буде підтримувати ініціативи, які мають таку мету, як культурні столиці Європи, ЄвропейськаПозначка спадщини, Дні Європейської Спадщини та п'ять премій Європейського Союзу («Премії ЄС в області культурної спадщини / EuropaNostraAwards», «Премія ЄС по сучасній архітектурі», «ЄС премії з літератури», «Європейські премії усунення кордону»та«Ціна засобівінформації  ЄС (EUPrix MEDIA)».

Українське аудіовізуальний сектор виграє від фінансування для навчання, фестивалей, розвитку аудиторії та доступу до ринків діяльності.

Україна має повне право звернутися в суб-програми в галузі культури, але частково в програмизасобів масової інформації. Це часткова участь визначається як участь в чотирьох схемах, тобто участь в підготовці кадрів, фестивалі, кіно освіта та доступ до ринків діяльності. Україна бере участь в між секторальній програміStrand, за винятком культурного та творчого секторівГарантійного фонду.

Заявку можна подати тут.

 

 

 

ПРОГРАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ОПИС

ПОТЕНЦІАЛЬНІ БЕНЕФІЦІАРИ

ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ УКРАЇНИ

Як діяти ?

5. Erasmus+

Із загальним бюджетом 14,7 млрд євро ERASMUS + є Програма Європейського Союзу 2014-2020 років для підтримки проектів, партнерства, заходів і мобільності у сфері освіти, професійної підготовки, молоді та спорту.

Є три основних типи Key дій:

-KA1 - Вивчення мобільності людей: Erasmus + «Вивчення мобільності» для проектів міжнародної кредитної мобільності передбачає співпрацю між вищими навчальними закладами програми та країнами-партнерами, такими як Україна, для студентів і мобільності персоналу на основі міжінституційних угод.

-KA2 - Співпраця для інновацій та обміну передового досвіду

-KA3 - Підтримка політичних реформ.

Можливості мобільності для українських студентів (університетські обміни), дослідників і молодих працівників. Більш конкретно:

-Співробітники також отримають гранти на навчання і можливість навчання за кордоном

-Українські студенти та університети будуть мати право на отримання стипендії за напрямком спільної підготовки магістрів, пропонованих консорціумами європейських університетів в рамках Erasmus +

-Українці також отримають підтримку ЄС, щоб брати участь у молодіжних обмінах, в Європейській волонтерській службі, або за допомогою фінансування мобільності молодих працівників.

-Підтримка заходів  ЄС з нарощування потенціалу будуть запропоновані українським вузамдля модернізації навчальних програм, навчальних практик, реконструкції об'єктів, а також підвищити ефективність управління .

-Україна буде продовжувати брати участь в ініціативі eTwinning (об’єднання) для шкіл

-Дослідники зможуть подати заявку на докторські або пост-докторські стипендії, інші науково-дослідницькі гранти, доступні в рамках діяльності Марі Кюрі-Склодовської.

З 2014 року, програма  Erasmus + пропонує українцям більше можливостей отримати вигоду з грантів для мобільності студентів, академічного співробітництва та молодіжних обмінів. Крім гідного фінансування, Erasmus+ пропонує українським студентам і співробітники університету вивчення можливостей для навчання в більш широкому колі країн. Більш конкретно:

-        - - Українські видатні студенти отримують можливість навчатися в європейських університетах .

- Українські студенти зі ступенями європейських університетів є більш конкурентоспроможними на світовому і європейському ринку праці .

- Україна стає все більш інтегрованою в світову систему освіти .

- Болонський процес посилюється в Україні .

- формуються альянси Alumni.

- Професійні співробітники університетів стають більш кваліфікованими через участь в міжнародних програмах .

- Європейські цінності і «способи ведення справ» ефективно впроваджуються.

Сайт Національногоофісу в УкраїніErasmus +є повним зі списком поточних проектів

Подати заявки можна тут.

 

 

 

ПРОГРАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ОПИС

ПОТЕНЦІАЛЬНІ БЕНЕФІЦІАРИ

ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ УКРАЇНИ

Як діяти ?

6. ЄСПрограма зайнятості та соціальних інновацій (EASI)

Програма зайнятості та соціальних інновацій (EASI) є інструментом фінансування на рівні ЄС, щоб сприяти високому рівню якості та стійкої зайнятості, яка гарантує адекватний і гідний соціальний захист, боротьбу з соціальною ізоляцією і бідністю та поліпшення умов праці. Загальний бюджет 2014-2020 року становить 919 469000 євро в  цінах 2013 року. Проте, участь в даний час  не  відкрита для України.

Easiоснований з трьох осей, підтримуючи :

-        модернізація зайнятості та соціальної політики з віссю PROGRESS (61% від загального бюджету);

-Робоча мобільність з віссю EURES (18% від загального бюджету);

-              доступ до мікрофінансуваннята соціального підприємництва з віссю мікрофінансування і соціального підприємництва (21% від загального бюджету).

Цільова аудиторія: служби зайнятості, національні органи (Міністерства, аналогічні  відомства) та соціальні партнери.

Навіть якщо участь в даний час  не відкрита для України, нарада високого рівня Східного партнерства з Молдовою, Грузією та Україною має привести до конференцій і подій через процедуру закупівлі (запланована дату запуску:IVквартал 2016 року).

Участь не відкритадля України.

 

 

 

ПРОГРАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ОПИС

ПОТЕНЦІАЛЬНІ БЕНЕФІЦІАРИ

ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ УКРАЇНИ

Як діяти ?

7. Життєва прогама

LIFE є фінансовим інструментом підтримки  ЄС, охорони природи і кліматичних проектів дій навколишнього середовища на всій території ЄС. Загальна мета LIFE полягає в сприянні здійсненню, оновленню і розвитку екологічної та кліматичної політики і законодавства ЄС шляхом спільного фінансування проектів з європейськими доданою вартістю.

За період 2014-2020 фінансування, LIFE сприятиме виділенню коштів у розмірі приблизно 3,4млрдєвро для охорони навколишнього середовища і клімату. Фінансування ЄС може приймати форми субсидій, державних закупівель, внесок у фінансові інструменти.

Підпрограма демонстраційні проекти  охорони навколишнього середовища повинна мати три пріоритетні напрямки:

1. Навколишнє середовище та ефективність ресурсів ;

2.  Природа і біорізноманіття;

3.       Екологічне управління та інформація.

Підпрограма для кліматичних дій має три пріоритетних напрямки :

1. Пом'якшення зміни клімату;

2.  Адаптація до зміни клімату ;

3.  Управління кліматом та інформація.

Пропозиції можуть бути представлені юридичними особами (суб'єктами). Кандидати можуть поділяються на три типи одержувачів: (1) державні органи, (2)  приватні комерційні організації та (3) приватні неприбуткові організації (в тому числі неурядові організації).

Гранти можуть фінансувати такі проекти:

-   пілотні проекти ;

-   демонстраційні проекти ;

-   проекти передової практики ;

-   інтегровані проекти ;

-   проекти технічної допомоги ;

-   проекти зі створення потенціалу ;

-   підготовчі проекти ;

-   інформація, обізнаність та поширення проектів.

Програма відкрита для участі третіх країн, таких як Україна і передбачає діяльність за межами ЄС. Вона також забезпечує основу для співпраці з міжнародними організаціями.

Подати заявки можна тут.

 

 

 

ПРОГРАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ОПИС

ПОТЕНЦІАЛЬНІ БЕНЕФІЦІАРИ

ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ УКРАЇНИ

Як діяти ?

8.Європейське територіальне співробітництво (в рамках Європейського регіональногофонду розвитку)

Європейське територіальне співробітництво

(ETC), також згадується як Interreg, фінансується за рахунок коштів Європейського фонду регіонального розвитку (ЕФРР) і відповідає цілям політики об’єднання. Його загальна сума складає 10,1 млрд євро, що являє собою 2,75% від політики  об’єднання, щопоширюєть через 107 програм.

ЄС вважає, що необхідно продовжувати надавати підтримку або, в разі необхідності, встановити прикордонне, транснаціональне та міжрегіональне співробітництво з сусідніми третіми країнами ЄС, як Україна, така співпраця є важливим регіональним інструментом політики в області розвитку і повинна здійснюватися в інтересах регіонів держав-членів, які межують зтретими країни, як Україна. З цією метою, ЕФРР повинен сприяти здійсненню програм міжкордонногота морського басейну, створених в рамках Європейського інструменту сусідства (ENI). Ідея полягає в тому, що асигнування з ENI повинні бути передані для створення пулу таких  асигнуваннь з  асигнуваннями з ЕФРР в рамках програм спільної співпраці.

Організації, які можуть отримати вигоду з регіонального фінансування, що включають в себе державні органи, деякі організації приватного сектора (особливо малого підприємництва), університети, асоціації, неурядові організації та громадські організації.

Іноземні фірми з базою в регіоні, охопленою відповідною оперативною програмою можуть також приймати участь, за умови, що вони відповідають європейським правилам державних закупівель.

У більшості випадків фінансування надається проектам, так що вам потрібно розробити проект, щоб отримати право на фінансування, які ви будете отримувати на різних етапах процесу.

Правила про гнучкість щодо здійснення операцій за межами програмної області повинні бути спрощені.На додаток, необхідно надавати підтримку і сприяння, за допомогою конкретних заходів, ефективного транскордонного, транснаціонального та міжрегіонального співробітництва з сусідніми третіми країнами Союзу, такі як Україна, де це необхідно для того, щоб регіони держав-членів ЄС надавали ефективну допомогу в їх розвитку. Відповідно, доцільно дозволити як виняток і за певних умов отримати підтримку від ЕФРР для операцій, розташованих на території сусідніх третіх країн, як Україна, де ці операції в інтереси регіонів ЄС.

Україна є частиною Дунайського регіону, який охоплює частини 9 країн ЄС (Німеччина, Австрія, Угорщина, Чехія, Словаччина, Словенія, Болгарія, Румунія і Хорватія) і 5 країн, які не є членами ЄС (Сербія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Україна і Молдова).

Подати заявки можна тут.

 

 

 

ПРОГРАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ОПИС

ПОТЕНЦІАЛЬНІ БЕНЕФІЦІАРИ

ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ УКРАЇНИ

Як діяти ?

9.  Союзмеханізмів цивільного захисту

У 2001 році був створений механізм цивільного захисту ЄС, зміцнення співпраці між національними органами цивільної оборони по всій Європі та жертвами природних і техногенних катастроф в Європі і в інших країнах.

Бенефіціари: країни

Проекти запобігання:

-  Вид діяльності: проекти, дослідження

- Проекти включають як мінімум трьох осіб, в тому числі один бенефіціарIPAII в якості основного бенефіціара, що не бере участі в механізмі або політиці сусідства європейських країн та особа, щонайменше, однієї держави-учасниці або міжнародної організації в якості ведучого партнеру  консорціуму. Кожне партнерство повинно включати, щонайменше, один об'єкт від держави-учасниці.

Вправи механізму цивільної оборони : Вправи повинні включати в себе об'єкти, хоча б, однієї країни Європейської політики сусідства або один IPA II бенефіціар, що не бере участі в механізмі та особи з принаймні, ще однієї країни (країна Європейської політики сусідства, IPA II бенефіціар не бере участі в механізмі або не належить до держав-учасників) разом з державою-учасником, яка є провідним організатором. У центрі уваги цих вправ буде максимізування обмінузнанннями і досвідом за механізмом ЄС з третіми країнами.

Проекти запобігання: 1 400 000 євродля проектів, що охоплюють серед іншого Україну для надання підтримку в області попередження стихійних лих і поліпшення своєї співпраці з механізмом програмита його державами-учасниками.

Механізм вправ цивільної оборони : Для підвищення готовності цивільного захисту та реагування на всі види стихійних лих, в тому числі забруднення морського та хімічного, біологічного, радіологічного, ядерних (CBRN) стихійних лих, а також комбіновані лиха та катастрофи одночасно зачіпають цілий ряд країн (всередині або за межами країн-учасниць програми механізму) шляхом забезпечення тестування середовища, встановлених та / або нових оперативних концепцій та процедур  програм механізму та  можливості  навчання для всіх суб'єктів, що беруть участь у допомоги цивільного захисту в рамках механізму.

 1 200 000 євро для пропозицій, що охоплюють серед інших Україну.

На додаток до фінансової допомоги, в натуральній формі допомога Україні була надана в рамках механізму цивільного захисту ЄС.

Подати заявки можна тут.

 

 

 

ПРОГРАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ОПИС

ПОТЕНЦІАЛЬНІ БЕНЕФІЦІАРИ

ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ УКРАЇНИ

Як діяти ?

10. Перікл 2020

З бюджетом в  7,3 мільйонів євродля 2014-2020 років, кошти програмиобміну персоналом Перікл 2020, семінари, тренінги та дослідження для правоохоронних та судових органів, банків та інших осіб, які беруть участь у справі запобігання і боротьби з підробками та у справах пов'язаних з шахрайством, підвищуючи тим самим конкурентоспроможність економіки ЄС і забезпечує стійкість державних фінансів.

Прийнятні дії – гранти або державні закупівлі .

Органи, що мають право на фінансування в рамках програмиповинні бути компетентними національними органами.

Програма спрямована на участьнаступних груп:

-                співробітники органів, які здійснюють виявлення та боротьбу з підробками (зокрема, поліцейські силита фінансові управління, в залежності від їх конкретних функцій на національному рівні);

-                 співробітники спецслужб ;

-                представники національних центральних банків

-                 монетні двори ,

-                 комерційні банки,

-                 інші фінансові посередники (зокрема, щодо зобов'язань фінансових установ);

-  співробітники судових органів ,

-                 спеціалізовані юристи

-                 члени судових органів в цій галузі ;

-                 будь-яка інша група фахівців, що займаються (наприклад, торгово-промислові палатита промислові підприємства або порівнянні структури, здатні забезпечити доступ до малих і середніх підприємств, роздрібної торгівлі та інкасації компаній).

Учасники з країн ENP, таких як Україна, часто беруть участь в заходах, таких як конференції, навчання, семінари та обмін персоналом, організованих в ЄС або в третіх країнах.

З 2014 року вони були в змозі отримати вигодув якості обладнання для використання спеціалізованимианти-підробляючими органами через додатки, представлені компетентними органами в державах-членах.

Подати заявки можна тут.

 

 

 

ПРОГРАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ОПИС

ПОТЕНЦІАЛЬНІ БЕНЕФІЦІАРИ

ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ УКРАЇНИ

Як діяти ?

11. Програма справедливості

Бюджет 378 мільйонів євро за період 2014-2020 років, загальна мета програми сприятиме подальшому розвитку європейської сфері правосуддя на основі взаємного визнання і взаємної довіри, зокрема, шляхом заохочення співробітництва судових органів у цивільних і кримінальних справах.

Вона зосереджена на таких ключових галузях :

-Правове співробітництво в цивільних питаннях, включаючи цивільні та комерційні питання, банкрутства, сімейні питання і спадкоємність , і т.д. .

-судове співробітництво у кримінальних справах -юридічна підготовка, в тому числі мовна підготовка з юридичною термінологією, з метою сприяння загальній правовій та судовій культурі-ефективний доступ до правосуддя в Європі, в тому числі прав жертв злочинів і процесуальних прав у кримінальному процесі - ініціатива в галузі політики наркотиків (співробітництво у правоохоронній сфері та попередження аспектів злочинності).

Органи і особи, створені в третіх країнах, таких як Україна, юридично можуть бути пов'язані з діями програми за свій рахунок, якщо це служить цілям програми.

Зокрема, фінансування йде до НУО, державних органів та інших організацій.

Види дій, які фінансуються, щоб Україна могла б отримати вигоду : -навчання діяльності (обмін персоналом, семінари, розробка навчальних модулів, ...)

-Взаємне навчання, спільна діяльність, обмін передовим досвідом, експертні оцінки, розробка інструментів ICT ...

 -Заходипідвищення обізнаності, поширення програми, конференції, ...

-Підтримка основних дійових осіб (ключові європейські НУО та мережі, органи держав-членів щодо здійснення законів ЄС, ...)

-Аналітичні заходи (дослідження, збір даних, розробка загальних методологій, показників, обстежень, підготовка керівництва ...).

Подати заявки можна тут.

 

 

 

ПРОГРАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ОПИС

ПОТЕНЦІАЛЬНІ БЕНЕФІЦІАРИ

ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ УКРАЇНИ

Як діяти ?

12.Програма  права, рівності та громадянства

З бюджетом в 439,5 млн євро за період 2014-2020 років,  програмаправа, рівностіта громадянствазахищає права і свободи, які люди мають відповідно до законодавства ЄС. Цілями програми є:

-Сприяння недискримінації ,

-Боротьба з расизмом, ксенофобія, гомофобія і інші форми нетерпимості ,

-Заохочення прав людей з обмеженими можливостями

-Заохочення рівності чоловіків і жінок та обліку гендерної проблематики

-Запобігання насильству щодо дітей, молоді, жінок та інших груп ризику (Daphne)

-Просування прав дитини

-Забезпечити високий рівень захисту даних -Просування прав, що випливають з громадянства ЄС

-Захист прав споживачів

Державні або приватні органи та особи, створені на законних підставах в третіх країнах, зокрема в країнах, де застосовується Європейська політика сусідства, можуть бути пов'язані з діями програми за їх рахунок, якщо це служить цілям цих дій.

Зокрема, фінансування йде до НУО, державних органів та інших організацій.

Види дій, які фінансуються, щобУкраїна могла б отримати вигоду:

-                 діяльність з підготовки кадрів (обмін персоналу, семінари, розробка навчальних модулів, ...)

-                 Взаємне навчання, спільна діяльність, обмін передовим досвідом, експертні оцінки, розробка інструментів ICT ...

-                 інформаційно-просвітницькі заходи, поширенняпрограми, конференція, ...

-                 Підтримка основних суб'єктів (ключові європейські НУО та мережі, органи держав-членів щодо здійснення законів ЄС, ...)

-Аналітичні заходи (дослідження, збір даних, розробка загальних методологій, показників, обстежень, підготовка керівництва ...)

Подати заявки можна тут.

 

 

 

ПРОГРАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ОПИС

ПОТЕНЦІАЛЬНІ БЕНЕФІЦІАРИ

ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ УКРАЇНИ

Як діяти ?

13. Притулок, міграція і фонд інтеграції

Притулок, міграція та Фонд інтеграції (AMIF) сприяють ефективному управлінню міграційних потоків, розробки і здійснення загального притулку та імміграційної політики. За період 2014-2017 років, 3,1 млрд євро було асігновано дляфінансування  AMIF дій, з яких 385 млн євро за рахунок грантів та інших прямих дій (діяльність ЄС, надання надзвичайної допомоги та Європейська мережа з міграції). У відповідь на міграційну кризу, загальний розподіл AMIF було збільшено.

Вона зосереджена на чотирьох цілях:

-               зміцнення і розвиток всіх аспектів спільної європейської системи притулку;

-               підтримка легальної міграції для країн-членів відповідно до їх економічних і соціальних потреб, що сприятиме ефективній інтеграції громадян, які не входять в ЄС ;

-              підвищити справедливі та ефективні стратегії повернення людей в держави-члени, які вносять вклад в боротьбу з нелегальною імміграцією, з акцентом на стійкість повернення та ефективного повторного доступу в країни походження і транзиту;

-               посилення солідарності та розподілу відповідальності між державами-членами, зокрема щодо найбільш постраждалих від міграції та потоків біженців.

Наприкладпрограмибенефіціарів, що реалізуються в рамках цього фонду, можуть бути державні і федеральні органи влади, місцеві державні органи, неурядові організації, гуманітарні організації, приватні та державні юридичні компанії, освітніта науково-дослідні організації, які сприяють обміну досвідом і кращими практиками, співпраціта мережі, міжкультурному потенціалу, а також підвищенню якості послуг, що надаються.

Україна знаходиться в списку пріоритетівпереселення ЄС (Регіональна програма захисту в Східній Європі - Білорусь, Молдова, Україна).

Що стосується дій в третіх країнах дії  ЄС повинні бути спрямовані на створення потенціалу та зміцнення систем притулку влади третіх країн, такі як Україна, зокрема, шляхом підтримки створення та здійснення партнерства мобільності.

Подати заявки можна тут.

 

 

 

ПРОГРАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ОПИС

ПОТЕНЦІАЛЬНІ БЕНЕФІЦІАРИ

ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ УКРАЇНИ

Як діяти ?

14. Об’єднання європейських об’єктів

Об’єднання європейських об’єктів (CEF) підтримує транс'європейські мережі та інфраструктури в секторах транспорту, телекомунікацій та енергетики.

Крім грантів, CEF надає фінансову підтримку проектам, за допомогою інноваційних фінансових інструментівтакі як гарантії та проектні облігації. Ці інструменти створюють значний вплив на використання бюджету ЄС і діє як каталізатор для залучення додаткового фінансування з боку приватного сектора та інших суб'єктів державного сектора.

З січня 2014 року, INEA ваш шлях до фінансування під CEF.  INEA  реалізує більшу частину бюджету за програмами CEF, в цілому 27,4млрдєвро з 30,4 млрд євро (22,4 млрд євро транспорту, 4,7млрдєвро для енергетики та 0,3 млрдєвродля телекомунікацій).

Потенційні одержувачі є: державний сектор, некомерційні організації, академічні установи та науково-дослідні центри.

Деякі з інфраструктурних проектів, що представляють взаємний інтерес, можливо, необхідно пов'язати та провести через сусідні країни, такі як Україна.CEF повинен запропонувати спрощені способи ув'язки і фінансування цих інфраструктур, з метою забезпечення узгодженості між внутрішніми і зовнішніми інструментами бюджету ЄС.

Україна є частиною декількох коридорів (середземноморськийвантажний коридор в 2013 році, Рейн-Дунай вантажний коридор до 2020 року).

Подати заявки можна тут.

 

 

 

ПРОГРАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ОПИС

ПОТЕНЦІАЛЬНІ БЕНЕФІЦІАРИ

ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ УКРАЇНИ

Як діяти ?

15. Європейський морський і рибальский фонд

Один з п'яти європейських структурних та інвестиційних (ESI) фондів, Європейський морськийтарибальсьский фонд (EMFF) є фондом дляморської і рибогосподарської  політики ЄС на 2014-2020 роки з бюджетом в 6,4 мільярда євро.

Фонд

-               допомагає рибакам в переході до сталого рибальства,

-               підтримує прибережні громади з метою диверсифікації їх економіки ,

-              фінансує проекти, які створюють нові робочі місця і поліпшують якість життя вздовж берегів Європи ,

-              полегшує заявникам доступ до фінансування .

Нижче наводиться неповний перелік, яий містить приклади потенційних заявників:

-            оператори, рибаки або організації рибаків

-            кластерні організації або організаціїбізнес-мережі

-           державні органи (національні, регіональні)

-           науково-дослідні центри та центри передового досвіду

-           інноваційні агентства

-            державні або приватні, малі, середні або великі підприємства

-            некомерційні організації (приватні або державні).

Україна входить в якості місця резидентства для деяких фондів, таких як Європейський морський і рибальский  фонд: Сині технології - передача інноваційних рішень для економіки басейну моря

Сума : До  2520 000 євро

Термін подачі заявок: 20 вересня 2017 року 7:00 ранку за Північноамериканським тихоокеанським часом(PDT)

Використання фінансування: дослідження

Розташування резиденції: Туреччина, Росія, Палестина, Держава Молдова, Республіка Алжир, Сполучені Штати Америки, Україна, Туніс, Сербія, Норвегія, Мавританія, Чорногорія, Монако, Марокко, Ліван, Йорданія, Ізраїль, Грузія, Єгипет, Канада, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Азербайджан, Вірменія, Албанія, Європа

Держави-члени та комісіявідповідно до своїх обов'язків прагнуть підвищити рівень координації між зовнішніми інструментами та ESI фондами для підвищення ефективності в досягненні декількох цілей політики Союзу. Координація та взаємодоповнюваність з Європейським інструментом сусідства особливо важлива.

Подати заявки можна тут.

 

 

 

ПРОГРАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ОПИС

ПОТЕНЦІАЛЬНІ БЕНЕФІЦІАРИ

ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ УКРАЇНИ

Як діяти ?

16. Споживчі програми

Споживча програма 2014-2020 року з бюджетом 188,8 мільйона євро підтримує споживчу політику ЄС через гранти та інструмент обміну держслужбовцями. Вона спрямована на надання допомоги громадянам в повній мірі користуватися своїми правами споживачів і активно брати участь в єдиному ринку.

Участь в програмі відкрито для країн Європейського сусідства, таких як Україна.

Вона буде зосереджена на чотирьох ключових областях:

-              єдиний ринок безпечних продуктів в інтересах громадян і в якості компонента конкурентоспроможних підприємств і інвесторів;

-               єдиний ринок, де громадяни добре представлені професійними організаціями споживачів, які мають потенціал для задоволення сьогоднішніх економічних проблем;

-               ринок, на якому громадяни знають і здійснюють свої права як споживачі.

-               ефективне співробітництво між національними органами для підтримки захисту прав споживачів і консультування споживачів.

Кінцеві бенефіціари програми є європейські споживачі, через підтримку пропонованої програми для організацій споживачів в ЄС і на національному рівні, а також національні органи держав-членів, що відповідають за безпеку продукції та забезпечення із загальною метою поліпшення становища споживачів на всій території ЄС.

Переваги для України серед іншого :

-                 Надання допомоги споживачам у вирішенні транскордонних питань, у тому числі шляхом надання адекватної компенсації;

-                 Збір споживчих доказів, які повідомляють полічним діячам;

-                 Підтримка організацій споживачів;

-                 Виконання юридичних зобов'язань, що випливають із законодавства в області захисту прав споживачів ;

-                 Доповнення і підвищення ефективності заходів, які вживаються на національному рівні, такі, як спільні дії в галузі безпеки продукції та виконання  захисту прав споживачів;

-                 Сприяння в створенні потенціалу національних споживчих організацій і обміну передовим досвідом в області споживчої освіти .

Подати заявки можна тут.

 

 

 

ПРОГРАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ОПИС

ПОТЕНЦІАЛЬНІ БЕНЕФІЦІАРИ

ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ УКРАЇНИ

Як діяти ?

17. Митниця 2020

Митниця 2020 є програма співпраці ЄС щодо забезпечення національних митних адміністрацій, з можливістю створення та обміну інформацією та досвідом. Це дозволяє розроблятита експлуатувати основні транс'європейськіІТ-системи в партнерстві та створювати різних людськімережи шляхом об'єднання національних посадових осіб з різних країн Європи. Програма має бюджет 547,3 мільйонів євро.

Країни-партнери Європейської політики сусідства, такі як Україна, мають право подавати заявку за умови, що ці країни досягли достатнього рівня наближення відповідного законодавства та адміністративних методів ЄС.

Одержувачі є: державний сектор, центральний уряд, місцеві та регіональні органи влади, посадові особи, які працюють в митних органах у країні-учасниці.

Фінансуються дії, які можуть принести користь Україні, включають:

-                 Спільні дії, що переслідують обмін знаннями та належною практикою між митними органами країн-учасниць (семінари, дослідження, проектні групи, державне управління по нарощуванню потенціалу, інші підтримувані дії);

-                 Європейські інформаційні системи сприяють обміну інформацією та доступу до загальних даних;

-                 Діяльність з підготовки кадрів веде до побудови компетентності людей, якіє посадовими особами митних органів по всій Європі.

Робочі групибули створені з Республіки Молдова та України в рамках програми  ЄС Митниця 2020 для того, щоб побачити реалізацію конкретних завдань і діяльність стратегічних структур.

Посадові особи, зацікавлені в організації або участі в програмних заходах повинні увійти в контакт з їх національним координатором програми.

Також можна звернутися в Європейську комісію: TAXUD-Customs2020@ec.europa.eu

 

 

 

ПРОГРАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ОПИС

ПОТЕНЦІАЛЬНІ БЕНЕФІЦІАРИ

ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ УКРАЇНИ

Як діяти ?

18. Fiscalis2020

Fiscalis 2020 є програма співпраці ЄС,що дозволить національним податковим адміністраціям створюватита обмінюватися інформацією та досвідом.  Це дозволяє розроблятита експлуатувати основні транс'європейськіІТ-системи в партнерстві та створювати різних людськімережи шляхом об'єднання національних посадових осіб з різних країн Європи . Програма має бюджет 234, 3 мільйонів євро

Країни-партнери Європейської політики сусідства, такі як Україна, мають право подавати заявку за умови, що ці країни досягли достатнього рівня наближення відповідного законодавства та адміністративних методів ЄС.

Одержувачі є: державний сектор, центральний уряд, місцеві та регіональні органи влади

Підтримувані дії, які можуть принести користь Україні є :

-                 Спільні дії, що переслідують обмін знаннями та передовим досвідом між співробітниками податкових органів країн-учасниць (семінари, дослідження, проектні групи, державне управління по нарощуванню потенціалу, експертні команди, інші підтримувані дії);

-                 IT нарощування потенціалу: розробка, обслуговування, експлуатація та контроль якості компонентів європейських інформаційних систем;

-                 Побудова компетентностілюдей: загальні дії щодо навчання для підтримки необхідних професійних навичок і знань, що стосуються оподаткування .

Посадові особи, зацікавлені в організації або участі в програмних заходах повинні увійти в контакт з їх національним координатором програми.

Також можна звернутися в Європейську комісію: TAXUD-Fiscalis@ec.europa.eu

 

 

 

ПРОГРАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ОПИС

ПОТЕНЦІАЛЬНІ БЕНЕФІЦІАРИ

ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ УКРАЇНИ

Як діяти ?

19.Волонтери допомоги ЄС

Волонтери допомоги ЄС мають бюджет  147,39 млн євро на 2015-2020 роки та об'єднують волонтерів, а також організації з різних країн, надаючи практичну підтримку проектів з надання гуманітарної допомоги та сприють зміцненню місцевого потенціалу та стійкості громад, постраждалих від стихійних лих за межами ЄС.

Програмаволонтери допомоги ЄС пропонує:

- професійну підтримку навчених і добре підготовлених волонтерів для громад, що постраждали від стихійних лих,

- зміцнення потенціалу місцевих співробітників і волонтерів організацій в країнах, що постраждали від стихійних лих,

- технічна допомога для організацій, що базуються в Європі в цілях зміцнення їх потенціалу для участі в ініціативі волонтерів допомоги ЄС.

Мережева платформа волонтерів допомоги ЄС найближчим часом буде запущена та буде підтримувати партнерські зв'язки та співробітництво між проектами, що включатиме також діяльність інтернет-волонтерства та це дозволяє волонтерам допомоги ЄС поділитися своїми історіями у цій області.

Одержувачі є НУО, засновані як в ЄС, так і в інших країнах, а також міжнародні організації, які діють в області гуманітарної допомоги, зменшення небезпеки стихійних лих або об’єднують допомогу, відновлення та розвиток.

Для отримання технічної підтримки та створення потенціалу:

1. Створення консорціуму європейських організацій (технічна допомога) або європейських організацій та організацій третіх країн (нарощування потенціалу).

2. Потім, подати проектну пропозицію з надання технічної допомоги та нарощування потенціалу

Консорціуми можуть подати заявку на фінансування, наприклад, для проведення семінарів і тренінгів, проведення навчання для волонтерів, організувати обмін хорошою практикою та зміцнення партнерських зв'язків в  підтримку зменшення небезпеки стихійних лих / готовності / реагування на надзвичайні ситуації та діяльності, пов'язаної з об’єднання надзвичайної допомоги, відновлення та розвитку (LRRD).

Для волонтерів допомоги ЄС :

1.  Станьте сертифікованою організацією подачі заявкиабо організацією, яка  приймає допомогу

Щоб отримати грант, то необхідно брати до уваги, що гранти надаються з метою зміцнення потенціалу передаючих і приймаючих допомогу організацій, які планують взяти участь в ініціативі волонтерів ЄС з надання допомоги (дивиться вище зміцнення потенціалу та технічної допомоги).

2.             Побудувати консорціум європейських (надання допомоги) та третіх країн (отримання допомоги цими країнами, які не є членами ЄС) організацій.

3.             Подати заявку про проектну пропозицію на фінансування розміщення добровольців з країн ЄС в країнах, що не входять в ЄС.

Подати заявки можна на сайті.

 

 

ПРОГРАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ОПИС

ПОТЕНЦІАЛЬНІ БЕНЕФІЦІАРИ

ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ УКРАЇНИ

Як діяти ?

20. HerculeIII

HerculeIII (2014-2020 роки) є останньою програмою по боротьбі з шахрайством в ЄС і має бюджет в 104,9 мільйонів євро, щоб допомогти країнам ЄС боротися з шахрайством, корупцією та іншою незаконною діяльністю. Це допомагає фінансувати практичні проекти, такі як придбання національних органами рентгенівських сканерів та іншого технічного обладнання, щоб викорінити контрабанду та інші злочинні дії проти фінансових інтересів ЄС.

Програма повинна бути відкрита для участі країн-партнерів у рамках Європейської політики сусідства, такі як Україна, за умови, що ці країни досягли достатнього рівня узгодження відповідного законодавства та адміністративних методів ЄС.

Одержувачі є національніта регіональні адміністрації, центральний уряд, науково-дослідні інститути, університети, некомерційні організації та НУО.

Комісія (OLAF) запустила 3 пропозиції в квітні 2016 року,охоплюють такі типи прийнятних ініціативи: Надання методичної та технічної допомоги, навчання, семінарів і конференцій та правової підготовки.

Необхідні заявкина 2017 рік ще не опубліковані.

прийнятних ініціатив: надання методичної та технічної допомоги, навчання, семінари і конференції та правова підготовка

Основні напрямки діяльності Hercule Ill, щоб Україна могла б отримати вигоду є:

-                 Боротьба з контрабандою тютюнузалишається серйозною проблемою. Фінансування рентгенівських сканерів та іншого технічного обладнання в портах та аеропортах, наприклад, підвищать потенціал національних властей по боротьбі з контрабандою. 70 млн євро будуть виділені для цього.

-                 Hercule III також фінансує заходи з підготовки кадрів. Це допомагає національним органам обмінюватися передовим досвідом за допомогою семінарів і конференцій з таких питань, як запобігання корупції в процедурах закупівель. Ще одним аспектом є навчання для підвищення та відновлення цифрових криміналістичних навичок співробітників правоохоронних органів.

           
 

 

 

ПРОГРАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ОПИС

ПОТЕНЦІАЛЬНІ БЕНЕФІЦІАРИ

ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ УКРАЇНИ

Як діяти ?

21.

Програма ISA2 (2016-2020 роки) має бюджет в 131 мільйонів євро та підтримує розвиток цифрових рішень, які дозволяють державній адміністрації, підприємствам та громадянам в Європі вигоду.прикордонних мжгалузевих державних послуг.

Кошти не виділяються суб'єктам за межами Європейської Комісії (тобто у вигляді грантів).

Одержувачі є: державні адміністратори, корпорації, малий і середній бізнес.

Співпраця з третіми країнами (зокрема, в рамках Східного партнерства, тобто такими  країнами, як Україна), а також з міжнародними організаціями або органами повинні заохочуватися.

Веб-сайт надає доступні дії та рішення в рамках програми ISA2.

Рішення для сумісності для європейських державних установ (ISA)

Кошти не виділяються суб'єктам за межами Європейської Комісії (тобто у вигляді грантів).

 

Деякі дії і рішення доступні в рамках пакетів: ключові та універсальні інструменти реалізації сумісності, семантична сумісність, доступ до даних/спільне використання даних / відкриті дані, геопросторові рішення по електроннимзакупівлям / електронні накладні, ухвалення рішенньта законодавство, політика ЄС –підтримка у вигляді допоміжнихзасобів, підтримка у вигляді допоміжнихзасобів  для державних установ, супроводжуючі заходи.

 
 

 

 

ПРОГРАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ОПИС

ПОТЕНЦІАЛЬНІ БЕНЕФІЦІАРИ

ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ УКРАЇНИ

Як діяти ?

22.  Третяпрограма охорони здоров'я (здоров'я для програми зростання)

Третя програма ЄС в галузі охорони здоров'я (2014-2020 року) є основним інструментом Європейської комісії, що використовується для реалізації стратегії ЄС в галузі охорони здоров'я з бюджетом 449,4 мільйонів євро.

Фінансування буде здійснюватися за рахунок:

-               Гранти на діяльність, що фінансується спільно компетентними органами, відповідальними за здоров'я населення в державах-членах (так звані «спільні дії»),

-               Гранти на діяльність (проекти), що спільно фінансується іншими державними, неурядовими та приватними організаціями, в тому числі міжнародні організації охорони здоров'я ,

-  Гранти для функціонування неурядових органів ,

-   Контракти на закупівлю .

Програма відкрита в країнах, охоплених Європейською політикою сусідства, такі як Україна, поки учасники програми діють у відповідності з умовами двосторонніх або багатосторонніх угод.

Потенційні кандидати на фінансування є національні органи охорони здоров'я, а також державні та приватні організації, міжнародні організації, наукові установи, науково-дослідні центри та неурядові організації, що мають загальний інтерес в галузі охорони здоров'я на рівні ЄС та які підтримують певні цілі програми.

Україна може отримати вигоду з цілей програми, яка прагне до:

-      Зміцнення здоров'я, профілактики захворювань та зміцнення сприятливих умов для здорового способу життя, беручи до уваги принципи«здоров'я у всіх стратегіях»,

-      Захист громадян від серйозних транскордонних загроз здоров'ю,

-     Участь в інноваційній, ефективній і стійкій системі охорони здоров'я,

-  Полегшення доступу до кращої і безпечної медичної допомоги для громадян.

Подати заявки можна тут.

 

List of EU programmes and financial instruments open to Ukraine's participation

PROGRAMME

CHARACTERISTICS/DESCRIPTION

POTENTIAL BENEFICIARIES

POTENTIAL FOR UA

How to proceed?

1. Horizon 2020

Horizon 2020 covers a wide range of activities from fundamental research up to close-to-market activities with a wide scope on research, development and innovation. Nearly €80 billion of funding is available over 2014 to 2020.

Instruments used are Equity and Risk Sharing (in the form of loans and guarantees) instruments as well as new generation of Debt and Equity Instruments: InnovFin products (SME Guarantee, SME Venture Capital, MidCap Guarantee, MidCap Growth Finance, Large Projects, Energy Demo Projects, Infectious Diseases, Advisory).

Ukraine is a member of Associated Countries since March 2015.

Different H2020 Pillars and Objectives with potential related projects:

- Cross-theme

- Euratom

- Excellent Science (Marie Sklodowska-Curie actions, Research infrastructures)

- Industrial Leadership (Advanced materials, Space, Information and Communication, Technologies)

- Science with and for Society (Promote gender equality in research and innovation)

- Societal Challenges (Climate action, environment, resource efficiency and raw materials; Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective Societies; Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research;Secure societies - Protecting freedom and security of Europe and its citizens; Secure, clean and efficient energy; Smart, green and integrated transport; Health, demographic change and wellbeing)

- Spreading excellence and widening participation (Twinning of research institutions)

Any natural or legal persons (e.g. any company, big or small, research organisations, universities, non-governmental organisations, stand-alone projects etc.).

Eligibility conditions for participation are available here (on page 7).

As most Horizon 2020 projects are collaborative, there is a list of services which assist you in finding the right partners for your next project.

Selection of projects is based on a competition between projects, the best projects are selected (i.e. money are not earmarked per country):  it is challenging but it gives an invaluable experience from competing with EU MS administrations and from accessing EU networks of experts and researchers.

One possible action is to develop the scope of participants as currently the Ukrainian participation in the Horizon 2020 program is dominated by Higher Education Institutions (HES), Private Sector (PRC) and Research Organisations (REC).

Calls for proposals are availablehere.

 

PROGRAMME

CHARACTERISTICS/DESCRIPTION

POTENTIAL BENEFICIARIES

POTENTIAL FOR UA

How to proceed?

2. Euratom Research and Training Programme

The Euratom Research and Training Programme, running from 2014 until 2018, complements Horizon 2020. The budget for the three remaining years (2016-2018) for direct and indirect actions in fission and fusion is €872.5 million.

Ukraine joined Euratom Training Programme on 27 June 2016 (Agreement ratified). Ukraine was also associated to the previous Euratom research programmes between 2007 and 2013.

It covers the fusion energy research and development programme, the fission and radiation protection research activities, and the Joint Research Centre direct actions in nuclear security and safety.


The programme will contribute to the ‘Innovation Union’ flagship by supporting policy-relevant, pre-commercial and crosscutting nuclear research and facilitating knowledge and technology transfer process between academia, industry and public authorities.

By putting emphasis on training in all its activities, boosting competitiveness in the current nuclear industry and creating a new sector of high-tech industry for fusion energy in particular, the Euratom Programme will lead to growth and new jobs in a wide range of disciplines.

Participation of Research centres, Corporations, Administrations States, SMEs, Universities, International Organisation and Industry.

Promotion of participation of SMEs, citizens and civil society.

Ukrainian participation allowed in call for proposal under the 2016 and 2017 budget.

The EU and Ukraine will both benefit from widening opportunities for science and research cooperation by developing new partnerships and new scientific ideas.

Calls for proposals can be found here (tick the box "Euratom Research and Training Programme 2014-2018).

 

PROGRAMME

CHARACTERISTICS/

DESCRIPTION

POTENTIAL BENEFICIARIES

POTENTIAL FOR UA

How to proceed?

3. COSME

COSME is the EU programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) running from 2014 to 2020 with a planned budget of €2.3bn. Instruments are mainly equity and guarantees.

Ukraine signed the agreement on January 2016.

COSME will support SMEs in four areas:

-      Improving access to finance for SMEs in the form of equity and debt,

-      Improving access to (foreign) markets,

-      Improving framework conditions for the competitiveness and sustainability of enterprises,

-      Promoting entrepreneurship and entrepreneurial culture.

Enterprise, in particular SMEs will be able to benefit from the support provided under the COSME programme (e.g. benefitting more easily of loans or venture capital, access to markets services).  Ukrainian SMEs can benefit from 25 sub-programmes within COSME classified according to three objectives: facilitation to enter external markets, improvement of competitiveness, and improvement of business culture. Among the sub-programmes, there are such important initiatives as Erasmus for Young Entrepreneurs, European Strategic Cluster Partnerships, European Destinations of Excellence, etc.

Business support organisations (e.g. chambers of commerce, cluster organisations) can benefit from dedicated support and networking activities.

Policy makers could benefit from activities (e.g. exchanges of best practices) aiming at improving the framework conditions for business.

The European Commission calls on Ukraine to ratify the signed agreement on joining COSME as soon as possible because the programme’s financial tool is not yet available to Ukrainian enterprises.

The Commission also calls to create a special COSME contact point to help communicate information about conferences, the Enterprise Europe Network and its research, and to encourage Ukrainian SMEs to participate in the programme. An important task within implementation of the programme is to make sure entrepreneurs are aware of COSME opportunities.

Ukrainian businesspeople will receive professional advice and analytics, support for export-import activities, and help with the expansion of trade and economic relations. The educational component of the program includes information exchange and sharing experience, including the “Erasmus for Entrepreneurs” programme, various industry conferences, training, seminars, exchange programs, and internships.

Moreover, the Enterprise Europe Network (EEN), is now being expanded in Ukraine as a result of COSME. EEN is an online support platform for SMEs designed to boost international cooperation and innovation, as well to enhance technology transfer from research institutions to businesses. EEN-Ukraine will help SMEs find new clients, suppliers, partners, investors, producers or distributors, and provide advice on participation in the EU financial programmes, including info days and training sessions, international fairs, and exhibitions.

Information on closed and open calls for proposals can be found on the EASME website.

Calls for proposals are available here.

 

PROGRAMME

CHARACTERISTICS/DESCRIPTION

POTENTIAL BENEFICIARIES

POTENTIAL FOR UA

How to proceed?

4. Creative Europe

 With a budget of €1.46 billion for 2014-2020, Creative Europe is the new EU programme to support European cinema and the cultural and creative sectors (culture and media sub-programmes).

Ukraine signed the agreement in November 2015.

Creative Europe will allow cultural and creative organisations to collaborate with partners from all over Europe and access funding for cultural cooperation projects, literary translation schemes, and cultural networks and platforms.

Creative Europe will not be open to applications from individuals, but funding will be received through projects submitted by cultural organisations.

Potential beneficiaries are: artists, cultural and audiovisual professionals and organisations (including SMEs) in the performing arts, fine arts, publishing, film, TV, music, interdisciplinary arts, heritage, and the video games industry.

Virtually all of the projects receiving support will have a cross-border dimension. Most of the budget will be used to provide grants to individual projects. However, the programme will also support initiatives pursuing similar objectives such as European Capitals of Culture, the European Heritage Label, the European Heritage Days and five European Union prizes (EU Prize for Cultural Heritage/Europa Nostra Awards, EU Prize for Contemporary Architecture, EU Prize for Literature, European Border Breakers Awards, and EU Prix MEDIA).

The Ukrainian audio-visual sector will benefit from funding for training, festivals, audience development and market access activities.

Ukraine is fully eligible to apply in the Culture Sub-Programme, but partially in the Media Sub-programme. This partial participation is defined as participation in four schemes, i.e. participation in Training, Festivals, Film Education and Market Access activities. Ukraine participate in the Cross-sectoral Strand of the Programme with the exception of the Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility.

Calls for proposals are available here.

 

PROGRAMME

CHARACTERISTICS/DESCRIPTION

POTENTIAL BENEFICIARIES

POTENTIAL FOR UA

How to proceed?

5. Erasmus +

With a total budget of €14.7 billion ERASMUS+ is the European Union Programme for 2014-2020 to support projects, partnerships, events and mobility in the areas of education, training, youth and sport.

There are three main types of Key Action:

- KA1 - Learning mobility of individuals:Erasmus+ “Learning Mobility” for International Credit Mobility projects envisages cooperation between higher education institutions of the Programme and Partner countries, such as Ukraine, for student and staff mobility based on inter-institutional agreements.

- KA2 – Cooperation for innovation and exchange of good practices

- KA3 – Support for Policy Reform.

Mobility opportunities for Ukrainian students (university exchanges), researchers and young workers. More specifically:

- Staff will also receive grants for training and teaching opportunities abroad

- Ukrainian students and universities will be eligible for scholarships to follow full joint Master's degrees offered by consortia of European universities under Erasmus+

- Ukrainians will also receive EU support to participate in youth exchanges, in the European Voluntary Service, or through funding for the mobility of youth workers.

- EU support for capacity building measures will be offered to Ukrainian universities to modernise curricula, teaching practices, upgrade facilities, and improve governance.

- Ukraine will continue to take part in the eTwinning initiative for schools

- Researchers will be able to apply for doctoral or post-doctoral fellowships of other research grants available under the Marie Skłodowska Curie Actions.

Since 2014, Erasmus+ programme offers Ukrainians more opportunities to benefit from grants for student mobility, academic cooperation, and youth exchanges. In addition to decent funding, Erasmus+ offers Ukrainian students and university staff studying and training opportunities in a wider range of countries.  More specifically:

-  Ukrainian prominent students get an opportunity to study at European universities.

-  Ukrainian students with degrees of European universities are more competitive in the global and European labour market.

-  Ukraine becomes more integrated into the global educational system.

-  Bologna process is strengthened in Ukraine.

-  Alumni alliances are formed.

-  Universities’ professional staff becomes more qualified via participating in international programmes.

-  European values and "ways of doing things" are promoted effectively.

The website of the National Erasmus+ Office in Ukraine is comprehensive with the list of on-going projects.

The calls for proposals can be found here.

 

PROGRAMME

CHARACTERISTICS/DESCRIPTION

POTENTIAL BENEFICIARIES

POTENTIAL FOR UA

How to proceed?

6. EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI)

The Employment and Social Innovation (EaSI) programme is a financing instrument at EU level to promote a high level of quality and sustainable employment, guaranteeing adequate and decent social protection, combating social exclusion and poverty and improving working conditions. The total budget for 2014-2020 is EUR 919,469,000 in 2013 prices.However, participation is not currently open to Ukraine.

EaSI is made of three axis supporting:

-  the modernisation of employment and social policies with the PROGRESS axis (61% of the total budget);

-  job mobility with the EURES axis (18% of the total budget);

-  access to micro-finance and social entrepreneurship with the Microfinance and Social Entrepreneurship axis (21% of the total budget).

Target Audiences: employment services, national authorities (ministries, departments and similar) and social partners.

Even if participation is not currently open to Ukraine, the Eastern Partnership High Level Meeting with Moldova, Georgia and Ukraine should lead to conferences and events through a procedure of procurement (planned launch date: 2016 Q4).

Participation is not open to Ukraine.

 

 

PROGRAMME

CHARACTERISTICS/DESCRIPTION

POTENTIAL BENEFICIARIES

POTENTIAL FOR UA

How to proceed?

7. Life Programme

LIFE is the EU’s financial instrument supporting environmental, nature conservation and climate action projects throughout the EU. The general objective of LIFE is to contribute to the implementation, updating and development of EU environmental and climate policy and legislation by co-financing projects with European added value.

For the 2014-2020 funding period, LIFE will contribute approximately €3.4 billion to the protection of the environment and climate. Union funding may take the forms of grants, public procurement contracts, contributions to financial instruments.

The sub-programme for Environment shall have three priority areas:

1.      Environment and Resource Efficiency;

2.      Nature and Biodiversity;

3.      Environmental Governance and Information.

The sub-programme for Climate Action shall have three priority areas:

1.      Climate Change Mitigation;

2.      Climate Change Adaptation;

3.      Climate Governance and Information.

Proposals may be submitted by legal persons (entities). Applicants may fall into three types of beneficiaries: (1) public bodies, (2) private commercial organisations and (3) private non-commercial organisations (including NGOs).

Action grants may finance the following projects:

-      pilot projects;

-      demonstration projects;

-      best practice projects;

-      integrated projects;

-      technical assistance projects;

-      capacity-building projects;

-      preparatory projects;

-      information, awareness, and dissemination projects.

The programme is open to the participation of third countries such as Ukraine and provides for activities outside the EU. It also provides a framework for cooperation with international organisations.

Calls for proposals can be found here.

 

PROGRAMME

CHARACTERISTICS/DESCRIPTION

POTENTIAL BENEFICIARIES

POTENTIAL FOR UA

How to proceed?

8. European Territorial Cooperation (within  the European Regional Development Fund)

The European Territorial Cooperation (ETC), also referred to as Interreg, is financed by the European Regional Development Fund (ERDF) and meets the goals of the cohesion policy. Its total envelope of EUR 10.1 billion represents 2.75% of cohesion policy spread across 107 programmes.

The EU thinks that it is necessary to continue supporting or, as appropriate, to establish cross-border, transnational and interregional cooperation with the Union's neighbouring third countries as Ukraine, as such cooperation is an important regional development policy tool and should benefit the regions of the Member States which border third countries as Ukraine. To that effect, the ERDF should contribute to the crossborder and sea-basin programmes established under the European Neighbourhood Instrument (ENI).

The idea is that allocations from the ENI are to be transferred in order to pool such allocations with allocations from the ERDF under joint cooperation programmes.

Organisations that can benefit from regional funding include public bodies, some private sector organisations (especially small businesses), universities, associations, NGOs and voluntary organisations.

Foreign firms with a base in the region covered by the relevant operational programme can also apply, provided they meet European public procurement rules.

In most cases, funding is granted to projects, so you need to develop a project to be eligible for funding, which you will then receive at different stages of the process.

The rules on flexibility concerning the location of operations outside the programme area should be simplified. In addition, it is necessary to support and facilitate, through specific arrangements, effective cross-border, transnational and interregional cooperation with the Union's neighbouring third countries such as Ukraine where this is necessary to ensure that regions of the Member States are effectively assisted in their development. Accordingly, it is appropriate to authorise on an exceptional basis and under certain conditions support from the ERDF for operations located on the territory of neighbouring third countries as Ukraine where those operations are for the benefit of the regions of the Union.

Ukraine is part of the Danube Region that covers parts of 9 EU countries (Germany, Austria, Hungary, Czech Republic, Slovak Republic, Slovenia, Bulgaria, Romania and Croatia) and 5 non-EU countries ( Serbia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Ukraine and Moldova).

Calls for proposals and for tenders can be found here.

 

PROGRAMME

CHARACTERISTICS/DESCRIPTION

POTENTIAL BENEFICIARIES

POTENTIAL FOR UA

How to proceed?

9. Union Civil Protection Mechanism

In 2001, the EU Civil Protection Mechanism was established, fostering cooperation among national civil protection authorities across Europe to victims of natural and man-made disasters in Europe and elsewhere.

Beneficiaries: countries

 

Prevention projects:

- Type of activity: projects,  studies

- Projects involve a minimum of three entities including one IPA II beneficiary not participating in the Mechanism or European Neighbourhood Policy country as a primary beneficiary and an entity from at least one participating state or an international organisation as a lead consortium partner. Each partnership must include at least one entity from a participating state.

Civil Protection Mechanism Exercises: Exercises should involve entities from at least one European Neighbourhood Policy country or one IPA II beneficiary not participating in the Mechanism and an entity from at least one additional country (European Neighbourhood Policy country, IPA II beneficiary not participating in the Mechanism or a participating state) together with the participating state which is the lead organiser. The focus of these exercises will be to maximize the exchange of knowledge and experience on the EU Mechanism with the third countries.

Prevention projects: EUR 1 400 000 for projects covering among others Ukraine to give support in the field of disaster prevention and improve their cooperation with the Mechanism and its participating states.

 

Civil Protection Mechanism Exercises: To improve civil protection preparedness and response to all kinds of disasters, including marine pollution and chemical, biological, radiological, nuclear (CBRN) disasters, as well as combined disasters and disasters simultaneously affecting a number of countries (inside or outside the participating states of the Mechanism) by providing a testing environment of established and/or new operational concepts and procedures of the Mechanism and a learning opportunity for all actors involved in civil protection assistance interventions under the Mechanism.

EUR 1 200 000 for proposals covering among others Ukraine.

In addition to financial aid, in-kind assistance to Ukraine has been provided through the EU Civil Protection Mechanism.

Calls for proposals can be found here.

 

PROGRAMME

CHARACTERISTICS/DESCRIPTION

POTENTIAL BENEFICIARIES

POTENTIAL FOR UA

How to proceed?

10. Pericles 2020

With a budget of € 7,3 million for 2014-2020, the 'Pericles 2020' programme funds staff exchanges, seminars, trainings and studies for law enforcement and judicial authorities, banks and others involved in preventing and combating counterfeiting and related fraud, thus enhancing the competitiveness of the Union’s economy and securing the sustainability of public finances.

Eligible actions are grants or public procurement.

Bodies eligible for funding under the programme shall be the competent national authorities.

The programme shall target participation of the following groups:

-      staff of agencies engaged in detecting and combating counterfeiting (in particular police forces and financial administrations, depending on their specific functions at national level);

-      intelligence personnel;

-      representatives of the national central banks,

-      the mints,

-      commercial banks,

-      other financial intermediaries (particularly as regards the obligations of financial institutions);

-      judicial officers,

-      specialist lawyers

-      members of the judiciary in this field;

-      any other group of specialists concerned (such as chambers of commerce and industry or comparable structures capable of providing access to small and medium-sized enterprises, retailers and cash-in-transit companies).

Participants from ENP countries such as Ukraine often participate in actions such as conferences, training, seminars and staff exchange, organized in the EU or in third countries.

Since 2014 they have been able to benefit of equipment to be used by specialised anti-counterfeiting authorities through applications presented by Competent Authorities in the Member States.

Calls for proposals can be fund here.

 

PROGRAMME

CHARACTERISTICS/DESCRIPTION

POTENTIAL BENEFICIARIES

POTENTIAL FOR UA

How to proceed?

11. Justice Programme

With a budget of EUR 378 million over the period 2014-2020, the general objective of the Programme shall be to contribute to the further development of a European area of justice based on mutual recognition and mutual trust, in particular by promoting judicial cooperation in civil and criminal matters.

It focuses on the following key areas:

- Judicial cooperation in civil matters, including civil and commercial matters, insolvencies, family matters and successions, etc.

- judicial cooperation in criminal matters

- judicial training, including language training on legal terminology, with a view to fostering a common legal and judicial culture

- effective access to justice in Europe, including rights of victims of crime and procedural rights in criminal proceedings

- initiatives in the field of drugs policy (judicial cooperation and crime prevention aspects).

Bodies and entities legally established in third countries such as Ukraine may be associated to the actions of the Programme at their own cost, if this serves the purpose of the programme.

In particular, funding goes to NGOs, public authorities and other organisations.

Types of actions funded that Ukraine could benefit from:

- Training activities (staff exchanges, workshops, development of training modules,…)

- Mutual learning, cooperation activities, exchange of good practices, peer reviews, development of ICT tools…

- Awareness-raising activities, dissemination, conferences,…

- Support for main actors (key European NGOs and networks, Member States' authorities implementing Union law,…)

- Analytical activities (studies, data collection, development of common methodologies, indicators, surveys, preparation of guides…).

Calls for proposals are available here.

 

PROGRAMME

CHARACTERISTICS/DESCRIPTION

POTENTIAL BENEFICIARIES

POTENTIAL FOR UA

How to proceed?

12. Rights, Equality and Citizenship Programme

With a budget of EUR 439.5 million over the period 2014-2020, the Rights, Equality and Citizenship Programme defends the rights and freedoms that people are entitled to under EU law. The goals of the programme are to:

- Promote non–discrimination,

- Combat racism, xenophobia, homophobia and other forms of intolerance,

- Promote rights of persons with disabilities

- Promote equality between women and men and gender mainstreaming,

- Prevent violence against children, young people, women and other groups at risk (Daphne),

- Promote the rights of the child,

- Ensure the highest level of data protection

- Promote the rights deriving from Union citizenship,

- Enforce consumer rights.

Public or private bodies and entities legally established in third countries, in particular countries where the European Neighbourhood Policy applies, may be associated to the actions of the Programme at their own cost, if this serves the purpose of those actions.

In particular, funding goes to NGOs, public authorities and other organisations.

Types of actions funded that Ukraine could benefit from:

-  Training activities (staff exchanges, workshops, development of training modules,…)

-  Mutual learning, cooperation activities, exchange of good practices, peer reviews, development of ICT tools…

-  Awareness-raising activities, dissemination, conferences,…

-  Support for main actors (key European NGOs and networks, Member States' authorities implementing Union law,…)

-  Analytical activities (studies, data collection, development of common methodologies, indicators, surveys, preparation of guides…)

Calls for proposals are available here.

 

PROGRAMME

CHARACTERISTICS/DESCRIPTION

POTENTIAL BENEFICIARIES

POTENTIAL FOR UA

How to proceed?

13. Asylum, Migration and Integration Fund

The Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) contributes to the efficient management of migration flows and development and implementation of the common asylum and immigration policy. For the period 2014-20, EUR 3.1 billion was originally made available for AMIF funding actions, of which EUR 385 million through grants and other direct actions (Union actions, Emergency assistance and the European Migration Network). In response to the migration crisis, the overall AMIF allocation has been increased.

It focuses on four objectives:

-  strengthen and develop all aspects of the Common European Asylum System;

-  support legal migration to the Member States in accordance with their economic and social needs and to promote the effective integration of non-EU nationals;

-  enhance fair and effective return strategies in the Member States which contribute to combatting illegal immigration, with an emphasis on sustainability of return and effective readmission in the countries of origin and transit;

-  enhance solidarity and responsibility-sharing between the Member States, in particular towards those most affected by migration and asylum flows.

Examples of beneficiaries of the programmes implemented under this Fund can be state and federal authorities, local public bodies, non-governmental organisations, humanitarian organisations, private and public law companies and education and research organisations promoting the exchange of experiences and best practices, cooperation and networking, and intercultural capacities, as well as improving the quality of services provided.

Ukraine is on the list of common Union resettlement priorities (Regional Protection Programme in Eastern Europe – Belarus, Moldova, Ukraine).

As regards actions in third-countries, Union Actions should focus on capacity building and strengthening of asylum systems of third countries' authorities such as Ukraine, notably by supporting the establishment and implementation of Mobility Partnerships.

Calls for proposals are available here.

 

PROGRAMME

CHARACTERISTICS/DESCRIPTION

POTENTIAL BENEFICIARIES

POTENTIAL FOR UA

How to proceed?

14. Connecting Europe Facility

The Connecting Europe Facility (CEF) supports trans- European networks and infrastructures in the sectors of transport, telecommunications and energy.

In addition to grants, the CEF offers financial support to projects through innovative financial instruments such as guarantees and project bonds. These instruments create significant leverage in their use of EU budget and act as a catalyst to attract further funding from the private sector and other public sector actors.

Since January 2014, INEA is your gateway to funding under the CEF. INEA implements most of the CEF programme budget, in total €27.4 billion out of €30.4 billion (€22.4 billion for Transport, €4.7 billion for Energy, and €0.3 billion for Telecom).

Potential beneficiairies are: Public Sector, Non-Profit Organizations, Academic institutions and research centres.

Some of the infrastructure projects of common interest might need to link with and pass through neighbourhood countries such as Ukraine. The CEF should offer simplified means of linking and financing those infrastructures, in order to ensure coherence between internal and external instruments of the Union budget.

Ukraine is part of several corridors (Mediterranean Freight Corridor in 2013, Rhine-Danube Freight Corridor by 2020).

Calls for proposals are available here.

 

PROGRAMME

CHARACTERISTICS/DESCRIPTION

POTENTIAL BENEFICIARIES

POTENTIAL FOR UA

How to proceed?

15. European Maritime and Fisheries Fund

One of the five European Structural and Investment (ESI) Funds, the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) is the fund for the EU's maritime and fisheries policies for 2014-2020 with a EUR 6.4 billion budget.

The fund

-      helps fishermen in the transition to sustainable fishing,

-      supports coastal communities in diversifying their economies,

-      finances projects that create new jobs and improve quality of life along European coasts,

-      makes it easier for applicants to access financing.

The following non-exhaustive list provides examples of potential applicants:

-      operators, fishermen or organisations of fishermen

-      cluster organisations or business network organisations

-      public authorities (national, regional)

-      research centres and centres of excellence

-      innovation agencies

-      public or private, small, medium or large enterprises

-      non-profit organisations (private or public).

Ukraine is included as a location of residency for certain funds such as the European Maritime and Fisheries Fund: Blue Technology - Transfer of Innovative Solutions to Sea Basin Economies

Amount: Up to €2,520,000

Deadline: September 30, 2017 7:00am PDT

Funding uses: Research

Location of residency: Turkey, Russian Federation, Palestine, State of, Moldova, Republic of, Algeria, United States, Ukraine, Tunisia, Serbia, Norway, Mauritania, Montenegro, Monaco, Morocco, Lebanon, Jordan, Israel, Georgia, Egypt, Canada, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Azerbaijan, Armenia, Albania, Europe

Member States and the Commission shall, in accordance with their respective responsibilities, seek to increase coordination between external instruments and the ESI Funds to improve effectiveness in achieving multiple Union policy objectives. Coordination and complementarities with the European Neighbourhood Instrument is particularly important.

Calls for proposals are available here.

 

PROGRAMME

CHARACTERISTICS/DESCRIPTION

POTENTIAL BENEFICIARIES

POTENTIAL FOR UA

How to proceed?

16. Consumer Programme

The Consumer Programme 2014-2020 with a budget of EUR 188.8 million supports EU consumer policy through grants and an instrument of exchange of officials. It aims at helping the citizens fully enjoy their consumer rights and actively participate in the Single Market.

Participation to the programme is open to European Neighbourhood countries such as Ukraine.

It will focus on four key areas:

-      a single market of safe products for the benefit of citizens and as a component of competitive businesses and traders;

-      a single market where citizens are well represented by professional consumer organisations who have the capacity to meet today's economic challenges;

-      a market where citizens are aware and exercise their rights as consumers.

-      an effective collaboration between national bodies to support the enforcement of consumer rights and advise the consumers.

The end beneficiaries of the Programme are European consumers, through the support offered by the Programme to consumer organisations at EU and national level, as well as Member States' national authorities in charge of product safety and enforcement with the overarching objective of improving the situation of consumers throughout the EU.

Benefits for Ukraine are among other things:

-       •Assisting consumers on cross-border issues, including through the provision of adequate redress;

-       •Gathering consumer evidence informing the policies;

-       •Supporting consumer organisations;

-       •Fulfilling the legal obligations deriving from the legislation in the field of consumer protection;

-       •Complementing and enhancing the efficiency of measures undertaken at national level, such as joint actions in the fields of product safety and of consumer rights enforcement;

-       •Contributing to the capacity building of national consumer organisations and sharing good practices in the field of consumer education.

Calls for proposals are available here.

 

PROGRAMME

CHARACTERISTICS/DESCRIPTION

POTENTIAL BENEFICIARIES

POTENTIAL FOR UA

How to proceed?

17. Customs 2020

Customs 2020 is an EU cooperation programme providing national customs administrations with the possibility to create and exchange information and expertise. It allows developing and operating major trans-European IT systems in partnership and establishing various human networks by bringing together national officials from across Europe. The programme has a budget of € 547.3 million.

Partner countries of the European Neighbourhood Policy such as Ukraine are eligible provided that those countries have reached a sufficient level of approximation of the relevant legislation and administrative methods to those of the Union.

Beneficiaries are: Public sector, Central Government, Local and Regional Authorities, Officials working in customs authorities in a participating country.

Actions funded that can benefit Ukraine include:

-      Joint Actions pursuing the exchange of knowledge and good practice between customs officials of the participating countries (seminars, workshops, studies, project groups, public administration capacity building, other supported actions);

-      European Information Systems facilitating the exchange of information and access to common data;

-      Training activities leading to human competency building for customs officials across Europe.

Working Groups have been set up with the Republic of Moldova and Ukraine under the EU Customs 2020 Programme in order to see to the implementation of the specific objectives and activities of the Strategic Frameworks.

Officials interested in organising or participating in programme activities should get in touch with their national programme coordinator.

Also possible to contact the European Commission: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

PROGRAMME

CHARACTERISTICS/DESCRIPTION

POTENTIAL BENEFICIARIES

POTENTIAL FOR UA

How to proceed?

18. Fiscalis 2020

Fiscalis 2020 is an EU cooperation programme enabling national tax administrations to create and exchange information and expertise. It allows developing and operating major trans-European IT systems in partnership, as well as establishing various person to person networks by bringing together national officials from across Europe. The programme has a budget of € 234.3 million

Partner countries of the European Neighbourhood Policy such as Ukraine are eligible provided that those countries have reached a sufficient level of approximation of the relevant legislation and administrative methods to those of the Union

Beneficiaries are: Public Sector, Central Government, Local and Regional Authorities

Supported actions that can benefit Ukraine are:

-     Joint Actions pursuing the exchange of knowledge and good practice between tax officials of the participating countries (seminars, workshops, studies, project groups, public administration capacity building, expert teams, other supported actions);

-     IT capacity building: development, maintenance, operation and quality control, of Union components of European Information Systems;

-     Human competency building: common training actions to support the necessary professional skills and knowledge relating to taxation.

Officials interested in organising or participating in programme activities should get in touch with their national programme coordinator. 

Also possible to contact the European Commission: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

 

PROGRAMME

CHARACTERISTICS/DESCRIPTION

POTENTIAL BENEFICIARIES

POTENTIAL FOR UA

How to proceed?

19. EU Aid Volunteers

EU Aid Volunteers has a budget of € 147.39 million for 2015-2020 and brings together volunteers and organisations from different countries, providing practical support to humanitarian aid projects and contributing to strengthening the local capacity and resilience of disaster-affected communities outside the EU.

The EU Aid Volunteers programme offers:

-      Professional support by trained and well-prepared volunteers to communities affected by disaster,

-      Capacity building for local staff and volunteers of organisations in countries hit by disasters,

-      Technical assistance for organisations based in Europe to strengthen their capacity to participate in the EU Aid Volunteers initiative.

The EU Aid Volunteers networking platform, soon to be launched, supports partnerships and collaboration between projects, it houses the online volunteering activities and it allows EU Aid Volunteers to share their stories from the field.

Beneficiaries are NGOs based both in the EU and elsewhere, as well as international organisations that are active in the field of humanitarian aid, disaster risk reduction or linking relief, rehabilitation and development.

For Technical Assistance and Capacity Building:

1. Build a consortium of European organisations (Technical Assistance) or of European organisations and third country organisations (Capacity Building). 2. Then, submit a project proposal for technical assistance or capacity building activities

Consortia can apply for funding to, for example, conduct seminars and workshops, provide training to multipliers, to organise exchange of good practice or to foster partnership building in support of disaster risk reduction/preparedness/emergency response activities and activities related to linking relief, rehabilitation and development (LRRD).

For the deployment of EU Aid Volunteers:

1. Become a certified sending or hosting organisation

If you need help to become certified, grants are available to strengthen the capacities of sending and hosting organisations intending to participate in the EU Aid Volunteers initiative (see above, capacity building and technical assistance).

2. Build a consortium of European (sending)  and third country (hosting) organisations and non-EUbased

3. Submit a project proposal to apply for funding to deploy volunteers from EU countries to non-EU countries.

Calls for proposals are available here

 

PROGRAMME

CHARACTERISTICS/DESCRIPTION

POTENTIAL BENEFICIARIES

POTENTIAL FOR UA

How to proceed?

20. Hercule III

Hercule III (2014-2020) is the latest EU anti-fraud programme and has a budget of €104.9m to help EU countries fight fraud, corruption and other illegal activities. It helps finance practical projects, such as the purchase by national authorities of x-ray scanners and other technical equipment to stamp out smuggling and other criminal activities against the EU’s financial interests.

The Programme should be open to participation by partner countries under the European Neighbourhood Policy such as Ukraine, provided that these countries have reached a sufficient level of alignment of the relevant legislation and administrative methods to those of the Union.

Beneficiaries are national and regional administrations, central government, research institutes, universities and Not for Profit Organisations and NGOs.

The Commission (OLAF) launched 3 calls for proposals in April 2016, covering the following types of eligible initiative: Technical assistance, Training, seminars & conferences and Legal training.

Hercule III's main activities that Ukraine could benefit from are:

-     Combating tobacco smuggling remains a major concern. Helping to fund x-ray scanners and other technical equipment in harbours and airports, for example, will boost national authorities' capacity to fight smuggling. Over €70m are earmarked for this.

-     Hercule III also finances training activities. It helps national authorities share best practices through seminars and conferences on issues such as preventing corruption in procurement procedures. Another facet is training to boost and update the digital forensic skills of law enforcement staff.

Calls for proposals for 2017 not yet published.

 

PROGRAMME

CHARACTERISTICS/DESCRIPTION

POTENTIAL BENEFICIARIES

POTENTIAL FOR UA

How to proceed?

21. Interoperability solution for European Public Administrations (ISA)

The ISA² (2016-2020) programme has a budget of EUR 131 million and supports the development of digital solutions that enable public administrations, businesses and citizens in Europe to benefit from interoperable cross-border and cross-sector public services.

Funds are not allocated to entities outside the European Commission (i.e. in the form of grants).

Beneficiairiesare:Public Administrations, Corporations, SMEs.

Cooperation with other third countries (in particular within the framework of the Eastern Partnerships, i.e. countries such as Ukraine)and with international organisations or bodies shall be encouraged.

Several actions and solutions are available under the packages: Key and generic interoperability enablers , Semantic interoperability, Access to data / data sharing / open data , Geospatial solutions, e-Procurement / e-Invoicing, Decision making and legislation, EU policies – Supporting instruments, Supporting instruments for public administrations, Accompanying measures.

The website  provides with the available actions and solutions under ISA² programme.

 

PROGRAMME

CHARACTERISTICS/DESCRIPTION

POTENTIAL BENEFICIARIES

POTENTIAL FOR UA

How to proceed?

22. Third Health Programme (Health for Growth Programme)

The third EU health programme(2014-2020) is the main instrument the European Commission uses to implement the EU health strategywith a budget of € 449.4 million.

Funding will be provided through:

-   Grants for action co-financed by the competent authorities responsible for public health in the Member States (called “Joint Actions”),

-   Grants for actions (projects) co-financed by other public, non-governmental or private bodies, including international health organisations,

-   Grants for the functioning of non-governmental bodies,

-   Procurement contracts.

The Programme is open countries covered by the European Neighbourhood Policy such as Ukraine, as long as membership of the programme remains in accordance with the conditions of their bilateral or multilateral agreements.

Potential candidates for funding are national health authorities, as well as public and private bodies, international organisations, academic institutions, research centres and non-governmental organisations with a general interest in health at EU level and which support the programme's specific objectives.

Ukraine can benefit from the objectives of the programme that seeks to:

-        Promote health, prevent diseases and foster supportive environments for healthy lifestyles taking into account the 'health in all policies' principle,

-        Protect citizens from serious cross-border health threats,

-        Contribute to innovative, efficient and sustainable health systems,

-        Facilitate access to better and safer healthcare for citizens.

Calls for proposals are available here.