Parse error in downloaded data
logo062

Державна мова у сфері обслуговування споживачів м. Новогродівка

Згідно Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25.04.2019 мовою обслуговування споживачів в Україні є українська мова.

Нормами Закону визначається функціонування і застосування української мови як державної у сферах суспільного життя, визначених цим Законом, на всій території України.

Відповідно до статті 30:

  1. Мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова.
  2. Підприємства, установи та організації всіх форм власності, фізичні особи-підприємці, інші суб’єкти господарювання, що обслуговують споживачів (крім випадків, встановлених частиною третьою цієї статті), здійснюють обслуговування та надають інформацію про товари (послуги), у тому числі через інтернет-магазини та інтернет-каталоги, державною мовою. Інформація державною мовою може дублюватися іншими мовами.
  3. На прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися також іншою мовою, прийнятною для сторін.
  4. Суб’єкт електронної комерції, зареєстрований в Україні, під час своєї діяльності та в разі поширення комерційного електронного повідомлення зобов’язаний забезпечити надання всієї інформації, визначеної Законом України "Про електронну комерцію", в тому числі щодо предмета електронного договору, державною мовою.
  5. Інформація про товари та послуги на території України надається державною мовою.
  6. Виробники (виконавці, продавці) в Україні всіх форм власності надають споживачам інформацію про вироби (товари), роботи чи послуги державною мовою. Така інформація може дублюватися будь-якою іншою мовою.
  7. Інформація про вироби (товари), роботи чи послуги, зазначена у частині шостій цієї статті, доводиться до відома споживача в порядку, у спосіб та в обсязі, що визначені Законом України "Про захист прав споживачів".

В інформації про вироби (товари), роботи чи послуги, наданій державною мовою, допускається використання слів, скорочень, абревіатур та позначень англійською мовою та/або з використанням літер латинського та/або грецького алфавітів.

  1. У разі якщо крім державної інформація про товари та послуги надається також іншими мовами, обсяг інформації про товари та послуги державною мовою не може бути меншими за обов’язковий обсяг інформації згідно з вимогами, встановленими Законом України "Про захист прав споживачів".

За невиконання вимог вищезазначеного закону передбачається накладення штрафу відповідно до ст. 57.

Відповідно до Розділу IX прикінцевих та перехідних положень статті 30 даного закону набирає чинності через вісімнадцять місяців з дня набрання чинності цим Законом.

Посилання на повний текст Закону: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#n693

Друк