Light Snow

-3.67°C

Новогродівка

Light Snow
Вологість: 93%
Вітер: ENE від 4.26 M/S
logo062

Оголошується конкурс «Український донецький куркуль»

До уваги суб’єктів малого підприємництва!

Про проведення конкурсного відбору проектів суб’єктів малого підприємництва, за якими буде надаватись фінансова підтримка на реалізацію проекту Донецька обласна державна адміністрація оголошує конкурсний відбір проектів суб’єктів малого підприємництва, за якими буде надаватись безповоротна фінансова підтримка на реалізацію проектів

Умови проведення конкурсного відбору проектів,на реалізацію яких суб’єктам малого підприємництвабуде надаватись фінансова підтримка

1. Фінансова підтримка на реалізацію проектів надається на конкурсних засадах суб’єктам малого підприємництва, які відповідають критеріям, встановленим частиною 3 статті 55 Господарського кодексу України.

2. Право на одержання фінансової підтримки мають суб’єкти малого підприємництва, які:

1) зареєстровані та здійснюють діяльність на території Донецької області (крім населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження);

2) розробили або реалізують проекти, що відповідають пріоритетним напрямам соціально-економічного розвитку області та умовами яких передбачаються:

надання послуг у галузі житлово-комунального господарства;

надання медичних послуг населенню;

машинобудування, виробництво машин, устаткування, готових металевих виробів;

виробництво та переробка сільськогосподарської продукції (у тому числі створення міні-виробництв з переробки сільськогосподарської продукції);

вироблення швейних виробів та взуття (легка промисловість);

виробництво будівельних матеріалів;

виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування, приладобудування;

впровадження екологічних та енергозберігаючих технологій, виробництво продукції для енергозбереження;

освоєння та розроблення високотехнологічних виробів, впровадження інноваційних технологій, нових програмних продуктів;

модернізація, оновлення та придбання основних фондів.

3. Право на одержання фінансової підтримки не мають суб’єкти малого підприємництва, які:

1) є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;

2) є нерезидентами України, за винятком випадків, передбачених міжнародними договорами України;

3) здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют;

4) здійснюють надання в оренду нерухомого майна, що є одним із основних видів діяльності;

5) визнані банкрутами, або стосовно яких порушено справу про банкрутство;

6) перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

7) подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за одержанням фінансової підтримки;

8) мають заборгованість перед бюджетом, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування або мають прострочену заборгованість з виплати заробітної плати;

9) отримали державну підтримку з порушенням умов її надання або умов щодо цільового використання бюджетних коштів, що доведено в установленому порядку;

10) отримують аналогічну за видами державну підтримку, строк надання якої не закінчився, в тому числі часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва.

4. Фінансова підтримка надається переможцям конкурсного відбору (далі – отримувачі) на безоплатній та безповоротній основі.

5. Обов’язковою умовою надання фінансової підтримки є:

1) співфінансування суб’єктом малого підприємництва  витрат на реалізацію проекту у розмірі:

30 % від загальної вартості проекту – на території міст обласного значення;

20 % від загальної вартості проекту – на території міст районного значення;

10 % від загальної вартості проекту – на території сіл та селищ;

0% – у разі реалізації проекту:

суб’єктами малого підприємництва - фізичними особами – підприємцями, які мають статус учасника антитерористичної операції,

суб’єктами малого підприємництва - фізичними особами – підприємцями, які мають статус внутрішньо переміщеної особи,

суб’єктами малого підприємництва, які розпочали підприємницьку діяльність не раніше 2017 року.

2) передбачення умовами проекту створення нових робочих місць за умови збереження наявного персоналу.

6. Загальний розмір фінансової підтримки одному отримувачу за рахунок бюджетних коштів не може перевищувати 500 тис. гривень (з них 70% загальної суми фінансової підтримки – кошти обласного бюджету, 30 % – кошти відповідного місцевого бюджету за місцем фактичного провадження господарської діяльності /реалізації проекту).

ЗАЯВА

ПЕРЕЛІК

УМОВИ

ПОРЯДОК

Більш детально умови проведення конкурсного відбору прописано у Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва, затвердженому розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністраціївід 05.05.2017№ 466, зареєстрованому в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області 05травня 2017 року за № 78/2285 (зі змінами, внесеними розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 19.02.2018№236/5-18, зареєстрованим в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області 19 лютого 2018 року за № 31/2473). Порядок та зміні до нього розміщені на офіційному сайті облдержадміністрації у розділі «Поточна діяльність» - «Нормативні акти».

Друк