Хмарно

-4.53°C

Новогродівка

Хмарно
Вологість: 76%
Вітер: WNW від 4.32 M/S
logo062

Права споживачів та їх захист

Суб'єкт господарювання  провадить  торговельну діяльність після  його  державної  реєстрації,  а  у  випадках, передбачених законодавчими   актами,   за наявності відповідних документів дозвільного характеру та ліцензії.

Загальний порядок та правила визначають умови провадження  торговельної  діяльності суб'єктами оптової торгівлі, роздрібної  торгівлі, закладами ресторанного господарства, основні вимоги до  торговельної  мережі,  мережі  закладів  ресторанного господарства і торговельного обслуговування споживачів (покупців), які  придбавають  товари у  підприємств,  установ  та організацій незалежно  від  організаційно-правової  форми  і  форми власності, фізичних  осіб  -  підприємців  та  іноземних  юридичних  осіб, що провадять  підприємницьку  діяльність на території України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006р. №833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення» (далі - Порядок).

Відповідно пункту 10 Порядку суб'єкти господарювання повинні забезпечити наявність  на  видному та доступному місці куточка покупця, в якому розміщується інформація про найменування власника або уповноваженого ним органу, адреси і номери телефонів органів, що забезпечують  захист  прав споживачів. На вимогу споживача (покупця) відповідальний працівник суб'єкта господарювання повинен надати йому Порядок, Закон України "Про захист прав споживачів", санітарні норми, правила продажу окремих видів товарів відповідно до спеціалізації суб'єкта  господарювання.           

Пункту 12 Порядку  передбачено розміщення вивіски  на фасаді торговельного об'єкта  із зазначенням  найменування  суб'єкта господарювання. Біля входу до торговельного об'єкта на видному місці розміщується інформація про режим роботи.

Відповідно пункту 16 Порядку працівники    суб'єкта   господарювання     зобов'язані забезпечити реалізацію прав споживачів, визначених Законом України "Про захист прав споживачів",  виконувати ці правила та вимоги  інших нормативно-правових актів,  що регулюють торговельну діяльність.  Працівники,  залучені до виготовлення,  зберігання та реалізації харчових продуктів і продовольчої сировини, зобов'язані мати спеціальну підготовку.

Продавець (виробник, виконавець) на вимогу споживача зобов'язаний надати йому документи, які підтверджують належну якість продукції.

Відсутність куточка споживача або не належне його оформлення контролюючі органи (Держспоживінспекція на підставі ст. 244-4 КУпАП) прирівнюють до порушення правил торгівлі, за яке згідно зі ст. 155 КУпАП передбачено штрафи від 1 до 10 НМДГ (від 17 грн. до 170 грн.), а за повторне порушення протягом року – від 5 до 27 НМДГ (від 85 грн. до 459 грн.)

Розміщений на видному і доступному місці, правильно оформлений куточок споживача наочно демонструє легальність діяльності суб’єкта господарювання, відповідальне ставлення до додержання вимог законодавства та прав споживачів, відкритість і доброзичливість до споживача суб’єкта господарювання!

Друк