«Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці»

За ініціативи Міжнародної організації праці з метою привернення уваги світової спільноти до питань охорони праці та смертності працівників на робочому місці щорічно 28 квітня, починаючи з 2002 року, понад 100 країн світу відзначають Всесвітній день охорони праці. Наша держава підтримала цю ініціативу і відповідно указу Президента від 18.08.2006 року № 685/2006 відзначає 28 квітня, як День охорони праці в Україні.

Самоц П.М. з гірничорятувальним обладнанням

Цього року за рекомендацією Міжнародної організації праці День  охорони праці проходив під девізом «Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці».

Систематизація даних про професійні захворювання та випадки травмування на виробництві, профілактичних заходів з безпечних умов праці має важливе значення для зменшення їх кількості, тому система реєстрації та повідомлень про виробничі нещасні випадки  потребує постійного вдосконалення.  Міжнародна організація праці наголошує, що збір та аналіз інформації мають проводити на національному рівні. Це дало би змогу країнам досягти ліпших показників ефективності національної системи охорони праці та допомогти їм визначити пріоритети у сфері охорони праці загалом. Крім того, оптимізувавши збір даних з охорони праці, простіше буде визначати пріоритети у роботі зі вдосконалення національних програм охорони праці на робочих місцях. Оптимізація національних систем реєстрації та повідомлень про нещасні випадки дасть змогу на державному рівні збирати та аналізувати дані для запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням.

Важливу місію в системі охорони праці виконує Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, який здійснює реалізацію своїх статутних завдань через участь у фінансуванні заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Тому дуже важливо налагодити систему широкого доступу до даних про стан виробничого травматизму і професійної захворюваності на рівні держави, регіонів, фондів соціального страхування, закладів охорони здоров'я та інших зацікавлених сторін.

Відділення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у місті Новогродівці у рамках Всесвітнього дня охорони праці проводить низку заходів з профілактики виробничого травматизму та профзахворювань на підприємствах та установах.

Дата Захід
12.04.17р. Страховий експерт відділення ознайомив служби охорони праці підприємств та установ міста із зверненням Організаційного комітету з підготовки та проведення Дня охорони праці в Україні у 2017р.
20.04.17р.-27.04.17р. Страховий експерт відділення зустрівся з трудовими колективами відділу освіти м. Новогродівка, ДНЗ «Райдуга» та територіального центру соціального обслуговування з метою популяризації Дня охорони праці.
25.04.17р. Страховим експертом відділення проведено відкритий урок у ЗОШ №9 на тему «28 квітня – Всесвітній день охорони праці» для учнів старших класів.
26.04.17р. На ВП «Шахта «Росія» ДП «Селидіввугілля»  страховий експерт відділення приймав участь у організації екскурсії для учнів 10-11 класів підшефної ЗОШ №7 м. Новогродівка.
26.04.17р. Ушанування пам’яті загиблих на виробництві працівниками відділення.
27.04.17р. У відділенні Фонду начальником та страховим експертом проведено «круглий стіл» зі спеціалістами з охорони праці підприємств і установ міста на тему «Оптимізація збору та використання даних з охорони праці».

На вугільних підприємствах  нашого міста Всесвітній  День охорони праці традиційно відзначають різноманітними заходами 

серед яких:
-   проведення пропаганди охорони праці та безпечних методів роботи в період Тижня охорони праці;
- проведення комплексного обстеження стану охорони праці та промислової безпеки;
- приведення поверхневого і підземного здоровпунктів у стан, який відповідає вимогам нормативних документів;
- організація та проведення конкурсів «За безпечну працю», «Кращий працівник», «Краща виробнича дільниця (бригада)»,
«Кращий за професією» з визначенням і заохоченням кращих працівників підприємства;
- виконання робіт з облаштування місць поховань загиблих на виробництві, організація і проведення відвідування могил
загиблих на виробництві, організація і проведення зустрічей з сім'ями загиблих на виробництві.
Результати цієї роботи висвітлені на стендах і позмінних зборах трудових колективів.

Самоц П.Н. с самоспасателем

Щорічно у Тиждень охорони праці на ВП «Шахта «Росія» проводиться екскурсія для учнів 10-11 класів підшефної ЗОШ №7 м. Новогродівка з метою популяризації безпечних прийомів праці на виробництві. Учні відвідують  виробничі та адміністративні приміщення підприємства. Їх знайомлять з основними засобами індивідуального захисту підземних працівників шахти, засобами пожежогасіння у підземних умовах та іншим.

школа урок страховий эксперт

Для учнів молодших класів організовано і проведено конкурс дитячих малюнків, присвяченого Дню охорони праці.

Виконання заходів Тижня охорони праці є дуже важливим завданням, бо вони сприяють налагодженню системи широкого доступу до даних про стан охорони праці, виробничого травматизму і професійних захворювань. Відкритість і доступність такої інформації значно підвищить ефективність використання даних та культуру профілактики й сприятиме створенню безпечних робочих місць.

 

 

Страховий експерт з охорони праці

відділення ФССНВВ та ПЗ у м.Новогродівці

Щербіна Х.В.