Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування

Дата публикації .

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови 11 жовтня 2018 року  159-р

 

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію,

і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування»

І. Сфера управління

 1. Документи, що підготовлені на виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів державної влади з грифом «Для службового користування».
 2. Доповідні, службові, пояснювальні записки, що стосуються діяльності структурних підрозділів міської ради

           

II. Сфера мобілізаційної підготовки, територіальної оборони

 1. Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за виконавчим комітетом міської ради, підприємствами, установами, організаціями, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.
 2. Відомості про заплановані заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану міської ради, підприємства, установи, організації щодо життєзабезпечення населення в особливий період.
 3. Документи, що підготовлені на виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів державної влади у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації (звіти, доповіді, інформації, інші аналітичні матеріали).
 4. Списки оповіщення посадових осіб виконавчого комітету міської ради (з домашніми адресами та номерами телефонів) по сигналах оповіщення.
 5. Інформація щодо організації оповіщення, управління і зв’язку, порядку переведення органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ міста на режим роботи в умовах особливого періоду
 6. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій міста.
 7. Відомості щодо організації та виконання заходів територіальної оборони (доручення, розпорядження)
 8. Відомості щодо заходів підготовки до територіальної оборони (занять, навчань, тренувань).
 9. Інформація стосовно матеріально-технічного та ресурсного забезпечення заходів територіальної оборони
 10. Інформація про забезпечення умов для надійного функціонування органів місцевого самоврядування.
 11. Інформаційні матеріали стосовно охорони та оборони важливих об’єктів і комунікацій (за окремими показниками).
 12. Відомості стосовно підтримання правового режиму воєнного стану
 13. Документи та матеріали, отримані від інших державних органів, органів місцевого самоврядування, військових формувань, підприємств, установ та організацій, яким надано гриф обмеження доступу
 14. Інформація про заходи цивільного захисту на особливий період міста Новогродівка, підприємств, установ, організацій міста
 15. Відомості про інженерно-технічні заходи цивільного захисту в особливий період
 16. Відомості щодо переліку та характеристики хімічно небезпечних об’єктів міста
 17. Інформаційні матеріали щодо організації реагування та дій у разі виникнення аварій на об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки міста.
 18. Нормативні документи щодо показників та критеріїв визначення оцінки підприємств та сил реагування щодо цивільного захисту та техногенної безпеки
 19. Термінові та строкові донесення з питань цивільного захисту, які містять інформацію, що має гриф обмеженого доступу згідно чинного законодавства, відповідно до Наказу ДСНС від 11 жовтня 2014 року №578 «Про Примірний табель термінових та строкових донесень»
 20. Відомості про підприємства, організації та установи, яким доведені мобілізаційні завдання на виробництво продукції, надання послуг, виконання робіт загального призначення

IІІ. Сфера життєзабезпечення

 1. Зведені відомості про пам'ятки музейного фонду області, що містять дорогоцінні каміння та дорогоцінні метали.
 2. Відомості, що розкривають бази даних на об'єкти і споруди систем життєзабезпечення згідно із затвердженими обласними програмами створення страхового фонду документації.
 3. Плани  цивільної оборони області, управління міста на мирний час.
 4. Перелік об'єктів і споруд системи життєзабезпечення, на які документація замікрофільмована, та мікрофільмів, прийнятих на державне зберігання.
 5. Відомості про генеральні плани, проекти та їх детальний опис, що дають можливість визначитись у місцезнаходженні діючих головних споруд, насосних станцій, гідротехнічних споруд (греблі, дамби), які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.
 6. Матеріали топографо-геодезичних робіт на міста (каталоги координат і висот у місцевій системі координат, схеми геодезичного обґрунтування та витяги з каталогів координат геодезичних пунктів).
 7. Викопіювання з топографічних матеріалів та планів зйомок міста.
 8. Відомості щодо організації охорони конкретних об’єктів електро-, газо-, водо-, теплопостачання.
 9. Схема планування території м.Новогродівка.

ІV. Сфера безпеки і правопорядку

 1. Відомості про надання, переоформлення, зупинення дії або скасування спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею.
 2. Журнал реєстрації облікових карток громадян про надання допуску до державної таємниці (форма 7).
 3. Номенклатура секретних справ режимно-секретного органу.
 4. План заходів щодо охорони державної таємниці
 5. Реєстраційно-облікові документи таємного діловодства (форми  11, 27, 28, 31, 33, 39, 43, 63).
 6. Положення про режимно-секретний орган (далі РСО), функціональні обов'язки працівників РСО виконкому міської ради.
 7. Відомості щодо знищення конкретних матеріальних носіїв секретної інформації (акти на знищення).
 8. Відомості про виявлені факти порушень законів України «Про державну таємницю», «Про інформацію», Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, про вжиті заходи реагування, відомості службового розслідування за фактом витоку службової та секретної інформації.
 9. Інструкція про порядок охорони державної таємниці, а також іншої інформації з обмеженим доступом.
 10. Відомості щодо організації охорони конкретних об'єктів режимно-секретної діяльності (приміщень, зон, територій). Акти за результатами обстеження зазначених об’єктів.
 11. Зведені відомості щодо врегулювання конфліктних ситуацій в населених пунктах області.
 12. Відомості щодо антитерористичної діяльності, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

V. Кадрові питання

 1. Особові справи працівників виконкому міської ради.
 2. Трудові книжки працівників апарату міської ради та її структурних підрозділів.
 3. Персональні переліки із зазначенням домашніх адрес, номерів домашніх і мобільних телефонів працівників.
 4. Відомості, які зазначені в інформаційно-аналітичних та прогнозних матеріалах, утворених під час діяльності органу з питань запобігання та протидії корупції, розголошення яких може завдати негативних наслідків репутації або правам інших осіб.
 5. Відомості про організаційні заходи та хід перевірки повідомлень громадян та юридичних осіб, інформації, оприлюдненої у засобах масової інформації, а також отриманої від підвідомчих підприємств, установ і організацій, щодо причетності співробітників до вчинення корупційних правопорушень (до прийняття рішення за результатами перевірки).
 6. Книги обліку трудових книжок (журнал реєстрації) працівників апарату міської ради та її структурних підрозділів.
 7. Відомості про особові рахунки працівників міської ради та її структурних підрозділів.
 8. Списки осіб, зарахованих до кадрового резерву на посади працівників міської ради та її структурних підрозділів.
 9. Відомості про зміст листування на запити державних органів, яким чинним законодавством надано право отримувати конфіденційну інформацію з кадрових питань.
 10. Номенклатура посад працівників, які підлягають оформленню на допуск до державної таємниці.
 11. Облікова   картка громадянина про надання допуску до державної таємниці (форма 6).
 12. Перелік посад, що дають право працівникам, які їх займають, надавати матеріальним носіям інформації грифи секретності.
 13. Звіти про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних (форма 6-Б) апарату та структурних підрозділів міської ради.

VI. Архівна справа

 1. Відомості про стан технічного захисту інформації в архівному відділі міської ради.
 2. Акти перевірок РСО установами вищого рівня, управлінням СБУ в Донецькій області.

 

VII.  Сфера охорони здоров’я

 

 1. Персоналізована інформація про стан здоров'я громадян (захворюваність, інвалідність, смертність та фізичний розвиток).
 2. Реєстри осіб, хворих на різні захворювання.
 3. Про надання медичних послуг у галузі охорони здоров'я в особливий період.
 4. Відомості (за сукупністю всіх показників) про заходи щодо виконання оперативних завдань, спрямованих на стабілізацію епідеміологічної ситуації у районі.
 5. Відомості (за окремими показниками) про норми, обсяги заготівлі донорської крові, її препаратів, що не становлять державну таємницю.

VIIІ. Сфера соціального захисту населення

 1. Персональні дані постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідів, дітей-сиріт, підопічних центрів реабілітації дітей-інвалідів, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, територіальних центрів соціального обслуговування, малозабезпечених громадян, одержувачів допомоги, пільг, субсидій.
 2. Інформація центрального банку даних з проблем інвалідності.
 3. Матеріали із відомостями щодо користувачів пільг, сформованих на базі Єдиного державного автоматизованого Реєстру пільговиків (ЄДАРП).

ІХ. Інформація відділу по роботі із зверненнями громадян та забезпечення доступу до публічної інформації «Контактний центр»

 1. Відомості, які містяться у зверненнях громадян стосовно особистого життя громадян
 2. Відомості, що становлять державну таємницю
 3. Інформація про особу громадянина, яка не стосується звернення
 4. Персональні дані громадянина: прізвище, місце проживання та роботи (у випадку обмеження доступу громадянином в усній формі чи зазначене в тексті звернення)

Х. Інформація відділу ведення Державного реєстру виборців

 1. Подання з відомостями про громадян України, зареєстрованих за місцем проживання; про виборців, які зняті з реєстрації за місцем проживання,
 2. Відомості про виборців, яким виповнилося 18 років;
 3. Подання з відомостями про осіб, які набули громадянства України; громадянство припинено;
 4. Відомості про виборців,які отримали паспорт громадянина України у зв’язку зі зміною місця або дати народження, прізвища, імені, по батькові;
 5. Подання з відомостями про виборців, смерть яких зареєстровано на території, на яку поширюються повноваження відділу;
 6. Подання з відомостями про виборців, щодо яких встановлено постійну нездатність пересуватися самостійно;
 7. Подання з відомостями про виборців, які були визнані недієздатними, та осіб, щодо яких було скасовано рішення про визнання їх недієздатними

XІ. Сфера захисту інтересів дітей та молоді

 1. Питання щодо усиновлення, встановлення опіки та піклування (крім статистичних даних).
 2. Облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах (крім статистичних даних).
 3. Питання відчуження житла, майна, власниками або співвласниками якого є малолітні та неповнолітні діти (крім статистичних даних).
 4. Особові справи багатодітних сімей

XIІ. Релігія

 1. Відомості, отримані від громадян, державних і релігійних діячів з питань, пов’язаних із захистом інтересів держави, збереженням миру та злагоди в релігійному середовищі.
 2. Зведені відомості про стан і тенденції розвитку релігійної ситуації в області.
 3. Зведені відомості про віровчення та культову діяльність окремих новітніх релігійних організацій.

XІІІ. Сфера надання адміністративних послуг

 1. Відомості, що стосуються криптографічного захисту інформації.
 2. Інформація щодо організації та функціонування конфіденційних каналів зв’язку.

XІV.  Інше

 1. Інформація, що міститься в документах виконавчого комітету, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності виконавчого   комітету   або   здійсненням   контрольних,   наглядових   функцій, процесом прийняття  рішень  і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.
 2. Інформація, одержана конфіденційно, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою.

Перший заступник міського голови                                                                Л.П.Булі

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування» розроблено відділом діловодства, контролю та кадрової роботи

Спеціаліст І категорії                                                                                                                                   О.І. Носовська

Друк