Parse error in downloaded data
logo062

Аналітична записка про результати проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги соціальної адаптації у відділенні денного перебування територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Новогродівка До

         Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Новогродівка надає послугу соціальної адаптації у відділенні денного перебування.

Відділення надає соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністью (які  досягли  18-річного  віку), що частково втратили здатність до самообслуговування, на день.  Послуги  надаються безоплатно, згідно рішення міської ради  від 04.11.16 № 7/16-5  за рахунок кошторису територіального центру.

  Працівниками  відділення денного перебування протягом 2019 року    було надано 22032  послуги  соціальної адаптації (соціальним працівником – 9406, медичною сестрою - 12626): допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу із складної життєвої ситуації; залучення отримувача до вирішення власної складної життєвої ситуації; надання інформації з питань соціального захисту населення; навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції; представництво інтересів; корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті; надання психологічної підтримки; допомога в оформленні документів; допомога у зміцненні/відновленні родинних зв’язків; організація клубів за інтересами, клубів активного довголіття, університетів третього віку; допомога в організації денної зайнятості та дозвілля; сприяння організації та діяльності груп самодопомоги.

  У територіальному центрі соціального обслуговування діє                                3 мультидисціплінарні команди по наданню соціальних послуг, до складу  яких входять працівники територіального центру, Новогродівського міського УСЗН, Селидовського об’єднаного ПФУ у Донецькій області, відділу по роботі зі зверненнями громадян «Контактний центр» Новогродівської міської ради, сімейний лікар Комунального некомірційного підприємства «Центр  первинної медико–санітарної допомоги Новогродівської міської ради»,  голови ОСББ.

        З метою покращення якісті надання послуги соціальної адаптації територіальним центром соціального обслуговування  проведено  моніторинг та  внутрішню оцінку якості послуг соціальної адаптації.

Для проведення внутрішньої оцінки якості послуги соціальної адаптації застосовувалися: 

- наказ   Мінсоцполітики   України  «Про затвердження методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг»  від  27.12.2013 року  № 904;

- показники якості соціальної послуги соціальної адаптації, наведенні у  „Державному стандарті соціальної адаптації”, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 № 514;
          - Порядок проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, затвердженого наказом директора територіального центру  від 31.10.2019  № 55.

Внутрішня оцінка якості надання послуги соціальна адаптація, яка надається у відділенні денного перебування  проводилась за період  роботи 2019 року. 

Наказом директора територіального центру від 31.10.2019 року № 55  „Про організацію і  проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг за 2019 рік у територіальному центрі соціального  обслуговування (надання соціальних послуг) м.Новогродівка Донецької області”, затверджений період проведення моніторингу на 2019 рік з 11.11.19 по 22.01.20,  створено комісію з оцінки якості соціальних послуг у територіальному центрі соціального обслуговування  (надання соціальних послуг) у складі 7 чоловік, призначено відповідальну особу - Мігаєнко Н.П., соціального працівника відділення  денного перебування.  Згідно наказу Мігаєнко Н.П. несе відповідальність за організацію і проведення оцінки якості соціальної послуги «соціальна адаптація» на постійній основі та розроблення анкет (опитувальників), актів для вивчення рівня задоволення отримувачів соціальних послуг, їх заповнення і аналіз.

 Станом на 01.11.2019 р. чисельність громадян, які отримали послугу соціальна адаптація у відділенні денного перебування територіального центру складала 490 осіб.  В оцінюванні роботи по отриманню послуги брали участь 100 громадян, що склало 20% загальної кількісті отримувачів                                                                                                                                                                                                                                                                                              за категоріями:

-  чоловіків – 10 (10%)

-  жінок – 90 (90%)

за віком:

36- 60 років – 11%,

61-70 років – 18%,

71-80 років – 55%,

81-90 років – 15%,

91-100 років – 1%.

Внутрішня оцінка якості надання послуги соціальна адаптація  відділення денного перебування проводилась методом:

- опитування/анкетування отримувачів соціальної послуги ;

- спостереження за процесом надання соціальної послуги;

- бесіда/співбесіда з працівниками територіального центру, що надають соціальні послуги;

- вивчення документації, у тому числі звернень отримувачів соціальних послуг

за  кількісними та якісними показниками, шо зазначено в анкетах та актах обстеження.

      

 

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ 
послуги соціальної  адаптації

(згідно додатку 4  до Державного стандарту соціальної адаптації) 

  1. Кількісні показники:

кількість скарг та результати їх розгляду (у розрахунку на 100 отримувачів соціальної послуги) –  згідно журналу реєстрації пропозицій, заяв і скарг  громадян у відділення денного перебування за період проведення моніторингу скарг на роботу відділення  не надходило – 0%;

кількість задоволених звернень про отримання послуги соціальної адаптації (% від загальної кількості звернень) - згідно журналу реєстрації обліку особистого прийому громадян за період з 01.01.19 по 01.01.20   зареєстровано 18 звернень, з них 2 звернення отримувачів послуги соціальної адаптації,   які  було роз`ясненно і задоволено – 100%;

чисельність працівників, які підвищили рівень кваліфікації (%) – 90% протягом звітного періоду підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації 2-х працівників відділення денного перебування   у сфері надання послуг  не проводилася; працівники ( 1 соціальний працівник, 1 медична сестра) використовували самоосвіту для набуття та поглиблення професійних знань, технічних умінь шляхом використання онлайн-ресурсів. Соціальний працівник навчається заочно в Бердянському державному педагогічному університеті на  3 курсі. Медична сестра проходить підвищення кваліфікації 1 раз на 5 років, останій раз –в 2017 році.

У  2019 році не проводилася атестація соціального працівника.

періодичність здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги – моніторинг проводится  1 раз на 2 роки – 100%

відповідність встановлених показників якості отриманим у ході контролю – у ході контролю було встановлено що  всі показники якості відповідають Державному стандарту соціальної адаптації та складають 100% від загальної кількості показників.

(таблиці згідно додатку 2  Порядоку проведення  моніторингу та

оцінки якості соціальних послуг)

Оцінка кількісного показника «кількість скарг»

Відсотковий еквівалент

статус

0%

«Добре»

     Оцінка кількісних показників надання послуги соціальної адаптації

 

Кількісні показники

Відсотковий еквівалент

Статус

частка задоволених звернень про отримання послуги соціальної адаптації (% від загальної кількості звернень)

100%

«Добре»

частка працівників, які підвищили рівень кваліфікації (%)

90%

«Добре»

періодичність (своєчасність) здійснення моніторингу якості надання послуги соціальної адаптації

100%

«Добре»

відповідність встановлених показників якості отриманим у ході контролю

100%

«Добре»

Згідно шкали оцінки кількісних показників соціальних послуг                    (100% + 90% + 100% +100% )/4=98%  відповідають встановленому рівню - «Добре».

  1. Якісні показники:

1)Адресність та індивідуальний підхід

Критерії оцінювання:

наявність визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги - шляхом опитування та спостереження 100 отримувачів послуги соціальної адаптації було  визначено ступень індивідуальних потреб за шкалою оцінки можливості виконання елементарних та складних дій.
 Інформація щодо визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги міститься у карті визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг і знаходиться в особовій справі отримувача соціальних послуг – 100% ;

наявність індивідуального плану надання послуги соціальної адаптації, що відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувача соціальної послуги - індивідуальні плани надання послуги соціальної адаптації, які ґрунтуються на визначенні індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складалися й узгоджувалися з кожним отримувачем соціальної послуги. Індивідуальний план складався за формою згідно  додатку 3 Державного стандарту у двох примірниках та підписувався отримувачем соціальної послуги та директором терцентру (надавачем соціальної послуги). Один примірник індивідуального плану знаходиться у отримувачів соціальної послуги, другий залишається в особовій справі отримувача послуги соціальної адаптації - 100%;

забезпечення перегляду індивідуального плану надання послуги соціальної адаптації - індивідуальні плани коригуються через місяць з дня початку його надання (за потреби), надалі–щокварталу (за потреби).

Протягом 2019 року проведено перегляд  індивідуальних планів 100 отримувачів послуги соціальної адаптації – 100%;

          По показнику оцінки «Адресність та індивідуальний підхід» результат становить  100%, тобто отримує статус «Добре».

 

2) Результативність

Критерії оцінювання:

рівень задоволеності послугою соціальною адаптації (за оцінками отримувачів соціальної послуги) - згідно проведеного анкетування та співбесіди 100 отримувача повністю задоволенні послугою соціальною адаптації, шо зазначено в анкетах  – 100%;

покращення емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивні зміни у стані отримувача соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли послуга соціальної адаптації не надавалась - під час анкетування 100  отримувачів послуги   соціальної   адаптації   констатували   покращення   емоційного,

психологічного, фізичного стану порівняно з періодом, коли соціальна послуга не надавалась, згідно анкет – 100%;

проведення опитувань, збору відгуків (у тому числі з метою виявлення попиту на послуги суб’єкта, що надає послугу соціальної адаптації), реагування на скарги отримувачів соціальної послуги та/або їх законних представників та проведення роботи щодо надання роз’яснень отримувачам соціальної послуги та/або їх законним представникам –  проводилось опитування отримувачів послуги соціальної адаптації щодо якості надання соціальної послуги.

За результатами анкетування (100 отримувачам соціальної послуги) були отриманні позитивні відгуки щодо роботи соціального працівника, медичної сестри. Скарг не зареєстровано.

Серед отримувачів  послуги соціальної адаптації працівниками відділення  постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо надання соціальної послуги - 100%;

розроблення та застосування системи заохочення надавачів соціальної послуги, роботу яких позитивно оцінюють отримувачі соціальної послуги - для заохочення надавачів соціальної послуги  у територіальному центрі застосовується  Положення про преміювання працівників територіального центру.

Отримувачі послуги соціальної адаптації (100 осіб) позитивно оцінюють роботу працівників відділення – 100%;

проведення внутрішнього моніторингу якості надання  послуги соціальної адаптації - внутрішній моніторинг та оцінка якості надання послуги соціальної адаптації проводиться один раз на 2 роки.

По показнику оцінки  «Результативність» результат становить 100% , тобто отримує статус «Добре».

 

3) Своєчасність.

Критерії оцінювання:

прийняття рішення щодо надання послуги соціальної адаптації, визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання послуги соціальної адаптації у встановлений строк - рішення про надання послуги соціальної адаптації чи відмову у її наданні приймається суб’єктом, що надає соціальну послугу (територіальним центром) протягом 14 календарних днів з моменту звернення (подачі заяви) отримувача соціальної послуги або його законного представника та з урахуванням ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, що визначається згідно з таблицею 1 додатка 1 до  Державного стандарту. Сума балів, за якою визначають ступінь індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, повинна складати не менше 12 балів.

        Проведення комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та складання індивідуального плану здійснюються  протягом 5 календарних днів з дати:

- звернення (подання заяви) отримувача  соціальної послуги або його законного представника;

- отримання відділенням денного перебування відповідного запиту управління соціального захисту населення.

 Порушень по дотриманню цих вимог не виявлено  – 100%.

Підписаний у двосторонньому порядку договір на надання послуги соціальної адаптації - з кожним отримувачем соціальної послуги або його законним представником протягом 5 днів з дня прийняття рішення про надання послуги соціальної адаптації укладається договір про її надання.

Укладання договору про надання послуги соціальної адаптації здійснюється за участю отримувача соціальної послуги або його законного представника. Договір підписується отримувачем соціальної послуги або його законним представником та представником суб’єкта (директором терцентру), що надає соціальну послугу. Кожна зі сторін отримує один примірник договору.

         Порушень по дотриманню цих вимог не виявлено   – 100%;

Строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі - строки надання послуги соціальної адаптації узгоджуються з отримувачем соціальної послуги та/або його законним представником після проведення комплексного визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та зазначаються у договорі про надання послуги адаптації.

Надання соціальних послуг відбувається у строки та терміни, зазначені у договорі,  договір з отримувачами послуги соціальної адаптації укладається на один рік та лонгуєтся щорічно, зміни до договору вносяться шляхом укладання додаткової угоди, засвідченої підписами сторін.

         Надання послуги соціальної адаптації відбувається у строки зазначені у договорах, порушень по дотриманню цих вимог  не виявлено – 100%.

По показнику оцінки  «Своєчасність» результат становить 100% , тобто отримує статус «Добре».

 

4) Доступність та відкритість.

Критерії оцінювання:

наявність приміщень, що відповідають санітарним та протипожежним вимогам Територіальний центр розташований на 1 поверсі 3-х поверхової будівлі. Біля будівлі територіального центру розташований асфальтований майданчик, який використовують для паркування транспортних засобів обслуговуємих центру, в тому числі і  осіб з інвалідністю. Ганок територіального центру обладнаний пандусом з установленими паралельно до поверхні пандуса поручнями. Вхідні та внутрішні двері відповідають безбар’єрному доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщення. Санвузел обладнаний для потреб осіб з інвалідністю та маломобільних верств населення. В наявності  є зона маневрування перед вбиральнею. У  приміщенні  територіального центру кабинетна       система,      рецепція        або           місце    прийому    відсутне.                                       

Прийом проводиться у кабінеті директора або фахівця відділення (завідуюча відділення соціальної допомоги вдома, соціальний працівник відділення денного перебування).  Вздовж  стін  коридору встановлені поручні.

В приміщенні  територіального центру є інформаційні куточки, стенди, дошка оголошень, роздаткові друковані матеріали, буклети з якими  відвідувачі можуть ознайомлюватись самостійно, також  розміщено інформацію про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги, копії Положень про територіальний центр, Положень про відділення, Витяги із Державних стандартів. Роздатний друкований матеріал є у наявності як в паперовому вигляді так і на електронних носіях.

         Керівництвом територіального центру постійно проводиться роз`яснювальна робота щодо надання соціальніх послуг (платних та безоплатних) шляхом розповсюдження буклетів щодо надання соціальних послуг терцентром, виступів на зборах міської Ради ветеранів Великої Вітчизняної війни та праці, селищної ради  с. Рубіжне. Розповсюджуються буклети про надання соціальних послуг терцентром.  Інформація про роботу територіального центру висвітлюється на офіційному веб-сайті Новогродівської міської ради  novogrodovka-rada.gov.ua.

         Документація з протипожежної  безпеки  знаходиться в актуальному стані (наказ директора про призначення відповідальних осіб за стан охорони праці, техники безпеки, пожежної безпеки у територіальному центрі, план євакуації при пожарі із приміщення). В наявності  8  протипожежних приладів – 2 порошкових  та  6 вуглекислотних вогнегасників.

    

5) Повага до гідності отримувача соціальної послуги

Критерії оцінювання:

відгуки отримувачів соціальної послуги щодо ставлення до них надавачів соціальної послуги - за результатами проведеного анкетування 100 отримувача послуги соціальної адаптації щодо ставлення до них працівників територіального центру, отримано схвальні відгуки, за  період  оцінювання отримано 5 подяк які надійшли   до установи (журнал  «Скарг, відгуків та пропозицій»    )   за якісну роботу працівників відділення – 100% ;

повага до гідності отримувачів соціальної послуги та недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо них - соціальний працівник та медична сестра застосовують індивідуальний підхід (з урахуванням фізичного та психічного стану отримувачів соціальної послуги) та з повагою ставляться до раси, національності, культури, релігії, віку, статі отримувачів соціальної послуги, провадить свою діяльність з повагою до гідності отримувачів соціальної послуги та  недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо них. Фактів негуманних і дискримінаційних дій щодо отримувачів соціальної послуги не зафіксовано -100%

наявність оформлених стендів з інформацією про правозахисні організації та порядок подання і розгляду скарг - працівники відділення надають послуги з повагою до гідності, дотримання принципу

конфіденційності отримувача соціальної послуги, про це свідчять відгуки у журналі «Скарг, відгуків та пропозицій» щодо ставлення до них надавачів соціальної послуги.

У наявністі на інформаційному  стенді разтошовані графіки прийому громадян директором (особистий прийом) та «Прямої лінії» - 100%

наявність у договорі про надання соціальної послуги положень щодо дотримання принципу конфіденційності – наявність у договорі про дотримання принципу конфіденційності пункт 2.3., працівники дотримуються Закону України  «Про захист  персональних даних», громадяни- отримувачи надають розписку – згоду на обробку та використання персональних даних -100%

 

6) Професійність

Критерії оцінювання:

штатний розпис сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації суб’єкта, що надає соціальну послугу -

Територіальний центр, що надає соціальну послугу, забезпечує необхідну (при можливості) кількість працівників відповідно до потреб отримувачів соціальної послуги згідно зі штатним розписом, складенним в установленному законодавством порядку.

Безпосереднє надання соціальної послуги здійснює у відділенні денного перебування, надавач соціальної послуги - соціальний працівник та медична сестра. Територіальний центр  у разі потреби залучає до надання соціальної послуги інших спеціалістів, зокрема юрисконсультів, працівників ПФУ, УСЗН, дільничих інспекторів, медичних працівників, психологів, працівників бібліотекі, волонтерів та інших.

наявність затверджених посадових інструкцій - посадові інструкції є у наявності, затверджені директором.

розроблені графіки проведення навчання, підвищення кваліфікації та атестації соціальних працівників  - графіки розроблені для всіх працівників терцентру, затверджені директором

наявність документів про освіту (державного зразка) працівників суб’єкта, що надає соціальну послугу- документів про освіту в наявності є

наявність особистих медичних книжок надавачів соціальної послуги та проходження обов’язкових медичних оглядів- потреби у медичних книжках згідно законодавста немає, проходження медоглядів для працівників 1 раз на рік

графік проведення робочих нарад з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг- в наявності, 1 раз на місяць.

наявність обладнання, твердого та м’якого інвентарю, витратних матеріалів, транспорту для надання соціальної послуги – обладнання (компьютери та інше ), твердий  інвентарь (столи , стільці, шафи та інше), витратні матеріали (канцтовари, моющі засоби та інше)  в наявності

участь фахівців суб’єкта, що надає соціальну послугу, в нарадах, конференціях з обміну досвідом, "круглих столах" тощопрацівники  приймають участь в нарадах, "круглих столах".

 

 

 

   Оцінка якісних показників надання послуги  соціальної    адаптації

 

Показники якості

Оцінка

Результат

Адресність та індивідуальний підхід

100%

«Добре»

Результативність

100%

«Добре»

Своєчасність

100%

«Добре»

Доступність та відкритість

100%

«Добре»

Повага до гідності отримувача соціальної послуги

    100%

«Добре»

       

Згідно шкали оцінки якісних показників соціальних послуг                    (100%+100%+100%+100%+100%)/5=100%  відповідають встановленому рівню - «Добре».

 

 

Оцінка якості послуги  соціальної адаптації в цілому

Узагальнений статус

Оцінка

Рекомендації по роботі з суб’єктом, що надає соціальну послугу

«Добре»

 99 %

Продовжувати надавати  послугу

 соціальної адаптації

Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальних послуг  (98%+100%)/2=99%, узагальнений статус відповідає встановленому рівню - «Добре».

Комісія з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг за результатами оцінки та виявлених проблем надання послуги соціальної адаптації (відділення денного перебування)  рекомендує продовжити роботу відділення та надання послуги, а також   визначити заходи щодо покращення стану надання послуги соціальної  адаптації.

 Заходи для покращення роботи  для надання

послуги соціальна адаптація (відділення денного перебування):

- Підвищення кваліфікаційного рівня працівників відділення (проведення семінарів, інформаційно - навчальних заходів, заняття з робітниками з питань підвищення їх професійного рівня)

- Продовжили своєчасно, якісно та в повному обсязі надавати  послугу соціальна адаптація

- Своєчасно здійснювали перегляд  індивідуальних планів, поновлювати документи які містяться в особовій справі                              

- Підтримувати  в актуальному стані інформаційні стенди, роздатковий матеріал (буклети)

- Продовжили співробітництво з громадськими об’єднаннями, благодійними та релігійними організаціями

- Продовжили інформаційно-роз’яснювальну роботу серед мешканців міста та представників товариств співвласників багатоквартирних будинків, громадських організацій

- Продовжувати роботу щодо виявлення одиноких громадян та осіб з обмеженими фізичними можливостями з метою надання їм необхідної допомоги

- Продовжувати дотримання вимог, показників забезпечення якості, строків, принципів послуги  встановленої у Державному стандарті соціальної адаптації

- Висвітлення роботи  відділення  денного перебування  на  офіційному веб-сайті Новогродівської міської ради  novogrodovka-rada.gov.ua. та на сторінках фейсбуку.

        

Директор територіального  центру                                              І.М.Шуруєва