ПОСЛУГИ ТА КОНСУЛЬТАЦІЇ ВІДДІЛУ

           ПОСЛУГИ ТА КОНСУЛЬТАЦІЇ ВІДДІЛУ

       Інформація соціально-правового характеру за запитами громадян і установ надається у формі архівної довідки, архівної копії або архівного витягу про підтвердження трудового стажу ( пільгового) , заробітної плати в установах та підприємствах міста. Заявнику необхідно мати при собі документи про підтвердження особи.

 Розгляд звернень громадян в архівному відділі Новогродівської міської ради здійснюється у відповідності до вимог норм Закону України «Про звернення громадян».        

        У відповідності до ст. 20 Закону України «Про звернення громадян» звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, встановлюється необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

        На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.

        Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

      Для підтвердження трудового стажу, розміру заробітної плати або навчання необхідно звертатися безпосередньо в ту організацію, установу, підприємство або учбовий заклад де громадянин працював чи проходив навчання. Документи з особового складу        (накази про прийом – звільнення працівників, особові справи службовців, особисті рахунки із нарахування заробітної плати) зберігаються в установах, організаціях і підприємствах протягом 75 років і не підлягають передачі до архіву. Якщо установа, організація, підприємство реорганізоване – необхідно звертатися до його правонаступника або установи вищої за рівнем. Якщо установа, організація , підприємство ліквідовано - громадянам необхідно звертатися до трудових архівів місцевих міських або селищних рад.