Parse error in downloaded data
logo062

Перелік функцій

Стислий перелік функцій:

Управління відповідно до покладених на нього завдань та наданих законодавством повноважень:

 1. Розробляє та подає в установленому порядку на розгляд міської ради проєкти програм, рішень стосовно питань соціального захисту населення та контролює хід їх виконання;
 2. Готує в межах повноважень висновки і пропозиції до проєкту Програми економічного і соціального розвитку м.Новогродівка на кожний рік;
 3. Встановлює перелік процесів, пов’язаних із наданням адміністративних та соціальних послуг із загальної системи процесів, які відбуваються в Управлінні;
 4. Аналізує  ситуацію  в соціально-трудовій  сфері  на відповідній  території, сприяє організації  переговорного   процесу  між  сторонами  соціального  партнерства, надає  їм організаційно-методичну допомогу;
 5. Забезпечує у межах своїх повноважень дотримання законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, вирішення колективних трудових спорів (конфліктів); здійснює реєстрацію, облік, зберігання колективних договорів, змін та доповнень до них;
 6. Забезпечує проведення моніторингу у сфері оплати та нормування праці;
 7. Організовує роботу по призначенню та виплаті усіх видів соціальних  допомог, передбачених законодавством України;   надає субсидії для відшкодування  витрат на оплату житлово-комунальних послуг, скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива; відшкодовує витрати на надання пільг за житлово-комунальні послуги за рахунок державного бюджету пільговій категорії громадян, у тому числі  учасникам бойових дій, які приймали  участь у антитерористичної операції ( надалі – АТО ) та членам сімей загиблих учасників АТО;
 8.  Здійснює оформлення та видачу довідок внутрішньо переміщеним особам (надалі -ВПО);
 9.  Забезпечує формування та ведення Єдиної інформаційної бази даних  ВПО;
 10. Здійснює перевірки фактичного місця проживання  для призначення (відновлення) соціальних виплат ВПО;
 11.  Здійснює контроль за правильністю надання державної соціальної допомоги, субсидій, соціальних виплат ВПО за місцем їх фактичного проживання/перебування та інших соціальних і компенсаційних виплат ;
 12.  Надає консультації громадянам з питань надання усіх видів адресної соціальної допомоги, знайомить з порядком оформлення, переліком необхідних документів, проводить співбесіди із заявником, визначення потреб сім'ї в інших видах допомоги чи послуг;
 13.  Забезпечує організацію роботи мобільного офісу комплексного виїзного обслуговування громадян;
 14.  Забезпечує виконання законодавства України щодо соціального  захисту ветеранів, осіб з інвалідністю, учасників бойових дій, які приймали участь в АТО, людей похилого віку,   дітей війни,   громадян,   які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, жертв нацистських переслідувань, жертв політичних репресій;
 15. Організовує виплату до 5 Травня разової грошової допомоги ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія  Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,  жертв нацистських переслідувань;
 16. Організовує роботу щодо виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, на транспортне обслуговування, замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування, щодо забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації;
 17. Організовує санаторне-курортне лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та учасників бойових дій, які приймали участь у АТО;
 18. Встановлює статуси ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань, реабілітованих, дітей війни, ветеранів праці, учасників бойових дій, які приймали участь в АТО, видає відповідні посвідчення, довідки та талони на пільговий проїзд;
 19. Забезпечує у разі потреби влаштування до будинків-інтернатів (пансіонатів) для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю;
 20. Здійснює прийом документів учасників ліквідації наслідків аварії Чорнобильської катастрофи на комісію по встановленню статусу та видачі посвідчень; складає текстові, статистичні звіти та інформації  про чисельність громадян, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, організовує роботу щодо виплати передбачених законодавством України компенсації та допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснює компенсаційні виплати,  надає  санаторно-курортні  путівки  учасникам ліквідації наслідків аварії;
 21. Веде довідково-інформаційну роботу з питань законодавства і нормативних актів,застосовуючи технічні засоби, а також облік чинного законодавства та  інших нормативних  актів з питань соціального захисту;
 22. Аналізує стан реалізації комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством  пільг соціально  незахищеним  верствам  населення;
 23. Здійснює нагляд за дотриманням законодавства щодо призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України шляхом перевірок пенсійних справ;
 24.  З метою забезпечення реалізації державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки, що мешкають на території м. Новогродівка:
  • здійснює міжвідомчу координацію з питань оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки;
  • організовує оздоровлення дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки, протягом року;
  • здійснює контроль за наданням послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки, за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
  • готує пропозиції щодо обсягів фінансування оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки і особливих умов для оздоровлення.

Структура Новогродівського міського управління соціального захисту населення

До складу Управління соціального захисту населення входять такі структурні підрозділи :

 • Відділ грошових виплат та компенсацій;
 • Відділ персоніфікованого обліку та обслуговування пільгової категорії громадян;
 • Відділ з питань соціально-трудових відносин;
 • Відділ обліку та звітності;
 • Головний спеціаліст-юрист;
 • Головний спеціаліст  з контролю за правилністю призначення і виплати пенсій;
 • Головний державний соціальний інспектор;
 • Державний соціальний інспектор;
 • Державний соціальний інспектор;
 • Головний спеціаліст автоматизованої обробки інформації;

При управлінні соціального захисту населення діє мобільний офіс комплексного виїзного обслуговування населення.

Послуги, які надаються населенню:

                 Найменування соціальної послуги

1.

Надання відвідувачам інформації з питань призначення всіх видів соціальної допомоги та житлової субсидії.

2.

Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

3.

Надання державної допомоги у зв`язку з вагітністю та пологами.

4.

Надання державної допомоги при народженні дитини.

5.

Надання державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

6.

Надання державної допомоги на дітей одиноким матерям.

7.

Надання державної допомоги при усиновленні дитини.

8.

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

9.

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям – особам з інвалідністю віком до 18 років та надбавки на догляд за ними.

10.

Надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним.

11.

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

12.

Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати їх або місце проживання їх невідоме.

13.

Надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги.

14.

Надання щомісячної допомоги Донецької облради учням професійно–технічних учбових закладів та студентам вищих навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації з числа дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що знаходяться на повному державному забезпеченні.

15.

Надання одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати – героїня».

16.

Надання компенсації по догляду за інвалідом 1 групи чи престарілим, який досяг 80-річного віку.

17.

Надання допомоги дітям-сиротам та прийомним батькам

18.

Надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово–комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

19.

Надання довідок населенню про отримання (неотримання) допомоги, та про те, що не перебуває на обліку

20.

Виплата допомоги на поховання осіб з інвалідністю з дитинства та осіб, що не мають право на пенсію

21.

Видача путівок на санаторно-курортне лікування особам з інвалідністю , ветеранам війни.

22.

Надання компенсації особам з інвалідністю війни та особам з інвалідністю за невикористану путівку на санаторно-курортне лікування та на оздоровлення

23.

Встановлення статусу учасника війни та видача «Посвідчення учасника війни».

24.

Встановлення статусу інваліда війни та видача «Посвідчення інваліда війни».

25.

Встановлення статусу дружини (чоловіка) загиблого (померлого) ветерана війни та видача «Посвідчення члена сім`ї загиблого (померлого) ветерана війни.

26.

Видача пільгових талонів на проїзд ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань.

27.

Оформлення документів особам з інвалідністю на отримання спецавтотранспорту.

28.

Виплата особам з інвалідністю щорічної грошової компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та транспортне обслуговування.

29.

Надання ветеранам війни щорічної разової грошової допомоги до 5 Травня

30.

Забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації.

31.

Оформлення документів на влаштування на постійне місце проживання до будинків-інтернатів осіб з інвалідністю та пенсіонерів.

32.

Призначення 50%-ї пільги особам з інвалідністю по зору 1 та 2 групи та дітям – особам з інвалідністю до 18 років на житлово-комунальні послуги.

33.

Видача направлень особам з інвалідністю на надання реабілітаційних послуг в реабілітаційних установах.

34.

Надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим особам з інвалідністю та пенсіонерам.

34.

Надання допомоги на поховання .

36.

Встановлення статусу «Ветеран праці» та видача «Посвідчення ветеран праці».

37.

Встановлення статусу «Жертви нацистських переслідувань» та видача «Посвідчення жертви нацистських переслідувань».

37.

Встановлення статусу «Реабілітованого» та видача «Посвідчення реабілітованого».

39.

Прийняття заяв на обслуговування терцентром від незахищених верств населення, здійснення відповідних запитів . Прийняття рішення про необхідність або відмову в соціальному обслуговуванні.

40.

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадянам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС.

41.

Оформлення документів на встановлення статусу постраждалого внаслідок аварії на ЧАЕС та видача відповідного посвідчення.

42.

Надання одноразової компенсації сім`ям, які втратили годувальника, із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою.

43.

Надання щомісячної компенсації на продукти харчування громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорії.

44.

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників бойових дій, які приймали участь в анти терористичній операції Надання професійної адаптації учасникам бойових дій, які приймали участь в анти терористичній операції

45.

Відшкодування втраченого заробітку громадянам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС 2 категорії, який вони мали до ушкодження здоров`я, якщо захворювання, пов`язане з аварією на ЧАЕС, призвело до стійкої втрати професійної працездатності.

46.

Надання щорічної допомоги на оздоровлення громадянам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС.

47.

Надання одноразової компенсації учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, які стали особам з інвалідністюи внаслідок Чорнобильської катастрофи.

48.

Відшкодування вартості стоматологічних послуг та забезпечення медикаментами, осіб які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС

49.

Встановлення статусу та видача довідки «Дитина війни»

50.

Надання матеріальної допомоги у випадках: стихійного лиха, оперативного лікування та протезування, тяжких захворювань, святкових дат та подій та інших обставин, які суттєво впливають на нормальну життєдіяльність особи.

51.

Виплата щомісячної стипендії громадянам похилого віку, яким виповнилося 100 і більше років

52.

Здійснення реєстрації, обліку, зберігання колективних договорів, змін та доповнень до них.

53.

Забезпечення реалізації прав громадян на альтернативну (невійськову) службу.

54.

Надання методичної та практичної допомоги підприємствам незалежно від форм власності і господарювання у застосуванні законодавчих актів з питань соціально-трудовимх відносин.

55.

Надання щорічної компенсації на придбання твердого палива та скрапленого газу особам, які мають на це право .

56.

Надання пільг на послуги зв`язку та встановлення квартирних телефонів особам, які мають на це право.

57.

Надання пільг на житлово-комунальні послуги та на проїзд особам, які мають право на пільги.

58.

Надання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи