Light Snow

-3.67°C

Новогродівка

Light Snow
Вологість: 93%
Вітер: ENE від 4.26 M/S
logo062

Умови прийняття

Умови прийняття на службу в органах місцевого самоврядування

Прийом на службу в органах місцевого самоврядування здійснюється на конкурсній основі. Органи місцевого самоврядування при проведенні конкурсу керуються Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України                  від 15.02.2002 № 169, а при проведенні іспитів — Загальним порядком проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженим спільним наказом Головного управління державної служби України та Української Академії державного управління при Президентові України від 10.05.2002 № 30/84, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.05.2002 за № 446/6734, з урахуванням особливостей проходження служби в органах місцевого самоврядування, визначених Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

I. Особливості проведення конкурсу при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування.

Конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування третьої — сьомої категорій проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. № 169, крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

Для проведення конкурсу розпорядженням міського голови утворюється конкурсна комісія, яку очолює секретар міської ради. До складу комісії можуть включатися керівники відділів, управлінь, посадові особи виконавчих органів міської ради, працівники кадрової і юридичної служб, інші працівники. У органі місцевого самоврядування з нечисленним апаратом (до п'яти осіб) конкурсну комісію може очолювати керівник цього органу, а до складу конкурсної комісії можуть включатися депутати відповідної ради.

Рішення про проведення конкурсу приймається міським головою за наявності вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування. Конкурс проводиться поетапно.

Перший етап — публікація у пресі та поширення через інші засоби масової інформації відомостей про конкурс на заміщення вакантних посад та умови конкурсу не пізніше як за місяць до проведення конкурсу, а також доведення інформації до відома працівників міської ради, її виконавчих органів.

Другий етап — прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади.

Третій етап — проведення іспиту та відбір кандидатів.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають на ім'я міського голови заяву, до якої додаються особовий листок обліку кадрів, автобіографія, копія документів про освіту, декларація про доходи, зобов'язання фінансового характеру, в тому числі і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім'ї за формою, затверджуваною Міністерством фінансів України. Кадрова служба відповідного органу місцевого самоврядування перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посаду посадової особи місцевого самоврядування. Якщо зазначені документи кандидатів не відповідають встановленим вимогам, то за рішенням голови конкурсної комісії вони до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у кадровій службі.

II. Порядок проведення іспитів кандидатів на заміщення вакантних посад в органах місцевого самоврядування.

З метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад в органах місцевого самоврядування конкурсною комісією органу місцевого самоврядування, в якому оголошено конкурс, проводиться іспит.

Кадрова служба за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

Іспит складають кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посади посадових осіб місцевого самоврядування. Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням. Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну службу», «Про боротьбу з корупцією», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідних відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської ради.

Порядок проведення іспиту в органі місцевого самоврядування та перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відділів, управлінь міської ради затверджуються головою відповідної ради, в якій проводиться конкурс, відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169, а при проведенні іспитів — Загальним порядком проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженим спільним наказом Головного управління державної служби України та Української Академії державного управління при Президентові України від 10.05.2002      № 30/84, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.05.2002 за        № 446/6734, з урахуванням особливостей служби в органах місцевого самоврядування, визначених Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про місцеве самоврядування в Україні». Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на нормах чинного законодавства України. Питання, що ґрунтуються на правових нормах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

Екзаменаційні білети для проведення іспитів кандидатів на заміщення вакантних посад в органах місцевого самоврядування складаються за формою, наведеною у додатку 2 Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, та затверджуються головою конкурсної комісії.

До кожного білета включається по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закону України «Про державну службу» (в частині, що регулює питання служби в органах місцевого самоврядування), Закону України «Про боротьбу з корупцією» та два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень міської ради, її відділів, управлінь — всього п'ять питань.

Кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву в цьому органі місцевого самоврядування і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

Рішення конкурсної комісії та результати іспиту можуть бути оскаржені у порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців».

З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей працівників, які претендують на зайняття посад в органах місцевого самоврядування, призначення на які здійснюється міським головою може проводитись їх стажування терміном до двох місяців.

 

Відбір кандидата на стажування проводиться з ініціативи відповідного органу місцевого самоврядування, де має відбутися стажування. При цьому необхідна письмова заява самого стажиста, згода керівників за місцем його основної роботи міського голови за місцем стажування. Працівники, які досягли встановленого Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» граничного віку, до стажування не залучаються.

Зарахування на стажування, терміни та зміни порядку його проходження оформлюються розпорядженням міського голови де проводиться стажування.

Особа, яка не є посадовою особою місцевого самоврядування чи державним службовцем, після успішного закінчення стажування при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування проходить конкурс в установленому порядку.

Посадова особа місцевого самоврядування або державний службовець після успішного закінчення стажування можуть бути переведені на службу в органи місцевого самоврядування за рішенням міського голови без конкурсного відбору або можуть бути зараховані до кадрового резерву посадових осіб відповідної ради.

При прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування може встановлюватися випробування терміном до шести місяців. Випробування обумовлюється угодою сторін при укладенні трудового договору. Умова про встановлення випробування повинна бути визначена в розпорядженні міського голови про прийняття осіб на відповідну посаду.

Якщо посадова особа у період випробування була відсутня на роботі у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строки випробування може бути продовжено на відповідну кількість днів, протягом яких вона була відсутня.

Коли строк випробування закінчився, а посадова особа продовжує працювати, то вона вважається такою, що витримала випробування, і наступне розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах згідно з чинним законодавством.

Якщо протягом строку випробування встановлено невідповідність посадової особи посаді, на яку її прийнято, сільський, селищний, міський голова, голова районної, районної у місті, обласної ради протягом цього строку має право розірвати трудовий договір. Розірвання трудового договору з цих підстав може бути оскаржене посадовою особою в порядку, встановленому для розгляду трудових спорів у питаннях звільнення. Інші питання, що стосуються встановлення випробування при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування, мають вирішуватися відповідно до КЗпП України.

Згідно із статтею 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на час відсутності (відпустки) посадових осіб органів місцевого самоврядування (крім виборних посад) для виконання їх повноважень можуть прийматися на службу особи за строковим трудовим договором (контрактом). Тобто, при потребі виконання роботи тимчасово відсутньої посадової особи (довготермінове відсторонення від посади, хвороба, відпустка, тощо), на час її відсутності може бути прийнята інша особа на умовах контракту (без конкурсу).

Відповідно до статті 21 КЗпП України контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови розірвання договору можуть встановлюватись угодою сторін. Особи, прийняті на роботу на умовах контракту в органи місцевого самоврядування, не набувають статусу посадових осіб місцевого самоврядування, вони не складають Присяги, їм не встановлюється ранг і період роботи за контрактом не зараховується до стажу служби в органах місцевого самоврядування чи стажу державної служби.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» голови районних, районних у містах, обласних рад, Київський та Севастопольський міський голова та міські голови (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) мають право самостійно (без конкурсу) добирати та приймати на службу своїх помічників, радників (патронатну службу).

На посади патронатної служби приймаються громадяни України, які мають необхідний досвід роботи в органах управління відповідної галузі чи сфери діяльності. З метою набуття працівниками патронатної служби практичного досвіду, перевірки їх професійного рівня і ділових якостей може встановлюватися випробування, а також проводитися стажування.

Працівники патронатної служби є посадовими особами місцевого самоврядування, вони складають Присягу, їм присвоюються ранги відповідно до статті 14 зазначеного Закону. На них, як і на інших посадових осіб місцевого самоврядування, поширюються обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби, у тому числі і обмеження, встановлені статтями 12 та 18 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Для зайняття посад і просування по службі за рішенням органу місцевого самоврядування створюється кадровий резерв.

Формування кадрового резерву передбачає добір працівників, які:

спроможні запроваджувати демократичні цінності правової держави та громадянського суспільства, відстоювати права людини і громадянина;

мають професійні навички, що ґрунтуються на сучасних спеціальних знаннях і аналітичних здібностях, для прийняття та успішного виконання управлінських рішень.

Кадровий резерв формується з:

посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію або пройшли стажування і рекомендовані атестаційною комісією на вищі посади;

державних службовців, які бажають перейти на службу в органи місцевого самоврядування;

спеціалістів виробничої, соціально-культурної, наукової та інших сфер, а також випускників вищих навчальних закладів відповідного профілю, у тому числі зарахованих на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів державного управління.

До кадрового резерву зараховуються особи, які виявили бажання зайняти посаду в органах місцевого самоврядування, мають відповідну кваліфікацію та освіту або здобувають її.

Якщо посада, до кадрового резерву на яку зараховано працівника, стає вакантною, він, за наявності рівних даних, має переважне право на її заміщення під час проведення конкурсу.

Просування по службі посадової особи місцевого самоврядування, зарахованої до кадрового резерву, може здійснюватися за рішенням міського голови поза конкурсом.

Друк