Хмарно

0.41°C

Новогродівка

Хмарно
Вологість: 100%
Вітер: SE від 0.77 M/S
logo062

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ рішення Новогродівської міської ради «Про затвердження Правил торгівлі на ринку в місті Новогродівка” (нова редакція)

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

Назва акта: проект рішення Новогродівської міської ради «Про затвердження Правил торгівлі на ринку в місті Новогродівка” (нова редакція).

 

Даний аналіз регуляторного впливу розроблений у відповідності зі ст.8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 № 1160-ІУ, Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженою Постановою КМУ від 11.03.2004 № 308, і визначає правові і організаційні основи реалізації проекту рішення Новогродівської міської ради «Про затвердження Правил торгівлі на ринку в місті Новогродівка».

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається вирішити шляхом державного регулювання господарських відносин

Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах громади у відповідності з частиною 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлюють згідно законодавства правила торгівлі на ринках, за порушення яких передбачена адміністративна відповідальність. Також, наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України за № 57/188/84/105 від 26.02.2002, затверджені Правила торгівлі на ринках, згідно з якими органи місцевого самоврядування можуть встановлювати правила торгівлі на ринках з урахуванням положень вищевказаних Правил.

Діючим законодавством визначено, що ринок – це спеціально відведене і обладнане місце для надання послуг з продажу товарів, на території якого суб’єкт господарювання, який має право на користування або розпорядження даною земельною ділянкою, організовує або забезпечує створення належних умов для здійснення процесу купівлі-продажу товарів за цінами, які складаються в залежності від попиту і пропозицій.

Встановлені вимоги до об’єктів ринкової торгівлі є обов’язковими для всіх суб’єктів підприємницької діяльності. Однак, мають місце порушення діючого законодавства, правил торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами, часто відсутні документи, що підтверджують якість товарів, відсутні цінники.

У зв’язку зі змінами в діючому законодавстві (прийняття Податкового Кодексу та інші зміни), а також враховуючи значну кількість громадян, які здійснюють покупки на ринку міста, питання санітарного стану території ринку, дотримання правил продажу продовольчих і непродовольчих товарів, створення умов для підвищення якості обслуговування покупців є актуальними і потребують подальшого врегулювання.

Даний регуляторний акт направлений на досягнення конкретної цілі – чіткої позиції про відповідальність суб’єктів господарювання, функціональними обов’язками яких є створення належних умов для проведення торгової діяльності, і продавців за порушення правил торгівлі на ринку в місті Новогродівка з метою подальшого удосконалення роботи ринку.

2. Визначення цілей державного регулювання

            - встановлення єдиних і зрозумілих правил торгівлі на ринках для всіх учасників риночної торгівлі;

- встановлення чітких вимог до адміністрації ринків за порушення правил торгівлі на ринках з метою подальшого удосконалення роботи ринків;

- створення сприятливих умов для споживачів при придбанні товарів на ринках.

 

 

3. Визначення і оцінка всіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей            

            Правила торгівлі на ринку в містіНовогродівка викладені в новій редакції з врахуванням вимог нормативно-правових актів вищої юридичної сили.

            Перевагами цього способу регулювання є створення сприятливих умов для споживачів у придбанні товарів на ринках та встановлення чітких вимог до адміністрації ринків і продавців за порушення правил торгівлі з метою подальшого вдосконалення роботи ринків.

 

4. Опис механізмів і методів, які пропонуються для вирішення проблем

            Для реалізації поставленої мети пропонується проведення наступних заходів:

- активізація діяльності адміністрації ринків і продавців відносно дотримання вимог діючого законодавства на ринках міста, вимог до утримання територій ринків у відповідності з затвердженими нормами і Правилами, дотримання чистоти і порядку на ринках, підвищення якості обслуговування покупців.

Механізмом дії даного регуляторного акту є покладення відповідальності за створення належних умов для здійснення торговельної діяльності на адміністрацію ринків з метою подальшого удосконалення роботи ринків, підвищення якості обслуговування покупців і виключення скарг мешканців міста на порушення законодавства на ринках.

Реалізація проекту рішення Новогродівської міської ради «Про затвердження Правил торгівлі на ринку в місті Новогродівка” дозволить встановити чіткі вимоги до адміністрації ринків і продавців за порушення вимог діючого законодавства при здійсненні торговельної діяльності на ринках.

 

5. Обґрунтування можливостей досягнення цілей у випадку прийняття регуляторного акту

            Перевагами в досягненні визначених цілей є фактори:

- створення сприятливих умов для здійснення торговельної діяльності на території ринків для суб’єктів господарювання і для громадян;

- ознайомлення суб’єктів господарювання з Правилами торгівлі на ринку в місті Новогродівка.

            Даний регуляторний акт стимулює суб’єктів господарювання і громадян, які здійснюють торговельну діяльність на території ринків, виконувати вимоги, встановлені Правилами торгівлі на ринку в місті Новогродівка, у відповідності до діючого законодавства.

Регуляторний акт відповідає вимогам діючого законодавства, не потребує додаткових бюджетних витрат. Після проходження процедури оприлюднення може бути затверджений міською радою.


           6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Прийняття запропонованого регуляторного акта дозволить досягти наступих цілей.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

 

Сфера інтересів територіальної громади

Можливість отримання якісного обслуговування на ринках міста

Можливість розвитку на території міста сучасних підприємств ринкової торгівлі

Витрати відсутні


Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Можливість здійснювати торговельну діяльність у відповідності до вимог діючого законодавства


Витрати відсутні

Інформування суб’єктів господарювання по основним положенням регуляторного акта буде забезпечено шляхом його опублікування в офіційному друкованому виданні Новогродівської міської ради.

 

7. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акту

            Термін дії регуляторного акта не обмежується в часі у зв’язку з необхідністю постійно дотримуватись Правил торгівлі на ринку в місті Новогродівка.

            При внесенні змін чи доповнень до нормативно-правових актів вищої юридичної сили до Правил торгівлі на ринку в місті Новогродівка вноситимуться відповідні зміни або буде прийнятий новий регуляторний акт в установленому порядку.

 

           8. Визначення показників результативності регуляторного акту

            Головним показником результативності даного регуляторного акта є відсутність порушень суб’єктами господарювання (торгуючими і утримувачами ринків) чинного законодавства України з питань торгівлі на ринках, захисту прав споживачів, санітарно-епідеміологічного, податкового, ветеринарного і пожежного законодавства.


           9. Заходи відстеженнярезультативності нормативно-правового акта

            Здійснення спільних з контролюючими службами періодичних перевірок ринків з питань виконання суб’єктами господарювання вимог Правил торгівлі на ринках в місті Новогродівка, санітарно-епідеміологічного, податкового, ветеринарного і пожежного законодавства.

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися за даними відділу економіки Новогродівської міської ради.

Базове відстеження результативності дії даного регуляторного акту буде здійснюватися до набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено через рік після набрання ним чинності.

Періодичні відстеження будуть здійснюватися кожні 3 роки після проведення повторного.

На підставі результатів відстеження ефективності регуляторного акту буде прийматися рішення про залишення регуляторного акту без змін, необхідність внесення змін та доповнень до регуляторного акту, або визнання регулярного акта або окремих його положень такими, що втратили чинність.

 

Головний спеціаліст

відділу економіки                                                                                                       Р. О. Педько 

Друк

Фотогалерея

Наше місто

Наше місто

Наше місто

Наше місто

Наше місто

Наше місто

 • Банер 1

 • Банер 1

 • Банер 1

 • Банер 1

 • Банер 1

 • Банер 1

 • Банер 1

 • Банер 1

 • Банер 1

 • Банер 1

 • Банер 1

 • Банер 1

 • Банер 1