Хмарно

7.4°C

Новогродівка

Хмарно
Вологість: 83%
Вітер: ESE від 4.6 M/S
logo062

Склад громадської ради у 2015-2016 роках

 УКРАЇНА

НОВОГРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від  18 лютого   2015 року                   № 15

м. Новогродівка

Про затвердження складу та

положення про громадську раду

при виконкомі Новогродівської

міської ради

З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів із громадськістю,

врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19.02.2013 №76 «Про персональний склад громадської ради при облдержадміністрації», керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

в и р і ш и в:

1.      Затвердити склад та положення про громадську раду при виконкомі Новогродівської міської ради (додається).

2.      Визнати таким, що втратило чинність рішення виконкому Новогродівської міської ради від 20.03.2013 №36 «Про затвердження складу та положення про Громадську раду при виконкомі Новогродівської міської ради».

Секретар міської ради                                                                 Л.М.Булі

                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                            рішення виконкому міської ради

                                                                            від 18 лютого   2015 року № 15

СКЛАД

громадської ради при виконкомі Новогродівської міської ради

 

Ольховик

Інна Григорівна

-

Член первинної профспілкової організації незалежної профспілки гірників України ВП шахта 1/3 «Новогродівська» ДП «Селидіввугілля», голова громадської ради (за згодою)

 

Кухлєв

Антон Сергійович

-

Член Новогродівської міської організації профспілки працівників освіти і науки, заступник голови громадської ради           (за згодою)

 

Недураєва

Наталія Василівна

- Голова Асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків «Гєста», секретар громадської ради(за згодою)

                      

Члени:

Арестова

Валентина Іванівна

-

Представник Української Православної Церкви (Свято - Покровської парафії)                   (за згодою)

 

Бутрім

Оксана Павлівна

-

Бухгалтер об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Магнолія» (за згодою)

 

Євдаш

Надія Іванівна

-

Представник Релігійної організації «Релігійна громада Церкви Християн Віри Євангельської   «Преображення» міста Новогродівка Донецької області (за згодою)

 

Морозов

Віктор Михайлович

-

Голова об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Водолій» (за згодою)

 

Пастушкова

Лідія Іванівна

- Член Новогродівської міської організації жінок (за згодою)

 

Керуючий справами виконкому                                           Н.А.Кириченко  

 

                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                             рішення виконкому міської ради

                                                                             від 18 лютого   2015 року № 15

 

ПОЛОЖЕННЯ

про громадську раду при виконкомі Новогродівської міської ради

 

1. Громадська рада при виконкомі Новогродівської міської ради (далі – громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, який утворюється при виконкомі Новогродівської міської ради з метою здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією України та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань   формування та реалізації державної політики, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

       Положення про громадську раду погоджується з виконкомом міської ради, при якому вона утворена, та схвалена на його засіданні.

3. Основними завданнями громадської ради є:

- створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

- здійснення громадського контролю за діяльністю місцевих органів виконавчої влади;

- забезпечення врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень центральних і місцевих органів виконавчої влади.

4. Громадська рада відповідно до покладених на неї основних завдань:

готує і подає пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю;

подає пропозиції щодо строків проведення публічних громадських обговорень;

готує та подає пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю з питань, не передбачених орієнтовним планом;

розробляє та подає на розгляд пропозиції до плану проведення консультацій з громадськістю за визначеною тематикою із зазначенням переліку питань, строків та етапів, порядку оприлюднення інформації про проведення консультацій та врахування їх результатів;

здійснює інші заходи щодо організації та проведення консультацій з громадськістю згідно з Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики;

опрацьовує отримані за результатами проведення консультацій з громадськістю пропозиції і зауваження з питань формування та реалізації державної політики і подає їх в установленому порядку органу виконавчої влади;

       здійснює громадський контроль за врахуванням органом пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

       систематично інформує громадськість, зокрема через засоби масової інформації, на офіційному веб-сайті міської ради про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання;

       готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

5. Громадська рада з метою виконання покладених на неї завдань має право:

отримувати в установленому порядку від виконкому міської ради інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи) відповідно до напрямів роботи ради;

залучати до своєї роботи представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників)та окремих фахівців;

організувати і проводити семінари, конференції, збори, засідання за круглим столом та інші заходи.

6. Для формування складу громадської ради громадська рада не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу ради.

До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які є членами діючої громадської ради, та органу, при якому утворюється громадська рада.

Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів орган в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

• рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не пе-

редбачено його установчими документами, про делегування представника для

участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

• біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського

суспільства;

• копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського

суспільства;

• інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства

протягом останніх двох років.

За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що орган повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результати діяльності громадської ради, що діяла при органі виконавчої влади до проведення установчих зборів, якщо така була утворена.

Протокол установчих зборів, відомості про склад громадської ради орган

оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

 

7. Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

         Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами. Строк повноважень складу громадської ради – два роки.

         До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних та творчих спілок,   недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України.

         Членство в громадській раді є індивідуальним.

8. Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення ради у разі:

- систематичної відсутності члена ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж 2 рази);

- повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді;

- скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;

- неможливість члена громадської ради брати участь у роботі ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена ради недієздатним або обмежено дієздатним;

- подання членом громадської ради відповідної заяви.

9. Громадську раду очолює голова, який обирається членами ради з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування строком на два роки.

Голова громадської ради має заступника, який обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування

Головою громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу органу виконавчої влади.

Повноваження голови громадської ради можуть бути припинені за рішенням громадської ради у разі припинення його членства у раді, а також виникнення підстав, передбачених Положенням про громадську раду.

10. Організацію роботи громадської ради здійснює секретар, який обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

11. Голова громадської ради: організовує діяльність ради; скликає та організовує підготовку та проведення її засідань; підписує документи від імені ради; представляє раду у взаємовідносинах з виконкомом міської ради, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації; може брати участь у засіданнях виконкому міської ради.

12. Громадська рада провадить свою діяльність відповідно до затверджених нею планів роботи. Основною формою роботи громадської ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання ради можуть скликатися за ініціативою однієї третини загального складу її членів.

Засідання громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

Засідання громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник органу виконавчої влади.

За запрошенням голови ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

13. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду органом виконавчої влади.

Рішення органу, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у 10-денний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради та в інший прийнятий спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

14. Громадська рада інформує виконком міської ради та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов’язковому порядку в спеціально створеній рубриці «Громадська рада» на офіційному веб-сайті міської ради та оприлюднення в інший прийнятий спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

15. Для організаційного забезпечення своєї роботи громадська рада може утворювати робочий орган - секретаріат.

Порядок роботи секретаріату визначається громадською радою.

16. Забезпечення громадської ради приміщенням, засобами зв'язку, створення необхідних умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює виконком Новогродівської міської ради.

Керуючий справами виконкому                                                    Н.А.Кириченко

Положення про громадську раду підготовлено відділом з питань внутрішньої політики та організаційно-аналітичної роботи

Начальник відділу                                                                                              Гусак Н.Є.

Друк