Parse error in downloaded data
logo062
Документ від 04.06.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


04.06.2021
 
Про надання дозволу Комунальному підприємству «Комунтех» м.Новогродівка на укладання договору фінансового лізингу на придбання спецтранспорту

Керуючись Бюджетним кодексом України, Цивільним кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державні закупівлі», «Про фінансовий лізинг», з метою забезпечення оснащення спецтранспортом Комунального підприємства «Комунтех» м.Новогродівка, підвищення якості надання послуг, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  Новогродівська міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Надати дозвіл Комунальному підприємству«Комунтех» м.Новогродівка на укладання договору фінансового лізингу з АТ «Укрексімбанк» (ідентифікаційний код 00032112) для придбання: трактору колісного Belarus-1221.2 з додатковим обладнанням, машини дорожньої комбінованої МДКЗ-17 (з піскорозкидальним обладнанням, поливомийним та поворотним відвалом) на базі самоскиду МАЗ-6501, гакового навантажувача MULTILIFT XR10S.41 на шасі МАЗ-5340 (надалі – Транспорт) з правом викупу Транспорту, у тому числі з наступними істотними умовами:

  1) сума відшкодування вартості Транспорту – не більше 6 130 600,00 (шість мільйонів сто тридцять тисяч, 600) гривень;

  2) строк лізингу – до 48 місяців від дати отримання Транспорту згідно з актом    

приймання-передачі до договору фінансового лізингу;

  3) авансовий платіж – не менше 30,0% від вартості Транспорту 2 597 400,00(два мілйона п’ятсот дев’яносто сім тисяч чотириста грн.);

  4) відсоткова ставка – змінювана, визначається за розміром індикативної ставки UIRD (український індекс ставок за депозитами фізичних осіб у гривні строком на 12 (дванадцять) місяців), збільшеної на 1,62 відсоткові пункти, але не менше 9,7 % річних та не більше 25,0% річних;

  5) погашення лізингових платежів, які складаються з суми відшкодування вартості Транспорту (рівними частинами протягом усього строку лізингу), нарахованих відсотків і комісій, здійснюється щомісячно згідно графіком платежів. Розміри лізингових платежів визначаються згідно з умовами договору фінансового лізингу.

  1. Комунальному підприємству «Комунтех» м.Новогродівка:

  1) Забезпечити укладення договору фінансового лізингу з АТ «Укрексімбанк» на умовах, визначених згідно з пунктом 1 цього рішення.

  2) Погодити розмір комісії за управління та розмір комісії за надання фінансування з постійною комісією з питань бюджету, фінансів і цін, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування міської ради та профільною постійною комісією міської ради.

  3) Після закінчення строку дії договору фінансового лізингу вчинити усі необхідні дії щодо оформлення документів, що підтверджують право власності Комунального підприємства «Комунтех» м.Новогродівка на Транспорт.

  1. Уповноважити директора Комунального підприємства «Комунтех» м.Новогродівка Дробот Костянтина Геннадійовича:

 1)  Укласти договір фінансового лізингу з АТ «Укрексімбанк» на умовах, визначених згідно з пунктами 1 і 2 цього рішення (з можливістю самостійного визначення інших умов цього договору), та договір (-ори) страхування Транспорту з визначенням страхових платежів згідно з тарифами акредитованої страхової компанії.

  2) Виконувати усі дії та вчиняти всі правочини, необхідні для реалізації цього рішення (у тому числі підписувати договори про внесення змін до договору фінансового лізингу щодо зміни специфікації предметів лізингу, графіка лізингових платежів тощо по узгодженню з Новогродівською міською радою).

  3) Дозволити Комунальному підприємству «Комунтех» м.Новогродівка здійснювати витрати, пов’язані з належним утриманням та експлуатацією, ремонтом та технічним обслуговуванням Транспорту згідно з умовами договору фінансового лізингу.

  4)  З моменту отримання в користування Транспорту і до завершення строку дії Договору КП «Комунтех» зобов’язан за власний рахунок забезпечити страхування Транспорту. 

  1. Новогродівська міська рада бере на себе зобов язання щодо забезпечення виконання умов договору фінансового лізингу за рахунок виділення з бюджету Новогродівської міської територіальної громади коштів у розмірах та у строки, необхідні для повного і своєчасного виконання умов договору, що буде укладений з АТ «Укрексімбанк».
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів і цін, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування.

Міський голова                                                                   Олександр ШЕВЧЕНКО