Parse error in downloaded data
logo062
Документ № 8/10-4 від 30.04.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА

НОВОГРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

30.04.2021 №8/10-4
 
Про затвердження цільової соціальної Програми національно-патріотичного виховання в територіальній громаді Новогродівської міської ради на 2021-2025 роки

З метою реалізації на території територіальної громади Новогродівської міської ради державної політики у сфері національно-патріотичного виховання, на підставі Указу Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання», на виконання плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 року № 932,  враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 року № 1233-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року», розпорядження голови облдержадміністрації від 05 листопада 2020 року «Про затвердження цільової соціальної Програми національно-патріотичного виховання в Донецькій області на 2021-2025 роки», керуючись статтями 26, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити цільову соціальну Програму національно-патріотичного виховання в територіальній громаді Новогродівської міської ради на 2021-2025 роки (далі-Програма), що додається.
  2. Структурним підрозділам виконавчих органів Новогродівської міської ради - виконавцям заходів Програми забезпечити:

1) виконання Програми в межах видатків, передбачених в бюджеті Новогродівської міської територіальної громади на відповідну галузь;

2) постійний моніторинг виконання Програми та надання відділу культури, молоді та спорту Новогродівської міської ради щопівроку до 10 числа місяця наступного за звітним періодом, звіту про реалізацію заходів Програми.

  1. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на відділ культури, молоді та спорту Новогродівської міської ради, контроль – на заступника міського голови Рябцеву А.В.

Міський голова                                                                                      Олександр ШЕВЧЕНКО

Додаток 1

Додаток 2