Parse error in downloaded data
logo062
Документ від 14.04.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


14.04.2021
 
Про затвердження Порядку створення та легалізації органів самоорганізації населення на території територіальної громади Новогродівської міської ради

З метою сприяння створенню органів самоорганізації населення на території територіальної громади Новогродівської міської ради, створенню умов для реалізації кожним мешканцем громади його конституційного права на участь у управлінні громадськими справами та вирішенні питань місцевого значення, налагодження  тісної взаємодії з територіальною громадою, органами місцевого самоврядування, їх виконавчими органами, трудовими колективами й об'єднаннями громадян, керуючись Законом України " Про органи самоорганізації населення", статей 14, 25, 26 Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні ”, Новогродівська міська  рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Порядок створення та легалізації органів  самоорганізації  населення на території  територіальної громади Новогродівської міської ради (додаток1).

2. Затвердити типове Положення про орган самоорганізації населення (додаток 2).

3. Рішення Новогродівської міської ради від 26.07.2002 № 4/4-18 «Про затвердження Типового Положення про орган самоорганізації населення м.Новогродівка» вважати таким що втратило чинність.

4. Організаційне забезпечення виконання рішення покласти на відділ  з організаційних і представницьких питань Новогродівської міської ради  (Гусак).

5. Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на постійну комісію Новогродівської міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку, оборонної роботи, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян (Константинов), секретаря Новогродівської  міської ради Бєгалі Л.В.

          

Міський голова                                                                    Олександр ШЕВЧЕНКО

 Вкладення: