Parse error in downloaded data
logo062
Документ № 57-р від 18.03.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


НОВОГРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

18.03.2021 №57-р
 
Про внесення змін до Положення про облікову політику Новогродівської міської ради

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», наказів Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року № 1202 «Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року № 1017/18312, від 24 грудня 2010 року № 1629 «Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року   № 87/18825, Методичних рекомендацій щодо облікової політики суб’єкта державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 11, з метою дотримання принципів послідовності ведення бухгалтерського обліку, єдиної методики відображення господарських операцій:

1. Внести до Положення про облікову політику Новогродівської міської ради від 04 січня 2011 року такі зміни:

Пункт 5 Положення про облікову політику  Новогродівської міської ради у такій редакції:

«До складу малоцінних необоротних матеріальних активів зараховуються предмети вартістю до 20 000 (двадцять тисяч) гривень включно за одиницю (комплект) (з податком на додану вартість) та строк використання яких перевищує один рік. Амортизація необоротних матеріальних активів нараховується виходячи зі строків корисного використання основних засобів, визначених у додатку».

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника відділу обліку та звітності Інну ЛЯШЕНКО.

Міський голова                                                                    Олександр ШЕВЧЕНКО