Parse error in downloaded data
logo062
Документ № 8/9-22 від 26.03.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА

НОВОГРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

26.03.2021 №8/9-22
 
Про печатки і штампи старостинських округів

З метою належного надання адміністративних послуг на всій території Новогродівської міської ради територіальної громади, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року №55 «Деякі питання документування управлінської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій», керуючись статтями 26, 541 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Виготовити прості круглі печатки старостинських округів Новогродівської міської ради для довідок, актів обстеження, інших документів, що не носять правовстановлюючий, фінансовий, майновий характер.
  2. Затвердити опис простих круглих печаток старостинських округів Новогродівської міської ради (додається).
  3. Персональну відповідальність за збереження та використання простих круглих печаток старостинських округів Новогродівської міської ради покласти на старост відповідно.
  4. Доповнити список осіб, які несуть персональну відповідають за зберігання і законність використання печаток і штампів, затверджений розпорядженням міського голови від 01.06.2018  №85-р «Про затвердження відповідальних за зберігання печаток і штампів» (додаток).
  5. Відділу обліку та звітності (Ляшенко) взяти на облік прості круглі печатки старостинських округів.
  6. Старостам (Джига, Круподеря, Хрустальова):

1) З 01 квітня 2021 року в своїй діяльності використовувати прості круглі печатки старостинських округів Новогродівської міської ради;

2) При отриманні простих круглих печаток старостинських округів здати до відділу діловодства, контролю та кадрової роботи (Кондакова) печатки і штампи відповідних сільських рад для знищення.

  1. Відділу діловодства, контролю та кадрової роботи (Кондакова) видати  прості круглі печатки старостинських округів під особистий підпис, відповідальним за використання та зберігання печаток.
  2. Внести зміни до Положення про старосту Новогродівської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 15 грудня 2020 року №8/2-7 «Про утворення старостинських округів на території Новогродівської міської ради Донецької області»:

1) Пункт 18 частини другої Розділу ІІІ виключити.

2) Пункт 4 Розділу ІV викласти в такій редакції: «Організація діяльності старости» Положення в такій редакції: «Старості видається проста кругла печатка відповідного старостинського округу Новогродівської міської ради Донецької області без зображенням Державного Герба України. Староста несе персональну відповідальність за збереження і законність використання печатки. Для довідок, інших документів кутовий штамп оформлюється шляхом комп’ютерного набору реквізитів установи із зазначенням дати/номера документу. Набраний таким чином кутовий штамп розташовується у верхньому лівому кутку документу».

  1. Внести доповнення до розпорядження міського голови від 01.06.2018  №85-р «Про затвердження відповідальних за зберігання печаток і штампів».
  2. Дане рішення набирає чинності з 1 березня 2021 року.

Новогродівський міський голова                                                               Олександр ШЕВЧЕНКО

Додаток 1

Додаток 2