Parse error in downloaded data
logo062
Документ № 31-р від 12.02.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА

НОВОГРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

12.02.2021 №31-р
 
Про посилення заходів пожежної безпеки на об’єктах Новогродівської міської ради

З метою недопущення випадків виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пожежею, на об’єктах Новогродівської міської ради,  відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Правил  пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014   №1417, Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України   від 26.06.2013  № 444, Порядку функціонування добровільної пожежної охорони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 №564, керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

1.      Начальникам структурних підрозділів Новогродівської міської ради,  директорам комунальних підприємств та закладів Новогродівської міської ради, старостам Миколаївського, Галицинівського та Михайлівського старостинських округів Новогродівської міської ради:

1)  На підвідомчих об’єктах:

1.1)  призначити відповідальних осіб за пожежну безпеку окремих будівель, приміщень, дільниць, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту, визначити їх обов’язки та забезпечити проходження ними навчання з пожежної безпеки та пожежно-технічного мінімуму.

1.2) встановити відповідним документом (наказом, інструкцією тощо) протипожежний режим, який включає:

1.2.1) порядок утримання шляхів евакуації;

1.2.2) визначення спеціальних місць для куріння;

1.2.3) порядок застосування відкритого вогню;

1.2.4) порядок використання побутових нагрівальних приладів;

1.2.5) порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт;

1.2.6) правила проїзду та стоянки транспортних засобів;

1.2.7) порядок прибирання горючого пилу й відходів, зберігання промасленого спецодягу та ганчір’я;

1.2.8) порядок відключення від мережі електроживлення обладнання у разі пожежі;

1.2.9) порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи;

1.2.10) порядок проходження посадовими особами навчання й перевірки знань з питань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму з призначенням відповідальних за їх проведення;

1.2.11) порядок організації експлуатації і обслуговування наявних засобів протипожежного захисту;

1.2.12) порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, опалювального, технологічного та іншого інженерного обладнання;

1.2.13) порядок збирання членів пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони та посадових осіб, відповідальних за пожежну безпеку, у разі виникнення пожежі, виклику вночі, у вихідні й святкові дні;

1.2.14) порядок дій у разі виникнення пожежі: порядок і способи оповіщення людей, виклику пожежно-рятувальних підрозділів, зупинки технологічного устаткування, електроспоживачів, застосування засобів пожежогасіння; послідовність евакуації людей та матеріальних цінностей з урахуванням дотримання техніки безпеки.

1.3) ознайомити працівників з встановленими правилами та вимогами пожежної безпеки  на інструктажах або під час проходження пожежно-технічного мінімуму, наголосивши про кримінальну відповідальність за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

2)  Для кожного приміщення об’єкта розробити та затвердити керівником об’єкта або уповноваженою ним посадовою особою інструкції про заходи пожежної безпеки і забезпечити їх висвітлення на видимих місцях.

3)  Провести  позапланові протипожежні інструктажі для вивчення розроблених інструкції про заходи пожежної безпеки.

4)  На об’єктах з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення із одночасним перебуванням 50 і більше осіб, у будинках та спорудах, котрі мають два поверхи і більше, у разі одночасного перебування на поверсі більше 25 осіб, а для одноповерхових - більше 50 осіб, забезпечити розроблення і розміщення на видимих місцях планів (схем) евакуації людей на випадок пожежі.

На об’єктах з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення з одночасним перебуванням 50 і більше осіб, які є навчальними (у тому числі дошкільними) закладами, закладами охорони здоров’я із стаціонаром, будинками для людей похилого віку та інвалідів, розважальними, культурно-освітніми та видовищними закладами, критими спортивними будинками і спорудами, торговими підприємствами та іншими аналогічними за призначенням об'єктами з масовим перебуванням людей, на доповнення до схематичного плану евакуації розробити та затвердити керівником об’єкту інструкції, що визначають дії персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей, за якою не рідше одного разу на півроку проводити практичні тренування всіх задіяних працівників. Для об'єктів, у яких передбачається перебування людей уночі, при розроблені інструкцій, передбачати дії у нічний час.

5)  У разі зміни планування або функціонального призначення об’єктів (приміщень,    споруд    тощо),     штатного     розкладу    персоналу    проводити

коригування планів евакуації та інструкцій.

6)  На видимих місцях біля телефонів розмістити таблички із зазначенням номера телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів.

7)  Забезпечити територію об’єкта, а також будинки, споруди, приміщення знаками безпеки відповідно до ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».

8) Заборонити застосування матеріалів та речовин, на які відсутні показники щодо пожежної небезпеки.

9)  Розробити для сторожів, працівників охорони тощо інструкції, в яких визначити їхні обов'язки щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядку дій у разі виявлення пожежі, спрацювання систем протипожежного захисту, а також визначити перелік осіб, які підлягають оповіщенню та виклику у разі виникнення пожежі у нічний час.

10) З метою проведення заходів із запобігання виникненню пожеж та організації їх гасіння утворити пожежно-рятувальні підрозділи. 

  1. Керівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, розташованим в межах територіальної громади Новогродівської міської ради:

1) Забезпечити проходження функціонального навчання у Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Донецької області особами, на яких покладено обов’язки з проведення на об’єкті інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях.

2)  При прийняті на роботу працівників забезпечити на робочому місці  проходження інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних  ситуаціях.

3)  Забезпечити утримання приміщень, будівель, споруд, евакуаційних шляхів і виходів відповідно до вимог пожежної безпеки.

4)  Експлуатацію електроустановок проводити відповідно до вимог правил улаштування електроустановок, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 №258 (із змінами), Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 №4.

5)  На підвідомчих об’єктах використовувати електропроводи, електричні машини, апарати, обладнання та кабелі, які за виконанням та ступенем захисту відповідають класу зони згідно з правилами улаштування електроустановок і мають апаратуру захисту від струменів короткого замикання та інших аварійних режимів.

6)  З’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів здійснювати за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів, із забезпеченням мінімального перехідного опору на місцях з’єднання, для уникнення їх перегрівання і пошкодження ізоляції стиків.

7)   Заборонити у приміщеннях:

7.1) експлуатацію  кабелів  і  проводів  з  пошкодженою або такою, що в

процесі експлуатації втратила захисні властивості, ізоляцією;

7.2) застосування саморобних подовжувачів, які не відповідають вимогам правил улаштування електроустановок, що пред’являються до переносних (пересувних) електропроводок;

7.3) застосування для опалення нестандартного (саморобного) електронагрівального обладнання;

7.4) користування пошкодженими розетками, відгалужувальними та з’єднувальними коробками, вимикачами та іншими електровиробами;

7.5) підвішування світильників безпосередньо на струмопровідні проводи, обгортання електроламп і світильників папером, тканиною та іншими горючими матеріалами, експлуатація їх зі знятими ковпаками (розсіювачами);

7.6) використання в пожежонебезпечних зонах світильників з лампами розжарювання без захисного суцільного скла (ковпаків), а також з відбивачами і розсіювачами, виготовленими з горючих матеріалів;

7.7) складування горючих матеріалів на відстані менше 1 м від електроустаткування та під електрощитами;

7.8) використання побутових електронагрівальних приладів з порушенням встановлених їх виробником правил експлуатації та в місцях (приміщеннях), де їх застосування заборонено;

7.9) прокладання в сходових клітках електропроводів і кабелів незалежно від їх напруги, крім електропроводки для освітлення звичайних сходових кліток;

7.10) розміщення в кабельних спорудах будь-яких тимчасових пристроїв, зберігання в них матеріалів та устаткування.

8)  У приміщеннях електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати встановлювати на не горючі основи (конструкції) або з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 метра.

9)  Забезпечити територію підприємств, будинків, споруд, приміщень тощо первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, ящиками з піском, бочками з водою, покривалами з негорючого теплоізоляційного матеріалу, пожежними відрами, совковими лопатами, пожежним інструментом, які використовуються для локалізації і ліквідації пожеж у їх початковій стадії розвитку.

10) Посилити контроль за дотриманням на підвідомчих об’єктах та прилеглої до них території правил пожежної безпеки.

  1. Координацію дій щодо виконання даного розпорядження покласти на першого заступника міського голови Зябрева О.

Новогродівський

міський голова                                                              Олександр ШЕВЧЕНКО