Parse error in downloaded data
logo062
Документ № 28-р від 12.02.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА

НОВОГРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

12.02.2021 №28-р
 
Про забезпечення здійснення фінансового контролю у виконавчих органах Новогродівської міської ради

 З метою забезпечення належного виконання вимог ст.ст. 45-47 Закону України «Про запобігання корупції» щодо фінансового контролю, своєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, керуючись ст.ст. 42,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

  1. Керівникам виконавчих органів Новогродівської міської ради, а також підпорядкованих підприємств, установ, організацій комунальної власності :

    1) Забезпечити контроль за поданням суб'єктами декларування до 01 квітня 2021 року щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація) за 2020 рік.

    2) В термін до 31 березня 2021 року  надати головному спеціалісту-уповноваженій особі з  питань запобігання корупції Батуримській О.В списки суб'єктів декларування:

які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій місцевого самоврядування у 2020 році;  

які обіймали посади посадових осіб місцевого самоврядування станом на 31.12.2020 ( у тому числі тих, хто знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку);  

які припинили діяльність / були прийняті на посади з виконання функцій місцевого самоврядування в період з 01.01.2021-31.03.2021 (в подальшому надавати такі списки в дводенний термін після звільнення з посади/ прийняття на посаду протягом 2021року).

  1. Головному спеціалісту-уповноваженій  особі   з  питань    запобігання корупції  Батуримській О.В.:

    1) Надавати  консультативну  та методичну  допомогу  депутатам Новогродівської міської ради та посадовим особам місцевого самоврядування щодо подання декларацій.

    2)  В термін з 01 по 14 квітня 2021року (включно) перевірити факт подання декларації за 2020 рік суб'єктами декларування та особами, які припинили  діяльність, пов'язану з виконанням функцій місцевого самоврядування у 2020 році.

    3) Повідомити до 20 квітня 2021 року НАЗК про факти неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб'єктами декларування та особами, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій місцевого самоврядування, у 2020 році.

    4) Інформувати до 15 квітня 2021 року міського голову про результати проведення перевірки факту подання декларацій за 2020 рік суб'єктами декларування виконавчих органів Новогродівської міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності.

    5) Постійно здійснювати перевірки фактів подання декларацій за 2021 рік суб'єктами декларування, які припинили діяльність / були прийняті на посади з виконання функцій місцевого самоврядування, та повідомляти НАЗК про факти неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб'єктами декларування в строки визначені чинним законодавством.

  1. Координацію  роботи  з виконання  даного  розпорядження  покласти  на головного спеціаліста-уповноважену особу з  питань   запобігання корупції Батуримську О.В., контроль –   на  керуючого справами виконкому     Кириченко Н.А.

Новогродівський міський голова                              Олександр ШЕВЧЕНКО