Parse error in downloaded data
logo062
Документ № 8/7-5 від 11.02.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА

НОВОГРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

11.02.2021 №8/7-5
 
Про створення комунального підприємства «Добробут» Новогродівської міської ради

З метою задоволення потреб громади в роботах і послугах, пов’язаних з вирішенням місцевих завдань в напрямку житлово-комунального господарства, утримання об’єктів благоустрою комунальної власності Новогродівської міської територіальної громади, здійснення організації поховання померлих і надання ритуальних послуг, передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, раціонального та ефективного використання комунального майна, належного утримання матеріальних цінностей, створення й розвиток конкурентного середовища у сфері надання комунальних та ритуальних послуг, на підставі рекомендацій постійної комісії з питань управління комунальної власності,   житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою,  транспорту і зв’язку, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього  природного середовища,  адміністративно - територіального устрою, на підставі Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 року №203 «Про застосування контрактної форми трудового договору», згідно зі статтею 96 Цивільного кодексу України, статей 62, 78 Господарського кодексу України, керуючись Законами України «Про благоустрій населених пунктів», «Про поховання громадян та похоронну справу», «Про поводження з твердими побутовими відходами», статтею 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», керуючись статтями 17, 25, 26, 42, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Новогродівська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Створити з 01 березня 2021 року комунальне підприємство «Добробут» Новогродівської міської ради.

2. Затвердити Статут комунального підприємства «Добробут» Новогродівської міської ради (додається).

3. Міському голові (Шевченко) укласти контракт з керівником комунального підприємства «Добробут» Новогродівської міської ради за результатами конкурсного відбору відповідно до діючого законодавства.

4. Доручити призначеному керівнику комунального підприємства «Добробут» Новогродівської міської ради:

          4.1 Забезпечити здійснення заходів з державної реєстрації новоствореного комунального підприємства в установленому законодавством порядку.

         4.2 Розробити та подати на погодження міській раді штатний розклад та посадові оклади робітників комунального підприємства «Добробут» Новогродівської міської ради.

5. Утворити розмір статутного капіталу комунального підприємства «Добробут» Новогродівської міської ради у розмірі 1000 грн. (одна тисяча грн. 00 коп.) за рахунок коштів міського бюджету та сплатити його не пізніше 1 місяця до закінчення першого року з дня державної реєстрації підприємства.

6. Фінансовому управлінню (Коломієць) при внесенні змін до міського бюджету на 2021 рік передбачити кошти на фінансування внеску статутного капіталу зазначеного комунального підприємства.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань управління комунальної власності, житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою, транспорту і зв’язку, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього  природного середовища,  адміністративно - територіального устрою (Тасиць).

Новогродівський міський голова                                                                                            Олександр ШЕВЧЕНКО

Додаток