Parse error in downloaded data
logo062
Документ від 10.03.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


10.03.2021
 
Про створення комісії при виконавчому комітеті Новогродівської міської ради з питань розгляду та вирішення земельних спорів на території Новогродівської міської ради

З метою забезпечення об’єктивного і своєчасного вирішення земельних спорів на території Новогродівської  міської ради щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства, а також спорів щодо розмежування меж районів у містах, відповідно до статей 12, 158, 159, 160, 161 Земельного кодексу України, підпунктами 1, 5 пункту «б» частини 2 статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

1.Створити при виконавчому комітеті Новогродівської міської ради комісію з питань розгляду та вирішення земельних спорів на території Новогродівської міської ради, згідно додатку 1 (додається).

2.Затвердити Порядок розгляду та вирішення земельних спорів на території Новогродівської міської ради згідно додатку 2 (додається).

3. Затвердити Положення про комісію з питань розгляду та вирішення земельних спорів, щодо земельних ділянок та додержання добросусідства згідно додатку 3 (додається).

4. Земельні спори, які на день набрання чинності цим рішенням перебувають на розгляді у виконавчому комітеті Новогродівської міської ради, передаються на розгляд комісії з розгляду та вирішення земельних спорів та розглядаються згідно Порядку розгляду та вирішення земельних спорів на території Новогродівської міської ради.

5. Дане рішення набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу архітектури, містобудування і земельних відносин.

Міський голова                                                                Олександр ШЕВЧЕНКО

 Вкладення: