Parse error in downloaded data
logo062
Документ № 19-р від 28.01.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА

НОВОГРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

28.01.2021 №19-р
 
Про виконання Закону України «Про безоплатну правову допомогу» в Новогродівській міській раді та її виконавчих органів

З метою забезпечення отримання громадянами України, іноземцями, особам без громадянства, у тому числі біженцям, гарантованої Конституцією України безоплатної правової допомоги, надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» із змінами, керуючись статтями 381, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Визначити, що прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, проводять посадові особи юридичного відділу міської ради, в Громадській приймальні у ІІ, ІІІ, IV робочу п’ятницю місяця з 9:00 до 12:00, або за телефоном (062)373-40-02 (згідно з графіком)

2. Затвердити:

1) Порядок розгляду звернень осіб, які звернулись до Новогродівської міської ради та її виконавчих органів за безоплатною первинною правовою допомогою (додається);

2) графік особистого прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції Новогродівської міської ради та її виконавчих органів (додається);

3) форму бланку заяви про надання безоплатної первинної правової допомоги (додається);

4) форму журналу реєстрації особистого прийому осіб, які звернулися до Громадської приймальні по безоплатну первинну правову допомогу.

3. Відділу по роботі із зверненнями громадян та забезпечення доступу до публічної інформації «Контактний центр» (Голобородько) забезпечити:

1) організацію роботи щодо особистого прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції Новогродівської міської ради та її виконавчих органів, згідно із затвердженим Графіком та/або розгляду їх письмових звернень;

2) ведення реєстрації та окремого обліку звернень осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції Новогродівської міської ради та її виконавчих органів;

4) залучення, в разі необхідності, працівників структурних підрозділів міської ради та її виконавчих органів, до компетенції яких належать питання, порушені особою, що звернулася.

5) оприлюднення графіка прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції Новогродівської міської ради та її виконавчих органів на веб-сайті Новогродівської міської ради в розділі правова допомога

4. Юридичному відділу (Придатько) згідно з затвердженим графіком особистого прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції Новогродівської міської ради та її виконавчих органів та Порядком розгляду звернень осіб, які звернулись до Новогродівської міської ради та її виконавчих органів за безоплатною первинною правовою допомогою забезпечити:

1) надання правової інформації;

2) надання консультацій і роз’яснень з правових питань;

3) надання методичної допомоги на складання заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

4) підготовку проектів договорів користування земельними ділянками (оренда, суборенда, земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій) для сільського населення - власників земельних ділянок;

5) надання допомоги в забезпеченні доступу до вторинної правової допомоги та медіації.

5. Визнати такими, що розпорядження міського голови від 13.12.2011 № 177-р «Про виконання Закону України «Про безоплатну правову допомогу» в місті Новогродівка», та від 17.01.2012 № 2-р «Про затвердження Порядку розгляду звернень осіб, які звернулись до виконавчих органів Новогродівської міської ради за безоплатною первинною правовою допомогою» втратили чинність.

6. Керуючому справами виконкому Кириченко Н.А. надавати пропозиції міському голові щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності за формальне, бюрократичне відношення, прояви тяганини під час розгляду звернень громадян посадових осіб, порушивши вимоги Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008, Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності.

7. Координацію дій щодо виконання розпорядження міського голови покласти на відділ по роботі із зверненнями громадян та забезпечення доступу до публічної інформації «Контактний центр» Голобородько С.Г., контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Кириченко Н.А.

 

Новогродівський міський голова                                                            Олександр ШЕВЧЕНКО

графік

заява

порядок

журнал