Parse error in downloaded data
logo062
Документ № 8/5-13 від 21.01.2021 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА

НОВОГРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

21.01.2021 №8/5-13
 
Про внесення змін до Положення про Новогродівське міське управління соціального захисту населення

З метою забезпечення виконання функцій та завдань, покладених на Новогродівське міське управління соціального захисту населення, відповідно до  статей 31, 35 Закону України «Про охорону праці», наказу Міністерства соціальної політики України  від 04.11.2016 № 129 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положень про структурні підрозділи з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій», керуючись статтями  26, 34, 54  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Новогродівська міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до Положення про Новогродівське міське управління соціального захисту населення, а саме:

1)  Підпункт 13 пункту 1  розділу ІІ «Основні завдання Управління»  викласти в наступній редакції:

            «13)    Вирішення питань  соціально-економічного розвитку відповідної території»;

2)  Пункт 1 розділу ІІ  Основні напрямки діяльності Управління доповнити  підпунктом 14 такого змісту:

            «14)     Забезпечення у межах своїх повноважень дотримання  законодавства з охорони праці та питань безпечної життєдіяльності на відповідній території»;

3) Підпункт 14 пункту 1  розділу ІІ «Основні завдання Управління» вважати  підпунктом 15;

4) Підпункт 15 пункту 1  розділу ІІ «Основні завдання Управління» вважати  підпунктом 16;

5)  Підпункт 8 пункту 1  розділу ІІІ «Основні напрямки діяльності та функції Управління»  викласти в наступній редакції:

            «8)  Забезпечує проведення моніторингу у сфері оплати та нормування праці, вживає заходів до якісного проведення атестації робочих місць за умовами праці».

  1. Затвердити Положення про Новогродівське міське управління соціального захисту населення з урахуванням внесених змін (додається).
  2. Рішення Новогродівської міської ради від 30.08.2019 № 7/58-13 «Про затвердження Положення про Новогродівське міське управління соціального захисту населення» вважати таким, що втратив чинність.

Міський голова                                                                                               О.М. Шевченко

Додаток