Parse error in downloaded data
logo062
Документ від 10.12.2020 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


10.12.2020
 
Про початок реорганізації Миколаївської сільської ради шляхом приєднання до Новогродівської міської ради Покровського району Донецької області

У відповідності до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, ст. 4, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», ст. 2 Закону України «Про бухгалтерських облік та фінансову звітність в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419 «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності», Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 №79, Правил організації діловодства та зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 №1000/5, ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», рішень Новогродівської міської ради від 18.11.2020 №8/1-1 «Про результати виборів і визнання повноважень Новогродівського міського голови Покровського району Донецької області», від 18.11.2020 №8/1-2 «Про результати виборів і визнання повноважень депутатів Новогродівської міської ради Покровського району Донецької області», на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 №540-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Донецької області», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій», керуючись ст. 26, 59, розділом V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Новогродівська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Почати процедуру реорганізації Миколаївської сільської ради (код ЄДРПОУ 03331482), місцезнаходження: вулиця Центральна, будинок 43, село Миколаївка, Покровський район, Донецька область, шляхом приєднання до Новогродівської міської ради (код ЄДРПОУ 04052985), місцезнаходження: вулиця О. Кошового, будинок 46, місто Новогродівка, Покровський район, Донецька область.
 2. Встановити, що Новогродівська міська рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Миколаївської сільської ради.
 3. Утворити комісію з реорганізації Миколаївської сільської ради та затвердити її склад згідно з додатком 1.
 4. У зв’язку із реорганізацією Миколаїської сільської ради, яка передбачає подальше припинення шляхом приєднання до Новогродівської міської ради, уповноважити голову комісії з реорганізації забезпечити проведення інвентаризації активів та зобов’язань Миколаївської сільської ради перед складанням річної фінансової звітності станом на 31.12.2020. Інвентаризацію активів та зобов’язань проводити у присутності матеріально-відповідальних осіб Миколаївської сільської ради.
 5. Право першого підпису на фінансових документах Миколаївської сільської ради до 31.12.2020 надати Миколаївському сільському голові Федаш Дмитру Миколайовичу, право другого підпису – члену комісії з реорганізації Миколаївської сільської ради, головному бухгалтеру Миколаїввської сільської ради Симоненко Наталії Вікторівні.
 6. Затвердити:
 • План заходів з реорганізації Миколаївської сільської ради згідно з додатком 2;
 • Форму передавального акту згідно з додатком 3;
 • Форму акту приймання-передачі документів, що нагромадилися станом на 31.12.2020 під час діяльності Миколаївської сільської ради, яка приєднується до Новогродівської міської ради згідно з додатком 4.
 1. Комісії з реорганізації забезпечити інвентаризацію документів, що нагромадилися під час діяльності Миколаївської сільської ради станом на 31.12.2020 у порядку, передбаченому чинним законодавством та передати їх Новогродівсьській міській раді.
 2. Визначити відповідальною особою за фізичне приймання документів, що нагромадилися під час діяльності Миколаївської сільської ради станом на 31.12.2020 до Новогродівської міської ради начальника відділу архівного відділу Новогродівської міської ради Курочкіну С.М.
 3. Акти приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності Миколаївської сільської ради станом на 31.12.2020 затвердити рішенням Новогродівської міської ради.
 4. Начальнику архівного відділу Курочкіній С.М. в термін не пізніше одного тижня після затвердження Актів приймання-передачі документів подати Новогродівському міському голові Шевченку О.М. пропозиції щодо порядку подальшого зберігання та використання документів Миколаївської сільської ради (не завершених в діловодстві та архівів).
 5. Новогродівському міському голові Шевченку О.М. забезпечити своєчасне та повне прийняття та оприбуткування Новогродівською міською радою майна, активів та зобов’язань.
 6. Голові комісії з реорганізації Федаш Д.М. забезпечити:
 • Своєчасне здійснення заходів, передбачених Планом заходів з реорганізації Миколаївської сільської ради, про хід та результати проведеної роботи інформувати Новогродівського міського голову Шевченка О.М., депутатів міської ради шляхом обов’язкового звітування на пленарних засіданнях міської ради.
 • Закриття рахунків Миколаївської сільської ради в органах державного казначейства та банках, а також державну реєстрацію припинення Миколаївської сільської ради, код ЄДРПОУ 03331482;
 • Знищення печаток та штампів Миколаївської сільської ради в установленому законом порядку протягом 10 (десяти) робочих днів з дня припинення відповідної юридичної особи.
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні депутатські комісії Новогродівської міської ради.

Міський голова                                                           О.М. Шевченко

додаток 1 склад комісії

додаток 2 передавальний акт

додаток 3 план заходів