Parse error in downloaded data
logo062
Документ від 05.11.2020 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


05.11.2020
 
Про хід виконання міської Програми «Творча обдарованість» міста Новогродівка на 2017-2021роки

Заслухавши інформацію начальника відділу освіти м.Новогродівка про хідЗаслухавши інформацію начальника відділу освіти м.Новогродівка про хідвиконання міської Програми «Творча обдарованість» міста Новогродівка на2017-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 25.11.2016 № 7/17-5,керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування вУкраїні», міська радаВИРІШИЛА:1. Інформацію начальника відділу освіти м. Новогродівка про хід виконанняміської Програми «Творча обдарованість» міста Новогродівка на 2017-2021роки взяти до відома (додається).2. Відділу освіти м. Новогродівка (Кухтіна):1) Продовжити роботу над виконанням заходів щодо реалізації Програми«Творча обдарованість» міста Новогродівка на 2017-2021 роки.2) Передбачити в бюджеті на 2021 рік кошти в сумі 55,0 тис.грн. на грошовівинагороди.3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію зпитань освіти, охорони здоров`я, культури, фізичної культури і спорту,соціального захисту населення та іншим гуманітарним питанням.

 

Міський голова                                   Л.М. Білецька