• Головна
Документ № 7/61-5 від 04.12.2019 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА

НОВОГРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

04.12.2019 №7/61-5
 
Про внесення змін до Статуту Комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня Новогродівської міської ради»

            У зв’язку із змінами, внесеними наказом Міністерства охорони здоров’я від 31.10.2018 № 1977 до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 78 «Охорона здоровця») та з метою приведення до відповідності назв посад, керуючись статтею 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до Статуту Комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня Новогродівської міської ради», затвердженого рішенням Новогродівської міської ради від 28.11.2018 року № 7/50-14 «Про затвердження Статуту Комунального некомерційного підприємства  «Центральна міська лікарня  Новогродівської міської ради»:

             у тексті Статуту слово «головний лікар» змінити на «директор» та викласти в новій редакції .

            викласти в новій редакції у  пункті 7 «Управління підприємством та громадський контроль за його діяльністю» :

       -    підпункт 7.2. Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює керівник Підприємства - Директор, який призначається на посаду і звільняється з неї за рішенням Новогродівського міського голови відповідно до порядку, визначеного законодавством України та відповідним рішенням Новогродівської міської ради, та який відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством охорони здоров’я України. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність Директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

       -    підпункт 7.3.4 Укладає і розриває контракт з Директором Підприємства та здійснює контроль за його виконанням;

       -    підпункт 7.5. Директор Підприємства

       -    підпункт 7.5.15. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини Директора Підприємства в порядку, визначеному законодавством;

       -    підпункт 7.5.18.Надання в оренду нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 кв.м, відбувається за рішенням Директора Підприємства без попереднього погодження із власником в порядку, визначеному законодавством та актами органів місцевого самоврядування;

       -    підпункт 7.5.19 Вирішує інші питання, віднесені до компетенції Директора Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом між Засновником і Директором Підприємства;

       -    підпункт 7.7.Директор  Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку;

7.8.      У разі відсутності Директора Підприємства або неможливості виконувати свої обов'язки з інших причин, обов'язки виконує заступник директора чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов'язками.

            викласти в новій редакції у  пункті 8. «Організаційна структура підприємства»

       -    підпункт 8.1. Структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються Директором Підприємства;

       -    підпункт 8.2. Функціональні обов'язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджуються його Директором;

       -    підпункт 8.3. Штатну чисельність Підприємства Директора  визначає на власний розсуд на підставі фінансового плану Підприємства, погодженого в установленому законодавством та цим Статутом в порядку з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.

            викласти в новій редакції у  пункті 9. «Повноваження трудового колективу»

        -   підпункт 9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися Директор Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

       -    підпункт 9.5. Право укладання колективного договору надається Директору  Підприємства, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу.

            Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

       -    підпункт 9.7.Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності.

            Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

            Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

            Умови оплати праці та матеріального забезпечення Директора  Підприємства визначаються контрактом, укладеним із Засновником.

  1. Враховуючи вищенаведені зміни до Статуту Комунального некомерційного підприємства  «Центральна міська лікарня Новогродівської міської ради», затвердженого рішенням Новогродівської міської ради від 28.11.2018 року № 7/50-14 «Про затвердження Статуту Комунального некомерційного підприємства  «Центральна міська лікарня  Новогродівської міської ради» затвердити Статут Комунального некомерційного підприємства  «Центральна міська лікарня Новогродівської міської ради» в новій редакції  (додається).
  2. Директору Комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня Новогродівської міської ради» Вороновській Р.І. вчинити дії щодо проведення державної реєстрації  Статуту   відповідно до вимог чинного законодавства.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров`я, культури, фізичної культури і спорту, соціального захисту населення та гуманітарних питань (Безручко).

 

Новогродівський

міський  голова                                                                                             Л.М. Білецька

Додаток