• Головна
Документ № 199 від 21.11.2018 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА

НОВОГРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

21.11.2018 №199
 
Про затвердження Заходів поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і профілактики травматизму невиробничого характеру в м.Новогродівка на період 2018-2022 роки

На виконання   протоколу засідання   регіональної ради з питань безпеки життєдіяльності населення   від 05.10.2018 №1,   з метою  створення належних умов праці на підприємствах, в установах та організаціях всіх форм власності, зниження аварійності  і травматизму  на виробництві, підвищення ефективності роботи щодо профілактики травматизму  виробничого та не виробничого характеру керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

в и р і ш и в:

1. Затвердити Заходи з поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і профілактики травматизму невиробничого характеру в м.Новогродівка на період 2018-2022 роки (додаються).

2. Рекомендувати відповідальним за виконання заходів з поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і профілактики травматизму  невиробничого характеру в   м.Новогродівка  на період 2018-2022 роки щоквартально до 5 числа місяці, наступного за звітним, надавати звіти про хід їх виконання відповідальному з охорони праці   до Новогродівської   міської ради.

3. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на заступника міського голови Зазуляка Є.М.

Міський голова                                                                             Л.М.Білецька

Додаток