Запобіганню вивільнення працівників сприяє служба зайнятості

Дата публикації .

Служба зайнятості розраховує на підтримку роботодавців та звертається до керівників підприємств, установ, організацій та фізичних осіб – підприємців щодо подання інформації про вакансії до центрів зайнятості, сприяння

створенню нових робочих місць для працевлаштування соціально вразливих категорій населення, зокрема, демобілізованих військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб.

На жаль, поки немає підстав вважати, що обсяги звернень незайнятих громадян до центрів зайнятості у найближчий час будуть зменшуватися. Попит на послуги служби зайнятості щоденно зростає.

Для пом’якшення ситуації на ринку праці регіону служба зайнятості області постійно напрацьовує найбільш ефективні шляхи співпраці з головними партнерами — роботодавцями задля підвищення якості навчання, підготовки робітничих кадрів з числа безробітних на вимоги ринку праці та їх подальшого працевлаштування.

Для запобігання масовому вивільненню працівників державою передбачений ряд законодавчих норм щодо фінансової підтримки працівників підприємств у період тимчасового призупинення підприємства. А саме:

Відповідно до статті 47 Закону України „Про зайнятість населення” часткове безробіття — вимушене тимчасове скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв'язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції з причин економічного, технологічного і структурного характеру без припинення трудових відносин можлива виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю здійснюється підприємством у разі зупинення (скорочення) виробництва.

Допомога по частковому безробіттю надається підприємствам незалежно від їх форми власності та підпорядкування, діяльність яких пов’язана з виробництвом продукції.

Питання про надання або відмову у наданні допомоги по частковому безробіттю розглядається комісією протягом 10 календарних днів з дати подання підприємством заяви та необхідних документів.

Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю здійснюється підприємством з першого дня зупинення (скорочення) виробництва у межах строку зупинення (скорочення) виробництва, але не більш як 180 календарних днів протягом року.

Відповідно до статті 11 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та пункту 13 Статуту Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття правління Фонду також можливе фінансування витрат роботодавця на оплату праці працівників, яких з метою запобігання вивільненню тимчасово переведено за їх згодою на іншу роботу (до 6 місяців протягом року) за умови збереження за ними основного місця роботи. Також можливе фінансування витрат роботодавця на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації працівників, щодо яких є загроза вивільнення у зв'язку з реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, тимчасовим припиненням виробництва за умови збереження за працівниками місця роботи.

За більш детальною інформацією про отримання допомоги Ви можете звернутися до центру зайнятості за місцем реєстрації.

Друк