Переважно хмарно

-1°C

Новогродівка

Переважно хмарно

Вологість: 92%

Вітер: 11.27 km/h

logo062

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується

Рішення міської ради від 18.11.2009 року № 231 «Про погодження тарифів на послуги ринку з продажу продовольчих та непродовольчих товарів в м.Новогродівка».


2.
Назва виконавця заходів з відстеження
ФОП Юсубов В.Х.

3.
Цілі прийняття акта
Метою прийняття регуляторного акта є:

- покращення фінансового і господарського стану ринка, що дасть змогу не підвищувати тарифи на послуги ринку;
- забезпечення своєчасних і в повному обсязі розрахунків за енергоносії, із заробітної плати, розрахунків з бюджетом і соціальними фондами;  
-забезпечення стабільної роботи ринку.

4. Строк виконання заходів з періодичного відстеження

З 14.04.2014 по 30.04.2017.


5. Тип відстеження
Періодичне.

6. Методи одержання результатів відстеження
Для здійснення періодичного відстеження результативності регуляторного акта використані показники доходів, витрат і фінансового результату роботи ринку за 2011 – 2013 роки.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи їх отримання

Результативність акта відстежується на основі даних бухгалтерського обліку шляхом порівняння фактичних доходів, витрат і результатів фінансової діяльності за 2011-2013 роки.


8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта Показники, які характеризують результативність роботи регуляторного акту, наведені в наступній таблиці:

За послуги надання торгових місць 2014 рік 2015 рік 2016 рік
Валовий доход 903351 861243 443383
Витрати 274692 355307 155185
Фінансовий результат 628659 505936 288198
     
     

В зв'язку з тим що в 2015 році деякі підприємці зажадали укладення договорів оренди, з жовтня 2015 року послуги ринку скоротилися і в зв'язку з цією ситуацією валовий дохід по послугах ринку скоротився. Зменшилися витрати, що вплинуло на фінансовий результат.

За даними аналізу прийнятого регуляторного акту – рішення виконавчого комітету Новогродівської міської ради від 18.11.2009231 «Про погодження тарифів на послуги ринку з продажу продовольчих та непродовольчих товарів в м.Новогродівка» виконує поставлені при його розробці задачі:

1. міський ринок має позитивний фінансовий результат діяльності, своєчасно і в повному обсязі веде розрахунки з бюджетом, соціальними фондами, не має заборгованості за спожиті енергоносії;

2.споживачі:

- безперебійно отримують якісні послуги для здійснення торгівлі на ринку;

- провадять оплату послуг за розцінками, які встановлені в листопаді 2009 року і не переглядались;

3. місцеві органи влади:

- своєчасно і в повному обсязі отримують платежі в бюджет і соціальні фонди;
- на ринках міста підприємцям створюють сприятливі умови для роботи.

9. Оцінка результатів регуляторного акта і досягнення намічених цілей
Таким чином періодичне відстеження підтвердило, що цілі, поставлені при прийнятті регуляторного акту, виконуються. Його реалізація сприяє своєчасному і якісному здійсненню послуг, укріпленню матеріально-технічної бази, нормальному функціонуванню ринка, а також захисту прав підприємців, які здійснюють торгівлю на ринку.

Директор  міського ринку                                                         В.В.Удовіченкова

Друк