Переважно хмарно

-1°C

Новогродівка

Переважно хмарно

Вологість: 92%

Вітер: 11.27 km/h

logo062
  • Головна
  • Регуляторна політика
  • ЗВІТ про повторне відстеження результативності регуляторного акту – рішення Новогродівської міської ради від 31.03.2015 № 6/47-23 «Про внесення змін до Порядку визначення розміру орендної плати за землю в м. Новогродівка»

 ЗВІТ

про повторне відстеження результативності регуляторного акту – рішення Новогродівської міської ради від 31.03.2015  № 6/47-23 «Про внесення змін до Порядку визначення розміру орендної плати за землю в  м. Новогродівка»

1. Вид та назва регуляторного акта

Рішення міської ради від 31.03.2015 № 6/47-23 «Про внесення змін до Порядку визначення розміру орендної плати за землю в  м. Новогродівка»

2. Назва виконавця заходів з відстеження.

Новогродівська міська рада

3. Мета прийняття акту.

Вдосконалення земельних відносин у сфері оренди землі на основі встановлення єдиних ставок орендної плати та диференціації ставок в залежності від функціонального призначення земельної ділянки. Створення єдиного механізму справляння орендної плати за землю. Приведення діючих договорів оренди землі у відповідність до вимог чинного законодавства.

4. Строк виконання заходів з відстеження.                

Строк виконання заходів з повторного відстеження регуляторного акту -  з 01.03.2015 по 01.02.2017

5. Тип відстеження.

Повторне відстеження

6. Методи одержання результатів відстеження.

Статистичні дані 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

З метою відстеження результативності цього регуляторного акту визначено наступні показники результативності:

-надходження до міського бюджету коштів від орендної плати за земельні ділянки;
- кількість укладених додаткових угод до договорів оренди землі.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

Для визначення розміру орендної плати достатньо замовити в центрі адміністративних послуг  міста Новогродівка витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку та витяг про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

Встановлення розміру орендної плати є прозорим і зрозумілим для орендаря.

За 2015 рік  укладено 17 додаткових угод до договору оренди землі.                                

За 2016 рік укладено 8 додаткових угод до договору  оренди землі.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Вказаний регуляторний акт відповідає вимогам діючого законодавства, чітко визначає розмір орендної плати відповідно до цільового використання земельних ділянок, є доцільним та ефективним для поповнення доходної частини міського бюджету, прозорим та зрозумілим для орендаря, підвищує рівень довіри громадян до місцевої влади.