• Головна
 • Регуляторна політика
 • ЗВІТ Про повторне відстеження результативності регуляторного акту «Про встановлення місцевих податків на території м. Новогродівка»
 1. Вид та назва регуляторного акту.

Рішення Новогродівської міської ради «Про встановлення місцевих податків на території м. Новогродівка» від 04.07.2018 року №7/45-7.

 1. Назва виконавця заходів з відстеження результативності.

Фінансове управління Новогродівської міської ради Донецької області

 1. Цілі прийняття акту.

- встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків у відповідності до Податкового кодексу України;

- встановлення відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків;

- збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок встановлення місцевих податків.

 1. Строк виконання заходів з відстеження.

 з 01.01.2020 року по 24.01.2020 року.

 1. Тип відстеження: повторне відстеження.
 2. Методи одержання результатів відстеження.

Статистичний.

 1. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання даних.

Для відстеження результативності регуляторного акту на підставі даних Державної казначейської служби та Головного Управління Державної фіскальної служби у Донецькій області були визначені такі показники:

 - обсяг надходжень місцевих податків до міського бюджету;

 - кількість платників місцевих податків.

 1. Кількісні та якісні значення показників результативності актів.

Статистичні дані

                                                                 тис. грн.

Показники результативності 2018 рік факт 2019 рік факт 
Місцеві податки, всього: 3746,9 5404,2
у тому числі:    
податок на нерухоме майно 130,1 147,2
плата за землю 895,5 1790,6
єдиний податок 2721,3 3466,5
     
Кількість платників місцевих податків 421 440

Рівень проінформованості - суб’єкти підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб можуть ознайомитися з регуляторним актом, виходячи з того, що публікація даного акту здійснена в Новогродівській міській газеті «Региональные вести» №13 від 06.06.2018 року. Також дана інформація розміщена на офіційному веб-сайті Новогродівської міської ради.

 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

         Надходження місцевих податків і зборів до міського бюджету у 2019 році склали 5404,2 тис.грн., що більше проти показників 2018 року на 1657,3 тис.грн. або на 44,2 відсотки, у тому числі від сплати єдиного податку надійшло – 3466,5 тис.грн., плати за землю – 1790,6 тис.грн., податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 147,2 тис.грн. Переважно збільшення пов’язано з внесенням змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Поповнення дохідної частини у 2019 році до міського бюджету сприятиме виконанню програм місцевого значення, соціального захисту населення тощо.

Начальник фінансового управління                                             

Новогродівської міської ради                                                        О.В. Коломієць