• Головна
 • Регуляторна політика
 • АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проєкту регуляторного акту – рішення Новогродівської міської ради «Про затвердження Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг у місті Новогродівка»
 1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Статтею 12 Закону України “Про адміністративні послуги” (далі – Закон) встановлено, що регламент  центру надання адміністративних послуг (далі - Центр)  затверджується органом, який прийняв рішення про утворення Центру. Примірний регламент Центру затверджується Кабінетом Міністрів України.

01.08.2013 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову №588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг».

            Ураховуючи зазначене, для вдосконалення нормативного регулювання та приведення у відповідність вимогам чинного законодавства з питань надання адміністративних послуг, виникла необхідність розробити проект рішення Новогродівської міської ради  «Про затвердження Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг у місті Новогродівка».

 1. Визначення цілей державного регулювання

Прийняття даного регуляторного акта дозволить визначити порядок організації роботи Центру, порядок дій адміністраторів та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг і суб’єктами звернень, та також спрямовано на:

- забезпечення прозорості, об’єктивності, неупередженості діяльності суб’єктів надання адміністративних послуг;

 - забезпечення вільного доступу суб’єктами звернення до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг;

- доступність та зручність для суб’єктів звернень;

- забезпечення мінімізації кількості відвідувань, документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг.

 1. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Альтернативними способами досягнення цілей є:

 • не приймати запропонований регуляторний акт.

У цьому випадку збереження існуючої ситуації в наданні адміністративних послуг суб’єктам звернень призведе до поглиблення існуючої проблеми та порушення вимог чинного законодавства.

Обраний спосіб – прийняття даного проекту  дає можливість забезпечити виконання конкретних вимог щодо організації надання адміністративних послуг передбачених Законом України «Про адміністративні послуги» та постанови Кабінету Міністрів України від  01.08.2013 №588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг».

 1. Механізми, які пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

   Механізмом розв’язання проблеми є затвердження регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг, створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг.

Запровадження державного регулювання та реалізація даного проекту сприятиме створенню сталих та безпечних умов для подальшого розвитку надання адміністративних послуг, встановленню чіткого порядку діяльності та взаємодії суб’єктів надання адміністративних послуг, уповноважених надавати адміністративні послуги. 

Наслідком прийняття регуляторного акту будуть наступні механізми і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми:

- впорядкування організації роботи адміністраторів Центру, їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг та суб’єктами звернень відповідно до вимог чинного законодавства;

- організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами надання адміністративних послуг;

- здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень;

- надання адміністративних послуг у випадках, передбачених лише законами.

 1. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Можливість досягнення цілей, передбачених п. 2. цього Аналізу, у разі прийняття зазначеного рішення є цілком реальною та обґрунтованою у зв'язку з тим, що метою створення проекту рішення є цілеспрямоване вирішення зазначених проблем.

   Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акту.

   На дію цього регуляторного акта можуть вплинути економічна криза  

        -  нестабільне матеріальне становище суб’єктів господарювання може призвести до відмови від провадження господарської діяльності. Також негативним фактором можуть бути темпи інфляції, при яких вартість (у разі платності) адміністративних послуг можуть значно підвищитись.

   Позитивно на дію цього регуляторного акту може вплинути розвиток сучасних комп’ютерних технологій, який дасть змогу підвищити ефективність та прозорість діяльності Центру надання адміністративних послуг, створити зручні та сприятливі умови для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечить підвищення якості надання адміністративних послуг.

   Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

   Впровадження вимог цього регуляторного акту не потребує додаткових витрат з бюджету. Перевагою впровадження регуляторного акту є спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

   Нагляд та контроль за додержанням вимог акта.

   Здійснення контрольного нагляду за додержанням вимог цього регуляторного акту буде здійснюватись шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження.

   Звіти по відстеженням даного регуляторного акту будуть надаватись до спеціально уповноваженого органу та публікуватись в засобах масової інформації.

 

 

 1. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

 

 

Сфера дії

 

 

Витрати

 

Вигоди

Органи місцевого самоврядування  та органи державної влади

немає

-               мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;

-               мінімізація черг суб’єктів звернень;

-               встановлення чіткого порядку взаємодії між адміністраторами та суб’єктами надання адміністративних послуг;

-               оперативність вирішення питань, пов’я-заних з наданням адміністративних послуг;

-               виконання вимог діючого законодавства

Суб’єкти господарської діяльності

немає

-               доступність та зручність;

-               зрозумілість процедур надання адміністративних послуг завдяки встановленню чіткого порядку взаємодії між  адміністраторами, - та суб’єктами надання адміністративних послуг;

-               мінімізація кількості відвідувань Центру для отримання результату надання адміністративної послуги;

-               контроль адміністраторів за термінами надання адміністративних послуг;

-               отримання у приміщенні Центру професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

-               зменшення термінів надання адміністративних послуг;

-               наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг, в тому числі розміщеної на веб-сайті  Центру.

Громадяни

немає

-               доступність та зручність (місце розташування, транспортне сполучення, режим роботи Центру);

-               належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

-               мінімізація кількості відвідувань Центру для отримання результату надання адміністративної послуги;

-               отримання у приміщенні Центру професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

-               зрозумілість процедур надання адміністративних послуг завдяки встановленню чіткого порядку взаємодії між  адміністраторами та суб’єктами надання адміністративних послуг;

-               наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг, в тому числі розміщеної на  веб-сайті Центру.

Для суб’єктів звернення за одержанням адміністративних послуг вигодою також буде уникнення випадків щодо:

 • вимагання суб’єктами надання адміністративних послуг отримання адміністративних послуг, не передбачених законами;
 • понесення додаткових витрат під час одержання адміністративних послуг.
 1. Термін дії акта

Термін дії запропонованого проекту регуляторного акту буде у відповідності до дії Закону України «Про адміністративні послуги».

При змінах у чинному законодавстві, які можуть  вплинути на дію запропонованого акту, до нього будуть вноситися відповідні корегування. 

 1. Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта

Результативність регуляторного акта визначатиметься за такими показниками:

 • статистичні показники:
 • кількість звернень до Центру;
 • кількість наданих адміністративних послуг;
 • кількість наданих консультацій суб’єктам звернень;
 • кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта.
 • соціологічні показники:

-     кількість звернень відвідувачів для отримання адміністративних послуг (однієї особи для вирішення свого питання);

-        рівень поінформованості відвідувачів про роботу Центру;

-    розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами звернень під час отримання адміністративних послуг;

-       час прийому населення для надання адміністративних послуг в Центрі;

-       оцінка умов для відвідувачів у приміщенні Центру.

            Дія регуляторного акта поширюється на юридичних та фізичних осіб, які є суб’єктами звернень щодо отримання адміністративних послуг. Також його дія поширюється на органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, які є суб’єктами надання адміністративних послуг.

            Даний регуляторний акт не впливає на розмір надходжень до місцевого бюджету.

Рівень поінформованості громадськості з основними положеннями проекту регуляторного акту – достатній, оскільки зазначений проект розміщений на офіційному веб-сайті Новогродівської міської ради   http://novogrodovka-rada.gov.ua/

 1. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися відділом з питань надання  адміністративних послуг Новогродівської  міської ради - до набрання чинності цим рішенням, повторне — через один рік після набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом, періодичне — раз на три роки  починаючи з повторного відстеження.

Результати відстеження після їх здійснення будуть оприлюднені в засобах масової інформації та/або на офіційному веб – сайті Новогродівської міської ради  в порядку, встановленому чинним законодавством.