Відповідно до Законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг» та керуючись та  ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Регламент Центру надання адміністративних послуг у місті Новогродівка (додається)
 2. Вважати таким, що втратив чинність п.2 рішення міської ради від 28.10.2013 №6/29-16 «Про внесення змін до рішення міської ради від 09.08.2013 №6/28-13 «Про створення Центру надання адміністративних послуг у місті Новогродівка».

 

 

 

Міський голова                                                                     Л.М.Білецька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                        рішення міської ради 

                                                                                          _________________    

           РЕГЛАМЕНТ 
Центру надання адміністративних послуг у місті Новогродівка

 

1.Загальна частина

1.1. Регламент  Центру надання адміністративних послуг у  місті Новогродівка (далі – Регламент) визначає порядок організації роботи Центру надання адміністративних послуг (далі - Центр) та  порядок дій адміністраторів Центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

1.2. У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про адміністративні послуги”.

1.3. Надання адміністративних послуг у Центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:

 • верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;
 • стабільності;
 • рівності перед законом;
 • відкритості та прозорості;
 • оперативності та своєчасності;
 • доступності інформації про надання адміністративних послуг;
 • захисту персональних даних;
 • раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;
 • неупередженості та справедливості;
 • доступності та зручності для суб’єктів звернення.

1.4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади,  розпорядженнями голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, рішеннями Новогродівської міської ради та її виконавчого комітету, цим Регламентом, Положенням про Центр та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність у  сфері надання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру.

 1. Вимоги до приміщення, в якому розміщується центр

 

2.1. Центр розміщується в зручному для суб’єктів звернення місці з розвинутою транспортною інфраструктурою за адресою: 85483, Україна, Донецька область, м.Новогродівка, вул.Паркова,10.

2.2. На вході до приміщення (будівлі) розміщуються вивіска з найменуванням Центру та табличка з інформацією про його місцезнаходження, графік роботи тощо.

2.3. Графік роботи Центру затверджується Новогродівською міською радою, з урахуванням вимог Закону України “Про адміністративні послуги”.

2.4. Вхід до Центру облаштовується пандусом для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

У приміщенні Центру облаштовано туалетну кімнату з урахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями.

2.5. На прилеглій до Центру території передбачено місце для безоплатного паркування автомобільного транспорту суб’єктів звернення.

2.6. Приміщення Центру поділяється на відкриту та закриту частини.

У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення адміністраторами Центру.

Сектор інформування та очікування  облаштовано місцями для очікування та заповнення документів, інформаційними стендами, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини центру.

Для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг  сектор інформування та прийому облаштовується відповідною скринькою та книгою відгуків і пропозицій, яка розміщюється  на видному та у доступному місці.

Для оплати адміністративного збору використовуються POS- термінали.

2.8. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у роботі Центру можуть брати участь представники суб’єктів надання адміністративних послуг для надання консультацій.

2.9. Відкрита частина розміщується на першому  поверсі будівлі.

Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій та здійснення попереднього запису суб’єктів звернення на прийом до адміністраторів за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву). Закрита частина  розміщується на першому поверсі. Вхід до закритої частини центру суб’єктам звернення забороняється.

Сектор прийому та інформування знаходиться  при вході до приміщення центру. У ньому здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи центру.

Сектор очікування обладнано автоматизованою системою керування чергою, облаштовано столами для оформлення документів та в достатній кількості стільцями.

Сектор обслуговування утворюється  за принципом відкритості розміщення робочих місць. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення має інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця, прізвища, ім’я, по батькові та посади адміністратора центру.

Загальна площа приміщення Центру складає –839 кв.м, у тому числі площа відкритої частини приміщення Центру 167,86 кв.м.

2.10. На інформаційних стендах та в приміщення Центру розміщується інформація про:

 • найменування центру, його місцезнаходження та місцезнаходження його територіальних підрозділів, номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;
 • графік роботи центру (прийомні дні та години, вихідні дні);
 • перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;
 • строки надання адміністративних послуг;
 • бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;
 • платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;
 • прізвище, ім’я, по батькові керівника центру, контактні телефони, адресу електронної пошти;
 • Положення про Центр;
 • Регламент Центру.

2.11.  Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр розміщується у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці. Адміністративні послуги в переліку групуються за суб’єктами надання адміністративних послуг.

2.12. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються у секторі інформування на стендах-накопичувачах, стелажах у вільному доступі або надаються адміністратором  Центру.

2.13 Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної в цьому розділі, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів.

2.14. На сайті Центру розміщується інформація визначена в пункті 2.10 цього Регламенту та інша корисна інформація для суб’єктів звернення. Інформація, яка розміщується в приміщенні Центру та на сайті, повинна бути актуальною і вичерпною.

2.15. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у Центрі можуть надаватися адміністративні послуги безпосередньо такими суб’єктами.

 1. Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

3.1. На кожну адміністративну послугу суб’єктами надання адміністративних послуг (а у разі якщо суб’єктом надання є посадова особа-органом, якому вона підпорядковується) розробляються інформаційна і технологічна картки адміністративних послуг відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» та вимог щодо підготовки зазначених карток.

3.2. Орган, що утворив Центр, а також керівник Центру можуть вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

3.3. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це керівництво Новогродівської міської ради, а також керівника Центру, готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та/або технологічних карток згідно із законодавством.

 1. Робота інформаційного підрозділу Центру

 

4.1. Для надання допомоги суб’єктам звернення у користуванні інформаційними терміналами та автоматизованою системою керування чергою, консультування із загальних питань організації роботи Центру та порядку  прийому суб’єктів звернення у Центрі може утворюватися інформаційний підрозділ-рецепція.

4.2. Інформаційний підрозділ Центру також:

4.2.1. інформує за усним клопотанням суб’єкта звернення про належність порушеного ним питання до компетенції Центру;

4.2.2. консультує суб’єктів звернення щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг,надає інформацію про платіжні реквізити для сплати адміністративного збору;

4.2.3. надає іншу інформацію та допомогу, що необхідні суб’єктам звернення до прийому їх адміністратором.

 

 1. Керування чергою в Центрі

5.1. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у Центрі вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення - для керування чергою.

5.2. У  Центрі суб’єкти звернення мають можливість зареєструватися  в електронній черзі, отримати відповідний номер у черзі та очікувати на прийом.

5.3. У Центрі може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до адміністратора на рецепції та/або за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), електронної реєстрації на сайті центру. Попередній запис звернення реєструється в журналі, який ведеться за довільною формою. Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені керівником Центру години.

У разі запізнення суб’єкта звернення за попереднім записом більш ніж на 5 хвилин попередній запис анулюється. У цьому випадку суб’єкт звернення може подати документи в загальному порядку або записатися на певну дату та час вдруге.

5.4. Центр може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення.

 

 1. Прийняття заяви та інших документів у Центрі

6.1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі - вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється виключно в Центрі, або його віддалених місцях для роботи адміністраторів (в разі їх утворення).

Прийняття заяв для отримання адміністративних послуг від фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, здійснюється незалежно від реєстрації їх місця проживання, крім випадків, передбачених законом.

 Заяви від юридичних осіб приймаються за місцезнаходженням таких осіб або у випадках, передбачених законом, за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням відповідних об’єктів, якщо інше не встановлено законом.

6.2. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені регіональними та місцевими дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

6.3. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у Центрі (його віддалених місцях для роботи адміністраторів (в разі їх утворення))  особисто, через представника (законного представника), надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

Заява для отримання адміністративної послуги в електронній формі подається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування.

      6.4. У разі коли вхідний пакет документів подається представником (законним представником) суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

6.5 Адміністратор Центру перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.

6.6. Адміністратор центру складає опис вхідного пакета документів (додаток 1), у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках.

Якщо під час прийняття вхідного пакету документів адміністратор Центру виявив факт відсутності одного чи кількох документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, та/або очевидну помилковість, неточність чи неповноту відомостей, то він за вибором суб'єкта звернення  реєструє неповний  або з недоліками вхідний пакет документів, про що робиться відповідна відмітка в описі вхідного пакету документів або повертає документи суб’єктові звернення без реєстрації для усунення недоліків.

При реєстрації вхідного пакету з недоліками суб’єкт звернення одночасно попереджається про ймовірність відмови у наданні адміністративної послуги.

6.7. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставленням печатки   адміністратора Центру, а також відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи, а у разі здійснення в Центрі електронного документообігу - в електронній формі.

6.8 Адміністратор Центру під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги,а також бажане місце отримання оформленого результату надання адміністративної послуги (в Центрі, віддалених місцях для роботи адміністраторів Центру(у разі їх утворення), спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.

 6.9. Адміністратор центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації  вхідного пакету документів та результату надання адміністративних послуг (додаток 2).  Журнал ведеться у паперовій та/або електронній формі. Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

6.10. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор Центру не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його від скановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку або поштовим відправленням.

6.11. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор Центру формує справу у паперовій та/або електронній формі та в разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.

6.12. Інформацію про вчинені дії адміністратор центру вносить до листа про проходження справи (додаток 3) у паперовій та/або електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг.

Суб’єкт звернення має право звернутися до адміністратора Центру з заявою про залишення без розгляду заяви та поданих документів для отримання адміністративної послуги, про що адміністратор повідомляє суб’єкта надання адміністративних послуг.  

 1. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

7.1. Після вчинення дій, передбачених розділом 6 цього Регламенту, адміністратор Центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з урахуванням графіка роботи суб’єкта надання адміністративної послуги, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі (надалі – виконавець), про що робиться відмітка в листі про проходження справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.

7.2 Передача справ у паперовій формі від Центру до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється  не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом отримання справ представником суб’єкта надання адміністративної послуги або їх доставки працівником Центру, надсилання від сканованих  документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб.

7.3. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвища, ім’я, по батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи.

7.5. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністраторами Центру відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника центру.

7.6 Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

- своєчасно інформувати центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

- надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора Центру про хід розгляду справи.

У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор Центру невідкладно інформує про це керівника центру.

  

 1. Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

 

8.1. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до Центру, про що зазначається в листі про проходження справи.

8.2. Адміністратор Центру невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі.

8.3. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під підпис (у тому числі його представникові (законному представникові)) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.

Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зазначається в описі вхідного пакета документів  і зберігається в матеріалах справи.

8.4. У разі не зазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в Центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в Центрі, а потім передається  для архівного зберігання.

8.5. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор Центру реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі реєстрації вхідного пакету документів та результату надання адміністративної послуги (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.

8.6. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і керівник Центру.

8.7. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) та/або електронній (відскановані документи) формі, зокрема заява суб’єкта звернення, результат надання   адміністративної послуги  зберігаються у Центрі.

Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

  

 1. Строки надання адміністративної послуги

9.1. Граничний строк надання адміністративної послуги не може перевищувати 30 календарних днів з дня подання суб’єктом звернення заяви та документів, необхідних для отримання послуги, якщо інше не визначено законом.

9.2. У разі надання адміністративної послуги суб’єктом надання адміністративних послуг на засадах колегіальності, рішення про надання адміністративної послуги або про відмову в її наданні приймається у строк,  визначений у п. 7.1., а в разі неможливості прийняття зазначеного рішення у такий строк – на першому засіданні колегіального органу після закінчення цього строку. 

9.3. Адміністративна послуга вважається наданою з моменту отримання її суб’єктом звернення особисто (його довіреною особою) або направлення поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) на адресу суб’єкта звернення. При цьому строк доставки поштової кореспонденції не зараховується до строку надання адміністративної послуги.

 

                                                                                              Додаток №1

                                                                                             до Регламенту Центру надання

                                                                                             адміністративних послуг у місті

                                                                                             Новогродівка

Центр надання адміністративних послуг у  місті Новогродівка

85483 Донецька обл., м.Новогродівка, вул.Паркова, буд.10; телефон:(0623734406)

Опис вхідного пакета документів,

які надаються для отримання адміністративної послуги:

________________________________________________________________

(назва адміністративної послуги)

Суб’єкт  звернення: _______________________________________________________________

____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи)

№ з/п

Назва документу

Кількість сторінок

     
     
     
     
     
     

Спосіб повідомлення про результат надання адміністративної послуги

(необхідне зазначити установленням відповідної позначки Ѵ)

 

повідомлення по телефону

 

надіслати поштовим відправлення

 

інший спосіб

Номер телефону:

 

Додатковий _____________________

За адресою:

E-mail:

Спосіб отримання суб’єктом звернення результату адміністративної послуги

(необхідне зазначити установленням відповідної позначки Ѵ)

 

видати запитувачу

 

надіслати поштовим відправлення

 

За адресою:

 

 

Відомості про особу, що подає документи:

 

– Фізична особа

 

– особисто

 

– уповноважена особа (за довіреністю)

 

– Юридична особа

 

– Орган державної влади

                                                                                                                                  

 

 керівник

 

 – особа, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності

 

 – уповноважена особа (за довіреністю)

Повідомлений(а), що мною подано неповний або з недоліками пакет документів, та про можливість отримання відмови у наданні адміністративної послуги

 

 

 

 

__________________

Підпис

                                                                                                                                                                                                                

Документи здав: 

_________________________            ______________________   _________________________

(прізвище,ініціали)                                                          (підпис)                                                      (дата)

Реєстраційний номер справи ___________   Очікуваний строк вирішення справи  ___________

Адміністратор Центру _____________                  _____________________

     (підпис)                                  (прізвище,ініціали)                   (дата та час)   

місто печатки    

 

Сторінка 2* до  Опису вхідного пакета документів, які надаються для отримання адміністративної послуги

 (*суб’єкту  звернення не надається)

 

Реєстраційний номер справи ________________   від «_____»_____________20___ р. 

 

Повідомлення суб’єкта звернення про готовність результату надання адміністративної послуги:

За телефоном __________  Дата___________ Адміністратор       ___________  ____________

                                                                                                                   (підпис)          (прізвище,ініціали)

Повторно повідомлено:       Дата __________  Адміністратор       ___________  ____________

                                                                                                                   (підпис)          (прізвище,ініціали)

Поштове відправлення     Дата ___________ Адміністратор       ___________  ____________

                                                                                                                   (підпис)          (прізвище,ініціали)

(у разі незазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або неотримання в Центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку)

________________________________________________________________________________

(інформація про поштового відправлення)

 

Відомості про особу, що отримала документи:

 

– Фізична особа

 

– особисто

 

– уповноважена особа (за довіреністю)

 

– Юридична особа

 

– Орган державної влади

                                                                                                                                  

 

 – керівник

 

 – особа, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності

 

 – уповноважена особа (за довіреністю)

Отримав  ______________________  _______________   ____________

                             ( прізвище,ініціали)                                 (підпис)                                   (дата)

 

 

 

 

У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження)суб’єкта звернення або нез’явлення суб’єкта звернення для одержання вихідного пакету документів(результату адміністративної послуги) документи зберігаються протягом тримісячного строку в Центрі, а потім передається для архівного зберігання.

 Номер справи про надання адміністративної послуги_____

_________________________________                    ___________________________________________________

(дата передачі для архівного зберігання)                                      (ПІБ адміністратора, підпис)

               

                                                                                                  Додаток №2

                                                                                               до Регламенту Центру надання

                                                                                               адміністративних послуг у місті

                                                                                               Новогродівка

 

Журнал реєстрації вхідного пакета документів та результату надання адміністративної послуги

Реєстраційний номер

Дата реєстрації документів

Суб’єкт звернення (ПІБ фізичної особи,найменування юридичної особи)

Назва адміністративної послуги

Суб’єкт надання адміністративної послуги

Строк виконання адміністративної послуги

Відмітка про дату надходження результату надання адміністративної послуги

Дата видачі вихідного пакета документів заявнику

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Додаток №3

                                                                                              до Регламенту Центру надання

                                                                                             адміністративних послуг у місті

                                                                                             Новогродівка

ЛИСТ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ СПРАВИ

«___»___________20_ р.  реєстраційний номер _________

прийнятої адміністратором ________________________________________________________

                                                                                               (П.І.Б. посадової особи )

суб’єкт звернення: ________________________________________________________________

(П.І.Б. або повне найменування суб’єкта господарювання )

для надання адміністративної послуги: _______________________________________________

________________________________________________________________________________

                                                         (назва адміністративної послуги)

Виконавець___ ___________________________________________________________________

(назва суб’єкта надання адміністративної послуги)

Термін виконання -    «_____»  ______________20_____р

Відомості про послідовність дій (етапів) необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг:

 

1.Передача пакету документів суб’єкту надання адміністративної послуги

№ з/п

Перелік документів

Кількість сторінок

     
     
     
     
     
     

Прізвище, ініціали посадової особи ЦНАП

Підпис посадової особи ЦНАП

Печатка адміністратора

Дата та час  

 

 

 

 

 

       

2.Отримання справи суб’єктом  надання адміністративної послуги

________________________          ______________________________        _________________

(дата та час отримання справи)             (прізвище, ім’о батькові відповідальної                                  (підпис)

                                                                                       посадової особи)

________________________          ______________________________        _________________

(дата та час отримання справи)             (прізвище, ім’о батькові відповідальної                                  (підпис)

                                                                                       посадової особи)

 1. Отримання у ЦНАП вихідного пакету документів від суб’єкта надання адміністративної послуги:

№ з/п

Перелік документів

Кількість сторінок

     
     
     
     

Прізвище, ініціали посадової особи ЦНАП

Підпис посадової особи ЦНАП

Печатка адміністратора

Дата та час