• Головна
 • Регуляторна політика
 • З В І Т Про періодичне відстеження результативності регуляторного акту – рішення виконавчого комітету Новогродівської міської ради від 21.03.2012 №61 «Про затвердження Порядку переведення жилих будинків (жилих приміщень) у нежилі в м. Новогродівка»

З В І Т

Про періодичне відстеження результативності регуляторного акту – рішення виконавчого комітету Новогродівської міської ради

від 21.03.2012 №61 «Про затвердження Порядку переведення жилих будинків (жилих приміщень) у нежилі в м. Новогродівка»

 1. Вид та назва регуляторного акта: рішення виконавчого комітету Новогродівської міської ради від 21.03.2012 №61 «Про затвердження Порядку переведення жилих будинків (жилих приміщень) у нежилі в м. Новогродівка»
 1. Назва виконавця заходів з відстеження: відділ містобудування та архітектури Новогродівської міської рада.
 1. Цілі прийняття акта:

-  забезпечення конституційних прав громадян на володіння, користування та розпорядження своєю власністю для здійснення господарської та певного виду підприємницької діяльності;

- встановлення на території міста Новогродівка єдиного механізму переведення жилих будинків (жилих приміщень), які належать на праві власності фізичним або юридичним особам (заявникам), у нежилі.

 1. Строк виконання заходів з відстеження: з 26.03.2019 по 01.04.2019.
 1. Тип відстеження: періодичне відстеження.
 1. Методи одержання результатів відстеження: для проведення періодичного відстеження використовується кількість письмових заяв суб’єктів господарювання, за зверненнями яких були прийняті рішення про переведення жилих будинків (жилих приміщень) у нежилі.
 1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також засоби одержання даних.

Для відстеження результативності регуляторного акту здійснювалося шляхом аналізу кількості письмових заяв суб’єктів господарювання, за зверненнями яких були прийняті рішення щодо переведення жилих будинків (жилих приміщень) у нежилі та інформація про кількість рішень, прийнятих з питань виключення квартир з житлового фонду міста.

 1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

У 2016 році суб’єктів господарювання, за зверненнями яких були прийняті рішення щодо переведення жилих будинків (жилих приміщень) у нежилі склала 2 особи.

У 2017 році суб’єктів господарювання, за зверненнями яких були прийняті рішення щодо переведення жилих будинків (жилих приміщень) у нежилі склала 6 осіб.

У 2018 році суб’єктів господарювання, за зверненнями яких були прийняті рішення щодо переведення жилих будинків (жилих приміщень) у нежилі склала 3 особи.

У 2019 році суб’єктів господарювання, за зверненнями яких були прийняті рішення щодо переведення жилих будинків (жилих приміщень) у нежилі склала 1 особа.

Фактично із житлового фонду було виключено та переведено у нежитлові 12 приміщень, у результаті чого біли відкрито нові об’єкти господарювання, що сприяло створенню нових робочих місць в м. Новогродівка та розвитку малого підприємництва та поповненню місцевого бюджету.

Скарг від населення  щодо переведення жилих будинків (жилих приміщень) у нежилі за  2019-2019 роки не надходило.

 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта.

За результатами періодичного відстеження регуляторного акту – рішення виконавчого комітету Новогродівської міської ради від 21.03.2012 №61 «Про затвердження Порядку переведення жилих будинків (жилих приміщень) у нежилі в м. Новогродівка» залишається без змін та перегляду.

Перший заступник міського голови                                                      Л.П.Булі