• Головна
 • Регуляторна політика
 • З В І Т Про періодичне відстеження результативності регуляторного акту – рішення Новогродівської міської ради «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в м. Новогродівка»

З В І Т

Про періодичне відстеження результативності регуляторного акту – рішення Новогродівської міської ради «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в м. Новогродівка»

 1. Вид та назва регуляторного акта: Рішення Новогродівської міської ради «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в м. Новогродівка».
 1. Назва виконавця заходів з відстеження: Новогродівська міська рада.
 1. Цілі прийняття акта:

-  забезпечення дотримання вимог чинного законодавства щодо впорядкування розміщення та функціонування зовнішніх рекламних засобів, відповідність технічним та естетичним вимогам до рекламних об'єктів на території міста;

-  встановлення прозорого порядку та умов надання, внесення змін, погодження та скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами на території міста;

-  створення бази даних законно встановлених об’єктів зовнішньої реклами в     м. Новогродівка;

- запобігання самочинного та безоплатного розміщення конструкцій зовнішньої реклами на території міста;

-  упорядкування плати за надання у користування місць розташування рекламного засобу, які перебувають у комунальній власності;

-  контроль виконавчим комітетом міської ради за розміщенням реклами в        м. Новогродівка.

Затвердження Положення про розміщення зовнішньої реклами дало змогу відпрацювати механізми надання, переоформлення, продовження дозволів, скоригувало розміщення рекламо носіїв в місті та регламентує порядок справляння та контролю за надходженням платні за користування місцем, що перебуває у комунальній власності, для розміщення об`єктів зовнішньої реклами.

 1. Строк виконання заходів з відстеження: з 11.03.2019 по 15.03.2019.
 1. Тип відстеження: періодичне відстеження.
 1. Методи одержання результатів відстеження: статистичний.
 1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також засоби одержання даних.

Для відстеження результативності регуляторного акта використовувались: кількість дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами та надходження коштів від плати за користування місцем розташування об’єктів зовнішньої реклами.

 1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

Дія даного регуляторного акту поширюється на всіх розповсюджувачів зовнішньої реклами.

Заяв для одержання дозволу на розміщення зовнішньої реклами до Новогродівської міської ради не надходило.

 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Серед очікуваних вигод можна відзначити: вдосконалення Правил розміщення зовнішньої реклами в м. Новогродівка та приведення їх у відповідність до чинного законодавства України.

Таким чином, чинний регуляторний акт не тягне за собою витрат із міського бюджету, а призведе до збалансування відносин між органами місцевого самоврядування та розповсюджувачами зовнішньої реклами.

Перший заступник міського голови                                                      Л.П.Булі