• Головна
  • Регуляторна політика
  • АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Новогродівської міської ради «Про порядок здійснення державної регуляторної політики в Новогродівській міській раді»
  1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.

Із набуттям чинності Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 15 січня 2004 року було створено законодавче підгрунтя для здійснення єдиної державної регуляторної політики як на рівні органів виконавчої влади, так і на рівні парламенту та органів місцевого самоврядування. Законом було збільшено можливості отримання дієвих механізмів впливу для рад всіх рівнів, інституцій громадянського суспільства, а також обізнаності громадян щодо нормотворчої діяльності державної влади та місцевого самоврядування, що дасть змогу реально впливати на зміст рішень, періодично та методично відстежувати їх ефективність, впливати на перегляд та відміну неефективних рішень. Правовими підставами підготовки проекту рішення є: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про звернення громадян», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

Рішення Новогродівської міської ради №5/33-4 від 24.01.2007 «О порядке осуществления государственной регуляторной политики в Новогродовском городском совете».

Метою внесення змін до даного регуляторного акту є врегулювання порядку планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та аналізу регуляторного впливу, оприлюднення проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій, подання до уповноваженого органу, прийняття регуляторних актів, офіційного оприлюднення прийнятих регуляторних актів, відстеження їх результативності, перегляду регуляторних актів, оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності.

2.Визначення цілей державного регулювання.

З метою забезпечення дотримання норм законодавства щодо регуляторної політики, контролю за відповідністю місцевих нормативно - правових актів, що регламентують підприємницьку діяльність, відповідним актам на рівні держави, принципам державної регуляторної політики розроблено зазначений проект рішення. Положення встановлює порядок дій, пов’язаних з реалізацією регуляторної політики; регулює організаційно-правові відносини, що виникають при розробці проектів регуляторних актів, їх прийнятті та відстеженні результативності прийнятих регуляторних актів.

  1. Визначення та оцінка всіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу.

Альтернативи

Переваги

Недоліки

Залишення усього без змін

Відсутні

Відсутність механізму здійснення координації діяльності з реалізації регуляторної політики у сфері господарської діяльності

Обраний спосіб регулювання

Затвердження порядку здійснення координації діяльності з реалізації регуляторної політики у сфері господарської діяльності, що передбачає забезпечення повноти та якості виконання структурними підрозділами норм чинного регуляторного законодавства, здійснення моніторингу, перегляду та аналізу дії регуляторних актів

Відсутні

4.Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

Для розв’язання проблеми пропонується визначити порядок здійснення координації діяльності з реалізації регуляторної політики у сфері господарської діяльності шляхом затвердження Положення про порядок здійснення державної регуляторної політики Новогродівською міською радою та її виконавчим комітетом та Положення постійної  комісії з питань реалізації державної регуляторної політики в м. Новогродівка.

  1. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

Цілі будуть досягнуті, оскільки буде затверджено порядок дій, пов’язаних з реалізацією регуляторної політики у місті.

6.Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат.

Базові групи інтересів

Вигоди

Витрати

Міська влада

Забезпечення повноти та якості виконання структурними підрозділами виконавчого комітету норм чинного регуляторного законодавства, забезпечення контролю за відповідністю місцевих нормативно - правових актів, що регламентують підприємницьку діяльність, відповідним актам на рівні держави, принципам державної регуляторної політики в цілому

Відсутні

Суб’єкти підприємницької діяльності

Положення регулює організаційно-правові відносини, що виникають при розробці проектів регуляторних актів, їх прийнятті та відстеженні результативності прийнятих регуляторних актів

Відсутні

Населення

Відсутні

Відсутні

 7.Строк дії регуляторного акту.

Строк дії запропонованого регуляторного акту необмежений. При внесенні змін до чинного законодавства, які можуть впливати на дію регуляторного акту, до нього будуть вноситись відповідні зміни або доповнення.

  1. Показники результативності регуляторного акта.

Відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акта передбачається за критерієм: забезпечення дотримання норм законодавства щодо реалізації регуляторної політики.

9.Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися у відповідності до діючого законодавства.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено до набрання чинності запропонованого проекту регуляторного акта або набрання чинності більшістю його положень.

Повторне відстеження результативності дії акта буде проведено через рік з дня видання регуляторного акта.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються у письмовому вигляді протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту рішення Новогродівської міської ради та відповідного аналізу регуляторного впливу на адресу: 85483 м. Новогродівка, вул. О.Кошового,46 Новогродівська міська рада, відділ економіки.

Новогродівський міський голова                                                                      Л.М.Білецька