• Головна
 • Регуляторна політика
 • ЗВІТ про базове відстеження результативності регуляторного акту «Про встановлення місцевих податків на території м. Новогродівка»
 1. Вид та назва регуляторного акту.

Рішення Новогродівської міської ради «Про встановлення місцевих податків на території м. Новогродівка» від 04.07.2018 року №7/45-7.

 1. Назва виконавця заходів з відстеження результативності.

Фінансове управління Новогродівської міської ради Донецької області

 1. Цілі прийняття акту.

- встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків у відповідності до Податкового кодексу України;

- встановлення відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків;

- збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок встановлення місцевих податків.

 1. Строк виконання заходів з відстеження.

 з 01.01.2019 року по 31.01.2019 року.

 1. Тип відстеження: базове відстеження.
 2. Методи одержання результатів відстеження.

Статистичний.

 1. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання даних.

Для відстеження результативності регуляторного акту на підставі даних Державної казначейської служби та Головного Управління Державної фіскальної служби у Донецькій області були визначені такі показники:

 - обсяг надходжень місцевих податків до міського бюджету;

 - кількість платників місцевих податків.

 1. Кількісні та якісні значення показників результативності актів.

Статистичні дані

                                                                                   тис. грн.

Показники результативності

2018 рік факт

2019 рік план

Місцеві податки, всього:

3746,9

4211,1

у тому числі:

   

податок на нерухоме майно

130,1

141,9

плата за землю

895,5

990,4

єдиний податок

2721,3

3078,8

Кількість платників місцевих податків

421

470

Рівень проінформованості - суб’єкти підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб можуть ознайомитися з регуляторним актом, виходячи з того, що публікація даного акту здійснена в Новогродівській міській газеті «Региональные вести» №13 від 06.06.2018 року. Також дана інформація розміщена на офіційному веб-сайті Новогродівської міської ради.

 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

 Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей буде здійснюватись за результатами повторного відстеження результативності регуляторного акта через  рік з дати набрання ним чинності, а саме з 01.01.2019 року.

Начальник фінансового управління                                              

Новогродівської міської ради                                                        О.В. Коломієць