Переважно хмарно

-1°C

Новогродівка

Переважно хмарно

Вологість: 92%

Вітер: 11.27 km/h

logo062

Роботодавцям про послуги центру зайнятості.

Шановний  роботодавцю !

Державна служба зайнятості пропонує Вам партнерство і взаємовигідну співпрацю та запрошує скористатися комплексом послуг, основними з яких є:

 - Вивчення потреб роботодавця та надання допомоги щодо укомплектування підприємств персоналом.

 Державна служба зайнятості володіє найбільшою базою вакансій та шукачів роботи в Україні. Інформація про вільне робоче місце розміщується в електронній базі вакансій Державної служби зайнятості, на стендах, Інтернет-сайті служби зайнятості, соціальній мережі Фейсбук тощо.

Увага! У разі скерування центром зайнятості незайнятої особи до роботодавця, яка шукає приводу залишитись безробітною, просимо вас на корінці скерування ставити відмітку «Відмова особи»,  а не «Відмова роботодавця». Адже у випадку «відмови особи» до безробітного застосовуються санкції за не сприяння у працевлаштуванні, а за 2 відмови – припиняється його реєстрація в центрі зайнятості як безробітного. Запис «відмова роботодавця», здебільшого зроблений на прохання/вимогу незайнятої особи, стимулює й буде стимулювати споживацькі настрої окремих громадян, створюючи при цьому додаткове фінансове навантаження як на Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (надалі – Фонд), так і бюджет (виплата коштів у вигляді субсидій чи допомог особам, котрі об’єктивно не мають права на їхнє отримання). Зокрема, така особа продовжуватиме отримувати допомогу з безробіття, кошти на яку  Ви сплачуєте у вигляді єдиного соціального внеску.

  • Стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць шляхом компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Державна служба зайнятості здійснює компенсаційні виплати у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцям, що працевлаштовують на нові робочі місця громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці та яким надано статус безробітного. Компенсація єдиного соціального внеску здійснюється і суб'єктам малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних строком не менше ніж на два роки за направленням служби зайнятості, на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності.

Компенсація виплачується протягом одного року з дня працевлаштування особи за рахунок коштів Фонду.

  • Компенсація витрат роботодавця на оплату праці за працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб. 

Державна служба зайнятості здійснює компенсацію витрат роботодавця на оплату праці за працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб на умовах строкових трудових договорів тривалістю не більше шести календарних місяців, за умови збереження гарантій зайнятості такої особи протягом періоду, що перевищує тривалість виплати у два рази.

  • Професійне навчання безробітних на замовлення роботодавців для конкретних робочих місць у навчальних закладах, Центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості України, безпосередньо на виробництві.

Професійне навчання організовується державною службою зайнятості у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, Центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості та безпосередньо на виробництві й здійснюється за рахунок коштів Фонду. Відповідно до сучасних тенденцій розвитку ринку праці професійне навчання безробітних може здійснюватися на замовлення роботодавців як поточного, так і перспективного характеру.

  • Задоволення потреб роботодавців у тимчасових працівниках при виконанні певних видів робіт.

У разі виникнення на підприємстві потреби у виконанні певного обсягу робіт, що передбачає залучення додаткової робочої сили, Державна служба зайнятості допоможе підібрати тимчасових працівників з числа осіб, що перебувають на обліку у службі зайнятості.  

З особами, які беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, роботодавці укладають в письмовій формі строкові трудові договори. Фінансування організації робіт тимчасового характеру здійснюється за рахунок коштів роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел. 

  • Здійснення комплексу спеціальних заходів у ситуації запланованого вивільнення працівників. 

З цією метою служба зайнятості забезпечить: проведення консультування працівників щодо їхніх прав і державних гарантій соціального захисту, організація профнавчання і сприяння підприємництву та самозайнятості, допомога в пошуку і підборі підходящої роботи,  допомога по частковому безробіттю.

  • Надання допомоги по частковому безробіттю. 

Допомога по частковому безробіттю надається державною службою зайнятості підприємствам для виплати працівникам, у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу, у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції без припинення трудових відносин.

Виплати здійснюються за рахунок коштів Фонду.

  • Підвищення конкурентоспроможності працівників підприємства на ринку праці шляхом отримання ваучера для перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації

 Задля збереження кадрового потенціалу Вашого підприємства, адаптації працівників до вимог сучасного ринку праці Державна служба зайнятості пропонує зайнятим особам у віці 45+, які мають 15 і більше років страхового стажу,  скористатися правом на одноразове отримання ваучера для проходження перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями, визначеними Кабінетом Міністрів України. Оплата ваучерів здійснюється Фондом в межах передбачених на цю мету у бюджеті видатків на відповідний рік.

  • Інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з впровадженням певних норм законодавства про працю і зайнятість. 

Спеціалісти служби зайнятості надають пояснення або проводять консультації щодо додержання норм законодавства про працю і зайнятість, державного соціального страхування на випадок безробіття, у тому числі при вивільненні або звільненні працівників; використання праці іноземців; працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці; надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном тощо.

Послуги надаються державною службою зайнятості безкоштовно. 

За більш детальною інформацією звертайтесь до Новогродівського міського центру зайнятості за адресою:

м. Новогродівка, вул. Молодіжна, б1 каб.3