Переважно хмарно

-1°C

Новогродівка

Переважно хмарно

Вологість: 92%

Вітер: 11.27 km/h

logo062
 • Головна
 • Корисна інформація
 • Оголошення
 • Захист дітей які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

Захист дітей які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

Збройні конфлікти, особливо ті, що супроводжуються активними воєнними діями, мають негативні наслідки для суспільства. Навіть через десятиліття вони травмують психіку людини, заважаючи їй пристосовуватися до умов мирного соціуму.

  e1492009299460

Найбільш незахищеними у цій ситуації є діти, яким важко усвідомити увесь жах того, що відбувається навколо них. В умовах збройних конфліктів, вони потребують додаткового захисту з боку держави. Постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 року № 301 «Про внесення змін до Постанов Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 та від 05.04.2017 року № 268» органам опіки та піклування делегуються повноваження встановлення статусу дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Право на отримання такого статусу мають діти, та особи, які під час здійснення антитерористичної операції не досягли 18 років, які внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів:

 1. отримали поранення, контузію інвалідність;
 2. зазнали фізичного, сексуального насильства;
 3. були викрадені або не законно вивезені за межі України;
 4. залучались до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань;
 5. незаконно утримувались, у тому числі в полоні;
 6. зазнали психологічного насильства.

Статус надається органом опіки та піклування, у тому числі за місцем реєстрації проживання/перебування дитини, як внутрішньо переміщеної особи, або за місцем проживання/перебування дитини в населеному пункті, на території якого здійснювалася антитерористична операція, або за місцем виявлення такої дитини місцевими органами виконавчої влади та/або органами місцевого самоврядування.

           Для надання статусу законний представник дитини або у разі, коли дитина переміщується без супроводження батьків або осіб, які їх замінюють, її родичі (баба, дід, прабаба, прадід, тітка, дядько, повнолітні брат або сестра), вітчим, мачуха, представник органу опіки та піклування подають до служби у справах дітей заяву про надання статусу, згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" і засвідчені в установленому порядку копії таких документів:

 • свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу дитини;
 • документа, що посвідчує особу заявника;
 • документа, що підтверджує повноваження законного представника дитини (у разі коли дитина постійно проживає/перебуває у закладі охорони здоров'я, закладі освіти або іншому дитячому закладі, - документа, що підтверджує факт перебування дитини в такому закладі) або родинні стосунки між дитиною та заявником;
 • довідки про взяття дитини на облік, як внутрішньо переміщеної особи, або документа, що підтверджує проживання/перебування дитини в населеному пункті, на території якого здійснювалася антитерористична операція.

У разі відсутності відомостей про реєстрацію місця проживання/перебування дитини або документів, зазначених у пунктах другому - п'ятому, доказами підтвердження її місця проживання/перебування в населеному пункті, на території якого здійснювалася антитерористична операція, можуть бути:

ü  відомості, які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно,

ü  документи про право власності батьків або дитини на рухоме чи нерухоме майно,

ü  свідоцтво про базову загальну середню освіту,

ü  атестат про повну загальну середню освіту,

ü  документ про професійно-технічну освіту,

ü  табель успішності,

ü  учнівський квиток,

ü  медичні документи,

ü  свідоцтво про народження дитини.

За обставин, передбачених у пунктом першим також подаються виписки з медичної картки дитини або консультаційного висновку спеціаліста, видані після медичного обстеження та лікування дитини в закладах охорони здоров'я та науково-дослідних установах, визначених МОЗ, із зазначенням діагнозу згідно з Міжнародною класифікацією хвороб та споріднених проблем здоров'я десятого перегляду, отриманих у період здійснення антитерористичної операції.

За обставин, передбачених у пунктах 2 - 5 додатково подаються копії:

ü  заяви про вчинення щодо дитини кримінального правопорушення або про залучення дитини до провадження як потерпілої, зареєстрованої в установленому порядку у відповідних правоохоронних органах;

ü  витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження (незалежно від результатів досудового розслідування) за зазначеною заявою про вчинення злочину щодо дитини в зоні воєнних дій та збройних конфліктів;

ü  висновку експерта за результатами судової експертизи (за наявності), проведеної в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні, якою встановлено факти фізичного, сексуального насильства щодо дитини внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів (за обставин, передбачених у підпункті 2 пункту 3 цього Порядку).

За обставин, передбачених у пункті 6 пункту додаються:

ü  висновок оцінки потреб сім'ї (особи) у соціальних послугах, підготовлений центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

ü  копія посвідчення з написом "Посвідчення члена сім'ї загиблого", якщо дитина отримала статус відповідно до Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", деяким категоріям осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. N 740

ü  копія свідоцтва про смерть та копія документа, що підтверджує загибель особи в населеному пункті, на території якого здійснювалася антитерористична операція, або копія документа, що підтверджує смерть особи внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих у зазначеному населеному пункті у період здійснення антитерористичної операції, у разі загибелі батьків дитини або одного з них - із числа цивільних осіб.";

Дитина, якій виповнилося 14 років, має право самостійно звернутися до служби у справах дітей та подати документи. У разі відсутності документів, Міністерство соціальної політики не пізніше ніж через п'ять робочих днів із дати надходження письмового запиту від законного представника дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, або керівника служби у справах дітей надає про таку дитину інформацію, що міститься в банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.

Рішення про надання або відмову в наданні статусу приймається органом опіки та піклування протягом 30 календарних днів з дати реєстрації заяви про надання статусу за результатами розгляду комісії з питань захисту прав дитини.

У рішенні зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, серія та номер свідоцтва про народження/паспорта, адреса місця проживання/перебування дитини, обставини, за яких вона постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів документи, що підтверджують такі обставини, а також дата і номер протоколу засідання комісії з питань захисту прав дитини.

Рішення про відмову в наданні статусу приймається в разі відсутності одного з документів та може бути оскаржене в суді.

Підставами для прийняття рішення органу опіки та піклування про скасування статусу є встановлення недостовірних відомостей у поданих документах або не підтвердження обставин, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за заявою про вчинення злочину щодо дитини або судового розгляду.

Досягнення особою повноліття не є підставою для скасування статусу. Рішення про скасування статусу також може бути оскаржено в суді

Служба у  справах дітей