Переважно хмарно

-1°C

Новогродівка

Переважно хмарно

Вологість: 92%

Вітер: 11.27 km/h

logo062

ІНФОРМАЦІЯ

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 31 січня 2018 р. № 38 „Деякі питання соціальної підтримки осіб, яких було незаконно позбавлено особистої свободи”стосовно прав осіб, яких було незаконно позбавлено особистої свободи, на отримання одноразової грошової допомоги за рахунок коштів державного бюджету

 

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання

послуги

85483 Донецька обл., м.Новогродівка вул.Центральна буд.24

2.

Інформація щодо режиму роботи

суб’єкта надання послуги

понеділок – четвер  з 8-00 до 17-00

п’ятниця  з 8-00 до 16-00

                        Нормативні акти, якими регламентується надання  послуги

4.

Закони України

 

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 31 січня 2018 р. № 38

«Деякі питання соціальної підтримки осіб,

звільнених з полону», постанова КМУ від

14.03.2018 №164 (зміни до Порядку)

 

                                            Умови отримання послуги

6.

Підстава для одержання послуги

З метою соціальної підтримки осіб, яких було незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних

формувань та/або органів влади  Російської

Федерації на окремих територіях Донецької

та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та тимчасово окупованої території України, звільнених 27.12.2017 року та 24.01.2018 року (далі – особи, яких звільнено з полону) ПКМУ від 31 січня 2018 р. № 38 затверджений порядок виплати одноразової грошової  допомоги особам, звільненим з полону 27.12.2017 року та 24.01.2018 року у розмірі 100тис.грн. Допомога виплачується звільненим особам, які включені до переліку осіб, що формується СБУ відповідно до законодавства та передаються Мінсоцполітики

7.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання послуги, а також вимоги до них

Для виплати одноразової грошової допомоги особі, яку звільнено з полону та яку за даними СБУ включено до цього переліку, у строк, що не перевищує 6 місяців з дня звільнення з полону, звертається до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення (управління) за місцем реєстрації проживання з відповідною заявою, в якій зазначаються реквізити рахунку у банку, на який перераховується допомога.

До заяви додаються:

- копія документа, що посвідчує особу громадянина України, іноземця або особи без громадянства (з пред’явленням оригіналу);

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера Єдиного державного реєстру фізичних осіб.

- копія довідки про облік внутрішньо переміщених осіб (за необхідності).

8.

Порядок та спосіб подання

документів, необхідних для

отримання послуги

Особисто за адресою: вул.Центральна , 24, м.Новогродівка, 85483.

тел. 41-67, 41-69.

Якщо особа, яку звільнено з полону, не може самостійно звернутися із заявою про виплату допомоги у зв’язку із станом здоров’я, перебуванням на лікуванні за кордоном, проходженням військової служби, вона може подати таку заяву через представника на підставі оформленої в установленому порядку довіреності.

У разі коли до заяви не додані всі необхідні

документи, рішення щодо виплати допомоги приймається органом соціального захисту населення (управлінням) за умови, якщо вони будуть подані не пізніше ніж протягом одного місяця з дня подання заяви.

У разі відсутності реєстрації місця проживання або зареєстроване місце проживання особи розташоване в населених

пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, особа, яку звільнено з полону, звертається із заявою про виплату допомоги до органу соціального захисту населення (управління) за місцем фактичного проживання.

9.

Платність (безоплатність) надання

послуги

Безоплатно

10.

Строк надання послуги

Управління:

- приймає рішення про виплату допомоги протягом 10 днів після подання заяви та документів, зазначених у цього Порядку;

- подає протягом п'яти робочих днів після прийняття такого рішення структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій списки осіб, щодо яких прийнято рішення про виплату допомоги за встановленою Мінсоцполітики формою, для

узагальнення, зіставлення з переліком осіб, яких звільнено з полону, і подання зазначеному Міністерству узагальнених списків протягом трьох днів за встановленою ним формою. Мінсоцполітики після надходження зазначених у цьому Порядку списків та прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для виплати допомоги перераховує відповідні кошти органам соціального захисту населення. Допомога перераховується на банківський рахунок особи, яку звільнено з полону, не пізніше ніж протягом двох робочих днів після надходження коштів на рахунок органу соціального захисту населення.

Органи соціального захисту населення формують та зберігають протягом п’яти років особові справи осіб, яким виплачено допомогу.

11.

Перелік підстав для відмови у наданні  послуги

1.Неповний пакет документів.

2.Відсутність підстав для надання послуги.

12.

Результат надання послуги

Виплата одноразової грошової допомоги особам звільненим з полону у розмірі      100 тис.грн.

13.

Способи отримання відповіді

Виплата через банківські установи

14.

Примітка

Виплата через банківські установи (для

внутрішньо переміщених осіб тільки АТ

«Ощадбанк»)

Начальник Новогродівського                                                        

міського управління соціального                             

захисту населення                                                                           М.С.Мямліна                         

word 2007 ІНФОРМАЦІЯ